0 antall prosjekter

NAERINGSPH-Nærings-phd

Dynamic Analysis of a Flexible Floating Platform for Multiple Wind Turbines and Wave Energy Converters

Prosjektet har som mål å utvikle et konsept for å fange vind- og bølgeenergi til sjøs. Dette er ment å gjøres ved hjelp av en stor fleksibel flytende struktur i stål som er forankret til havbunnen. I prosjektet er det viktig å undersøke spenningene og kreftene som den flytende strukturen vil bli...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

AttCapCon EIC Accelerator Pilot

The overall vision of the AttCapCon EIC Accelerator Pilot project is to prototype, pilot and commercialise our innovative trap system, able to catch sea lice before they can cause damage, by using a variety of factors known to attract sea lice. Our trap attracts sea lice larvae by using a LED-lig...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Neste generasjon verdikjeder for rask respons, kundetilpasset vareproduksjon

Rask Respons 4.0 prosjektet startet i mars i 2020. Beskrivelser på både norsk og engelsk fins på prosjektets webside: https://www.sintef.no/prosjekter/rask-respons-4.0/. Rask responsproduksjon (QRM) er en strategi som kan ta Lean, Six Sigma og Total Quality Management til et nytt nivå for bedrift...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

A Solution to Scalability and Efficiency Constraints in Offshore Wind with the Mono-Column (MC-7) and Installation (MINT) Solution:

This MINT test project will consist of the following main activities: 1) Test preparation and dialogue around the test program with the Research Partners. 2) Design change of MC-7 test models according to optimized design including new interchangeable turbine & propeller design solution. 3) Conce...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

A high-power storage system using hybridisation of innovative Li-ion and supercapacitor technologies

Beyonder, a Norwegian SME, is developing innovative power-battery concepts with a patented, highly transformative and sustainable activated carbon production technology. Beyonder will lead the planned project, which will focus on the development and demonstration of a hybrid and modular high-powe...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

ROAM IoT - European IoT roaming and innovation ecosystems

LoRaWAN is an unlicensed low frequency wireless network typically connecting IoT (Internet of Things) censors in order to introduce and expand services for public and commercial use. Lyse/Altibox, StadshubbsAlliansen and Digita propose a 2 year project to value-add existing LoRaWAN roaming soluti...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Hybridteknologi med sol- og vind, inkludert batterikapasitet

Norsk Solar er et fornybarselskap etablert i 2017, som finansierer og bygger solparker i utviklingsland. Pr dags dato har selskapet bygget over 59 MW med solkraft i henholdsvis Pakistan og Ukraina, og har i dag 12 ansatte fordelt på kontorer i Ukraina, Nicaragua og Norge. Selskapet ender 2019 med...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte for 2020 til Helse Stavanger HF

Deltakelse i EU prosjekter er en strategisk prioritet for Helse Stavanger (SUS), da god medisin forutsetter aktiv forskning på høyt internasjonalt nivå. Etter flere år med laber innsats mot (og uttelling i) H2020 for SUS, ble det i 2017 besluttet å jobbe mer målrettet og aktivt mot både H2020 og ...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Real-Time Monitoring for Safe Geological CO2 Storage

Teknologiske fremskritt har muliggjort fangst av store mengder CO2, og med dette følger et behov for kostnadseffektiv og sikker lagring av CO2 i undergrunnen. Lokasjoner som kan benyttes for lagring av CO2 er reservoarer i dype akviferer, forlatte hydrokarbonfelter og produserende felter. Injeksj...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Nurse Assisted eHealth Service From Hospital to Home: Ameliorating Burden of Treatment among Patients With Non-Communicable Diseases

Prosjektet eHealth@Hospital-2-Home, med den norske tittelen «Hjem fra sykehus-med digital selvhjelp» ved Universitetet i Stavanger skal utvikle ny kunnskap om digital hjemmeoppfølging, og hvordan det kan påvirke mestringstro for egenomsorg, behandlingsbyrde, livskvalitet og reinnleggelser blant p...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Norsk vegetar for fremtiden - Norske grønnsaker, belgvekster og korn i bærekraftige vegetarprodukter.

Vegetarprodukter og -konsepter i kategorien ferdigmat er i sterk økning i markedet i dag. Felles for dagens vegetarprodukter er at de er basert på en stor andel av importerte råvarer og ingredienser, eller at produktene i sin helhet er importerte. Prosjektet jobber med sentrale utfordringer for å...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Backfire: Norske militærflyulykker under den kalde krigen

På 1950-tallet forberedte Luftforsvaret seg på en krig som kunne komme når som helst. Øvelser og beredskap førte til meget hektisk aktivitet ved de norske skvadronene. De norske militærflygerne var innforstått med at de når som helst risikerte å måtte ofre alt - hvilket mange av dem også gjorde. ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Fluid Migration Modelling and Treatment

Brønner for produksjon av hydrokarboner, geotermisk varme og for undergrunns lagring av CO2 konstrueres seksjonsvis, der man først borer seksjonen til planlagt dybde før man sikrer denne ved å gå ned med foringsrør som så sementeres til omkringliggende formasjon og ytre foringsrør. Foringsrør og ...

Tildelt: kr 14,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Demonstrasjon av Hydrophilic Probe

"The Hydrophilic Probe" er et nytt verktøy for oljeindustrien som vil kunne føre til langt mer effektiv og miljøvennlig avgrensing av nye funn. Når et nytt funn - olje eller gass - blir gjort er det ofte vanskelig å vite størrelsen. Er funnet stort nok til å bygges ut? Dersom en ikke finner olj...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Silicon Powered Lithium Ion Capacitor: versatile Energy storage platform

Den hybride Li-ion kondensatoren (LIC) fremsatt av Beyonder og IFE representerer en kombinasjon av to velprøvde og modne teknologier, nemlig superkondensatorer og Li-ion batterier (LIB). Ved å bruke komponenter og materialer fra hver av disse teknologiene, samt ved å legge til avansert pre-lithie...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Field testing of Intelligent Coring System (ICS) and IDD Module

Kjerneboring har vært en sentral del av letevirksomheten i petroleumsindustrien gjennom flere tiår. Uthenting av kjerneprøver fra steinformasjonene i undergrunnen gir viktig informasjon om reservoarets potensiale og bergartsegenskaper. Dette er av avgjørende betydning for analyse av reservoaret o...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Development of algorithms for image enhancement and retrieval of 3D data from single and stereo images.

Introduksjon: Optisk oppmåling er en svært aktuell oppmålingsmetode for flere industrier og bransjer. Hastighet, nøyaktighet og pålitelighet er noen av de sentrale fordelene. 1) Avanserte metoder og algoritmer til bildebehandling er et viktig grunnlag for optiske oppmålingsmetoder som fotogramme...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

The 6th ACM SIGIR / The 10th International Conference on the Theory of Information Retrieval

The ACM SIGIR International Conference on the Theory of Information Retrieval (ICTIR) provides a forum to present and discuss research related to the theory and practice of Information Retrieval (IR). Previous iterations of the conference have been held in the USA, China, and several European cou...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Økt forskningssamarbeid med Brasil innen temaene brønnboring, brønnoperasjoner og permanent plugging av brønner

Formålet med prosjektet er å øke og styrke næringsrettet forskningssamarbeid med brasiliansk akademia og industri innenfor temaene brønnboring og automatisert boring, brønnoperasjoner og permanent plugging av brønner. Dette er tema som er identifisert å ha betydelig samarbeidspotensial og kunnska...

Tildelt: kr 87 559

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Ansvarlig kunstig intelligens for personlig økonomisk planlegging

Maskinlæring (ML) og bruken av kunstig intelligens (AI) blir stadig viktigere teknologier i bank og finans. Potensialet knyttet til bl.a. avansert analyse og økonomisk modellering er så kraftig at teknologi og endrede arbeidsprosesser i seg selv kan bli en driver for forretningsutvikling. Målet f...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Adapting to the Individual through Machine learning

Da prosjektet startet var fokuset studentenes kognitive prosess når de hadde interaksjon med læringsressurser. Da vi ser på læringsprosessen som en integrasjon av både en intern psykologisk prosess med tilegnelse og utdyping og en ekstern interaksjonsprosess mellom eleven og miljøet, ser vi nødve...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Anvendt havplast - Ute- og innemøbler av eierløs havplast - produkter for en regenerativ verdikjede.

Hva er verdien av å rydde opp? Gjennom de siste hundre årene har næringslivet tjent penger på å gjøre om ikke-fornybare naturressurser til varer med varierende levetid. Dette har skapt en voldsom økonomisk vekst, men også en vekst i forsøpling, forurensing og klimagasser. Et av de tydeligste r...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

AI for bruk av politisk dokumentasjon og innbyggerinnvolvering

Prosjektet skal utvikle en søknad til utlysningen DT-TRANSFORMATIONS-02-2018-2019-2020: Transformative impact of disruptive technologies in public services. Vi utvikler en AI-basert chatbot, til bruk i samhandling mellom kommune og innbygger innenfor offentlig administrasjon og politikkutforming....

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Enhancing quality and efficiency in the RFP to Production Lifecycle.

I dag brukes det store ressurser, både i form av menneskelige og økonomiske ressurser på å produsere dokumenter tilknyttet anbudsprosesser. Dokumentproduksjons prosessen knyttet til anbud krever omfattende koordinering og samarbeid på tvers av ulike avdelinger i en organisasjon. Prosessen omhandl...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte H2020- UiS

Ledelsen og styret ved UiS har satt i gang en rekke tiltak for økt kvalitet og innvilgelse av våre søknader. Så langt i H2020 har vi hatt en fin økning i antall søknader og innvilgede prosjekter. Dette gjelder særlig innen Excellent Science pilaren hvor vi har utviklet egne støtteprogrammer. For...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Forprosjekt Zero Emission Island Toolkit.

Prosjektet skal støtte søknadsutvikling til en Innovation Action i Horisont 2020. Den overordnede ideen i søknaden er å utvikle, demonstrere og replisere en løsning for å gjøre energisystemet på øyer grønnere og mer selvstendig. Energisystemet på øyer har andre typer utfordringer enn fastlandet. ...

Tildelt: kr 0,47 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

SOLFIEE- H2020 Søknad

Et konsortium bestående av FDB (Norge), UPC- Barcelonatech (Spania), Eire Composites (Irland), IMS Hydro (Spania), Universitetet i Padova (Italia), EuroNovia (Frankrike), Brno University of Technology (Tsjekkia) og NN er partnere i en felles søknad. UPC-Barcelonatech (Spania) er valgt å ha ko...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Market adapted forecast tools for power production and operational excellence

Prosjektet videreutvikler vindflyt og turbulensmodeller for samkjøring med måledata med sikte på å redusere prossesseringstid uten å redusere data nøyaktighet. På denne måten kan modellene benyttes for kort-tids produskjons prediksjon og samtidig fungere som datagivere til operative verktøy for o...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveforsterkning Helse- og Helseteknologi

Helse i en global sammenheng er bredt område med mange utfordringer, og kobling av, og innføring av ny teknologi, vil bli helt avgjørende for å løse morgendagens utfordringer. Det er et generelt behov for effektive helse- og velferdstjenester, både lokalt, regionalt og internasjonalt. En går inn ...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Horizon 2020 preparations at Amsterdam Drone Week 2019

Formålet med deltagelse på denne konferansen er å tilegne oss kunnskap om de siste utviklingene innen lover og regler for drone operasjoner i Europa. Dette er en viktig møteplass hvor vi kan knytte viktig nettverk og involvere oss i prosesser som vil posisjonere oss gunstig for fremtidige forskni...

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Rogaland