0 antall prosjekter

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

International Bioprospecting Collaboration

The aim of the project is to facilitate collaboration between researcher at the Faroe Islands and researchers at International Research Institute of Stavanger (IRIS). The project included participation of associate professor Mikalsen from the University o f the Faroe Islands at the IRIS hosted Bi...

Tildelt: kr 78 999

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Rogaland

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning NORCE Norwegian Research Centre AS (Samfunn)

...

Tildelt: kr 170,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2022

Sted: Vestland

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

AAL - Join-In - Senior Citizens Overcoming Barriers by Joining Fun Activities

This project proposal is for the Norwegian participation in the AAL project Join-In. One of the main activities offered by Join-in will be multiplayer gaming and exer-gaming for elderly. Three key barriers have been identified for this user group when it comes to participating in such activities...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Bysamer og byen som en ramme for utviklingen av en ny samisk kulturform i de nordiske land.

Det daglige byliv er i liten grad preget av samiske symboler. Dette gjelder både i arbeid og fritid. Likevel er byen arena for en stor bofast samisk befolkning. Den samiske bybefolkningen skiller seg ut fra befolkningen i andre samiske bosettingsområder, dels ved at den er konsentrert og dels ve...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SYKEFRAVÆR-Forskn.om årsaker til sykefrav

Ageing Healthcare Workers and ICT: Making healthcare workplaces healthy for 50+.

The project aims to explore the implications for ageing healthcare personnel of the reshaping of healthcare sector workplaces via the use of new technologies. The explorations will be grounded - both theoretically and empirically - in research on contempo rary changes to work and organisation eme...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning NORCE AVD TEKNOLOGISK FORSKNING TROMSØ (Tidligere Norut AS)

...

Tildelt: kr 72,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning NORCE Norwegian Research Centre AS (Tekn.-Ind.)

...

Tildelt: kr 220,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2022

Sted: Vestland

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning NORCE AVD STAVANGER (tidl. IRIS)

...

Tildelt: kr 154,2 mill.

Prosjektperiode: 2009-2019

Sted: Rogaland

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Baussant, Thierry Aurora 2008- Fransk-norsk forskerutveksling

...

Tildelt: kr 21 275

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Rogaland

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Adding Value and Utility to any Organic waste: Coupling Zero waste and Integrated Biorefining concepts

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Rogaland

HAVKYST-Havet og kysten

Integration of biomonitoring with risk assessment by construction of biomarker bridges for water column organisms exposed to produced water

In the on-going PROOF project "Validation of methods and data for environmental risk assessment offshore" a theoretical framework for integration of biomonitoring into environmental risk assessment procedures was developed. Experimental data were obtained and used to demonstrate that the establi...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Rogaland og 2 andre

HAVKYST-Havet og kysten

Long term effects on Arctic ecosystem from accidental discharges

Off-shore oil exploration and production is moving towards Arctic regions. A strict regulation according to a precautionary principle has been invoked for the oil and gas industry. There is a strong official requirement to avoid long term environmental impacts or effects that may be in conflict w...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Rogaland og 2 andre

AVIT-Avansert vitenskapelig utstyr

Anskaffelseav utstyr og implementering metoderfor fluorescence histopatologi

Miljøgruppa RF består av over 20 forskere og har satset innen økotoksikologi - effekter av miljøgifter på livet i havet. Oljeindustrien har finansiert forskning på metodeutvikling på effekter av offshore aktivitet og metodene er også i ferd med å bli impl ementert i myndighets drevet overvåkning....

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Rogaland

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning NORUT Tromsø (Videreføres i prosjekt 247246)

...

Tildelt: kr 35,4 mill.

Prosjektperiode: 1994-2014

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku og 2 andre