457 prosjekter

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Transatlantic Relations in times of Uncertainty. Drivers and Mechanisms of EU-US relations (TransAt)

Transatlantiske relasjoner har vært en hoved-pillar i internasjonale relasjoner siden andre verdenskrig, og utgjør i dag selve kjernen i det som ofte refereres til som den vestlige liberale verdensordenen. I lys av USAs endrede utenrikspolitiske orientering, økt internasjonal usikkerhet og de man...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Innlandet

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Regulating shipping in Russian Arctic Waters: Between international law, national interests and geopolitics

Havretten regulerer også skipsfarten i den russiske delen av Arktis. I praksis har regelverket utviklet seg i samspill med effektene av klimaendringene, den økende vektleggingen av sikkerhetshensyn som følge av internasjonaliseringen av Arktis, samt internasjonale politiske og rettslige prosesser...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Understanding the Political Dynamics of Émigré Communities in an Era of European Democratic Backsliding

Etter Den europeiske unions (EU) østlige utvidelse i 2004-2007 flyttet flere millioner intra-europeiske migranter fra Sentral- og Østlandet til Vest- og Nord-Europa. Mange observatører trodde at disse migrantene ville 'sosialisere' seg til verdiene og standardene for konsoliderte liberale demokra...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Russias Politicized Economy, Elite Dynamics and the Domestic-Foreign Policy Nexus

I 2020 gjennomførte Russlands president Vladimir Putin en grunnlovsendring slik at han kan regjere til 2036. Ved valget til Statsdumaen i 2021 sikret hans støtteparti Forent Russland konstitusjonelt flertall. Det er imidlertid mange trekk som peker på hvor liten kontroll han synes å ha. Det har a...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Innlandet

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Competency through Cooperation: Advancing knowledge on Georgias strategic path

I en situasjon hvor forholdet mellom Russland og Vesten blir stadig blir dårligere, befinner Georgia seg i en politisk skvis mellom Russland og EU. Mens Georgia for tiden beveger seg i retning av vestlig integrasjon - landet kunngjorde i 2021 at det vil søke EU-medlemskap innen 2024 - blir den ge...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Cybersecurity Platform for Assessment and Training for Critical Infrastructures – Legacy to Digital Twin

Målet med CybWin-prosjektet er å utvikle en cybersikkerhetsplattform med fysiske, replikerte og simulerte komponenter i virkerlig kritiske infrastrukturen, utstyrt med verktøy for RAMS (pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikehold, sikkerhet) vurdering, sårbarhetsvurdering, angrepssimulering, hende...

Tildelt: kr 24,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

LOW-ALTITUDE UAV COMMUNICATION AND TRACKING (LUCAT)

I nær fremtid vil et stort antall ubemannede luftfartøyer, også populært kjent som droner, gjennomsyre himmelen i befolkede områder og betjene millioner av mennesker over hele verden for transport av varer, konstruksjon, landbruk, overvåking og søk-og-redningsoperasjoner for å nevne en få. Mennes...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Agder

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Norway-Russia Disaster Diplomacy in the High North and Arctic

Dette prosjektet har undersøkt Norge-Russland relasjoner på, for, og rundt Svalbard og hvordan håndtering av katastrofer kan brukes mer i Arktis og nordområdene for å fremme forbindelser mellom Norge og Russland. Fokuset var på katastrofediplomati som undersøker hvordan håndtering av katastrofer ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Agder

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Benchmarking Brexit: Norway and the Legitimacy of UK-EU relations after Brexit

Den europeiske union (EU) er hovedkilde til felles politisk og rettslig orden i dagens Europa. EU former de politiske, økonomiske og sikkerhetsmessige rammene som alle europeiske demokratier forholder seg til. Samtidig er det vanskelig å organisere relasjonene mellom EUs medlemsland og ikke-medle...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Ukrainian geopolitical fault-line cities: urban identities, geopolitics and urban policy

Dette prosjektet utforsker bypolitiske spørsmål i Ukrainas "geopolitiska forkastningsbyer", med fokus på politikkområder som er mest utsatt for landets geopolitiske og utenrikspolitiske valg. Det er to hovedmål. Ved å bruke eksemplene på fem sørøst-ukrainske kasusstudiebyer, er det vitenskapelige...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Høgskolen i Sørøst-Norge (tidl. Telemark)

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Viken

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Universitetsmuseet i Tromsø

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

The legitimacy of EU foreign and security policy in the age of global contestation (LEGOF)

LEGOF har studert hvordan den Europeiske Union, som hverken er en internasjonal organisasjon eller en stat, kan være en effektiv og forutsigbar utenrikspolitisk aktør i en stadig mer ustabil og uoversiktlig verden. Det er vanlig å hevde at EUs evne til å påvirke på internasjonale politiske pro...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Institutt for forsvarsstudier

...

Tildelt: kr 0,28 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Testing of Learning Robots

Fremtiden til industrielle roboter er rotfestet i utviklingen av roboter som kan samarbeide og lære i samspill med mennesker. Disse samarbeidende robotene må ha evnen til å forbedre og utvikle seg gjennom bruk av maskinlæringsalgoritmer. Det er utfordrende å trygt kontrollere og teste læringsevne...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

SMARTNORTH: Sustainable development and MAnagement by paRTicipatory governance practices in the High NORTH

Den økende bruken av IT-teknologi og såkalt smart-by, kommune og regions-initiativ, åpner opp helt nye muligheter for offentlig innovasjon, spesielt når det kommer til lokal styringsutvikling i nordområdene. Dette kan gi lokale interesser en stemme når det kommer til planlegging og beslutningstak...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Nordland - Nordlánnda

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved NTNU-HF

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Cyber-Physical Security in Energy Infrastructure of Smart Cities (CPSEC)

Infrastruktur for energi, som i dagens samfunn er støttet av moderne Informasjons- og Kommunikasjonsteknologi (IKT), er blant de viktigste typene Kritisk Infrastruktur (KI) som muliggjør vitale samfunnsoppgaver. Skade eller ødeleggelse på slik kritisk infrastruktur ved cyberangrep, naturkatastro...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Innlandet

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskergruppe ved Det teologisk menighetsfakultet

n/a

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Norges Handelshøyskole NHH

...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Høgskolen i Østfold

...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Viken

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved VID Vitenskapelige høgskole (tidligere Misjonshøgskolen)

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ECSEL- prosjekt AFarCloud, Aggregate farming in the cloud

Europeisk landbruk står overfor mange økonomiske utfordringer når det gjelder produktivitet og kostnadseffektivitet samt økt mangel på arbeidskraft, delvis på grunn av avfolkning av landsbygda. Videre er pålitelig gjenkjenning, nøyaktig identifisering og riktig kvantifisering av patogener og andr...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Universitetet i Stavanger

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Rogaland

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Accommodation of Regional Diversity in Ukraine (ARDU)

Håndtering av regional ulikhet i Ukraina (ARDU) ARDU studerer hvordan etnisitet, språk og regional identitet samvirker under pågående politiske reformer i Ukraina. Prosjektets mål er å finne ut i hvilken grad og hvordan desentralisering, utdannings- og språkpolitikk påvirker det sosiale limet me...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

EET: Evolutionary Enterprise Testing

Programvare er noe som påvirker mesteparten av våre liv, eksempelvis gjennom banktjenester, helsetjenester, organisasjoner, transportsystemer, smart-telefoner, underholdningssystemer osv. Dessverre er utviklingen av programvare noe svært krevende, og, mesteparten av time, systems blir lansert med...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Resource-aware IoT with Enhanced Intelligence and Security

Utbredelsen av tingets ting (IoT) som forbinder mange sensorer, aktuatorer, apparater, kjøretøyer osv., vil ha en sterk innvirkning på utviklingen av smartere og grønnere byer samt miljøovervåking. Et grunnleggende prinsipp som ligger til grunn for alle viktige funksjonalitetene i IoT er situasjo...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Secure, Usable and Robust Cryptographic Voting Systems

radisjonell stemmegivning har vesentlig begrensninger. Fra et sikkerhetsperspektiv må man stole på de som arrangerer valget, noe hindrer garantert hemmelighold av stemmer og begrenser muligheten for uavhengig ettergåelse av valggjennomføringen. Andre utfordringer er feil under telling, tilgjengel...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Universitetsmuseet i Bergen

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved UiO-HF

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Oslo