0 antall prosjekter

BIONÆR-Bionæringsprogram

Single cell oil PUFA production by food rest materials

There is a growing interest in sources of long-chain polyunsaturated fatty acids (PUFA) that represent alternatives to fish oil. The main focus is on microorganisms as sources of edible lipids, the single cell oils (SCO), due to their ability to produce l ipids that are rarely found in the plant ...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Kommersiell norsk mikroalgeproduksjon i regulert klima

Mikroalger er en fornybar ressurs med et stort potensial som ingrediens i fôr til fisk, kosttilskudd og i farmasøytisk industri. Målet med prosjektet MikroalgeKom er at Kristiansen Gartneri skal utvikle en miljøvennlig produksjon av mikroalger i veksthus i samarbeide med UMB, EWOS og Salsnes. Ma...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Agder

BIONÆR-Bionæringsprogram

Resistenskilder, resistensmekanismer og seleksjonsmetoder mot Fusarium og mykotoksiner i havre

RESIFUS-prosjektets hovedmål er å framskaffe nye havresorter med forbedret resistens mot Fusarium graminearum. Kunstig fusariumsmitting i felt for å påvise sikre og store nok forskjeller i resistens er nødvendig, og dette krever et stort apparat. Søking etter resistens henger sammen med dette, o...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Prevention of obesity related disorders in pets by bioactive compounds from chicken by-products

Den norske fjørfeindustrien genererer årlig flere tusen tonn biprodukter etter filetering og utbeiningsprosesser. Nåværende utnyttelse er begrenset til fjørfemelproduksjon og lavverdi fôrapplikasjoner. Resterende kjøtt på kyllingbein representerer imidlertid en stor ressurs for fremstilling av ny...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

NNP - The Norwegian NMR Platform

Det er etablert en nasjonal plattform for kjernemagnetisk resonans (NMR). NMR teknologien brukes til å bestemme strukturen og funksjon av proteiner, naturprodukter og syntetiske organiske molekyler. NMR brukes også til å undersøke dynamikk, konsentrasjon og hvordan mo-lekyler fungerer i samspill ...

Tildelt: kr 51,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2024

Sted: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

FeedMileage: Efficient use of feed resources for a sustainable Norwegian food production

FeedMileage - "Efficient use of feed resources for a sustainable Norwegian food production" is about going further on our own feed resources. Norsk husdyrproduksjon er sterkt avhengig av importerte proteinrike fôrressurser som soyamel (SBM). Økt og mer effektiv bruk av lokale proteinressurser,...

Tildelt: kr 40,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2021

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

A multidisciplinary approach to the control of pathogen-specific mastitis

Hos norske melkekyr var jurbetennelse forårsaket av bakterien Streptococcus agalactiae så godt som utryddet, men forekomsten begynte å øke igjen parallelt med endringer i driftsforhold som større besetninger, økt bruk av løsdrift og introduksjon av automatiske melkings-systemer. Nyere studier fra...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Viken

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

H2O Monitor - Monitoring water holding capacity mechanisms of meat

Vannbindingsevne (VBE) er en viktig kvalitetsegenskap for kjøtt, som sier noe om evnen kjøttet har til å holde på vann. Dårlig VBE kan føre til høyt væsketap fra kjøtt under lagring og videre produksjon, og vil påvirke både kjøttets produksjonsegenskaper som f.eks. saftighet og mørhet, og økonomi...

Tildelt: kr 0,56 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku