0 antall prosjekter

PETROMAKS2-Stort program petroleum

MetaBridge: Metabarcode data in marine environmental monitoring - bridging the gap between science and management

Hvilke organismer som er til stede i et område er avhengig av miljøfaktorer og kan dermed brukes til å påvise skadelig miljøpåvirkning. Kartlegging av organismer gjøres vanligvis ved å samle inn og identifisere arter ved prøvetaking for hånd, men med moderne IT- og sekvenseringsteknologi er det o...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Structure and emplacement mechanisms of the large sill complexes of central Isfjorden

The aim of the proposed project is to initiate a new research project and collaboration in order to use Svalbard geology as world-class case study for studying the complex processes of magma emplacement in the Earth’s crust. The principle of magma emplacement processes seems quite straightforward...

Tildelt: kr 80 000

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Levels and Potential DNA damage of Organohalogenated Contaminants in blood from three Arctic Seabirds species

Svalbard is an important study site for the effects of persistent organic pollutants (POPs) which avian species accumulate high levels of, due to the high deposition of POPs in the Arctic environment. Together with experienced researchers, blood samples will be collected from 15-20 kittiwakes in ...

Tildelt: kr 34 046

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Replay or renew? Learning from 20+ years of Norwegian-Russian collaboration on health and social welfare in the Barents region (RE:BARENTS)

I prosjektet RE:BARENTS vil vi studere effekten av norsk-russisk samarbeid på helse- og velferdsområdet i Barentsregionen i perioden fra 2000 til i dag. Prosjektet vil frembringe kunnskap om langvarige virkninger av prosjekter og programmer, samt aktivitetene til komitéer, råd og ekspertgrupper, ...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Workshop on sea ice deformation in physics and engineering

Havisens dynamikk og deformasjon er viktig for miljøet i polare områder. Deformasjon er drevet av vind og havstrømmer og er avhengig av isens egenskaper og prosesser på forskjellige skalaer: mikroskala, skala av isflak og skrugarder, større skalaer hvor isens mekanikk er koblet til vind og havet...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

New Cementitious Material for Oil Well Cementing Applications - SafeRock

I 2020 ble 4.1 milliard ton Ordinær Portlandsement (OPC) produsert i helle verden. Tilsvarende CO2 utslipp fra prosessen er ca. 3 milliard ton. OPC er det vanligste materialet brukt til soneisolering i brønner uavhengig om brønnen brukes til utvinning av olje- og gass, geotermisk energi, karbon...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Rogaland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Risk governance of climate-related systemic risk in the Arctic

Forståelse for og tilpasninger til klimaendringer er en av de største pågående utfordringene samfunnet står ovenfor. Hovedhensikten med ArctRisk prosjektet er å utvikle kunnskap og verktøy for å forstå og håndtere effekter av klimaendringer på samfunnets evne til å beskytte borgeres liv og helse ...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Governance of Land and Natural Resources in Sápmi, a legal approach.

Prosjektets hovedmål er å analysere, utrede og foreslå modeller for forvaltning av land og naturressurser i de tradisjonelle samiske områdene i Norge. Urfolks deltakelse i forvaltning av naturressurser landområder tradisjonelt brukt av dem, står sentralt for utvikling av deres kultur og samfunnsl...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

Fishery at 78° - Small scale fishery for local value creation on Svalbard

Gruvedriften på Svalbard har gjennomgått omfattende reduksjoner i løpet av de senere år, og for å kompensere for dette har det vært arbeidet med å skape alternative inntektsgrunnlag for øygruppen. Eksempelvis ved etablering av universitetssenteret i tillegg til bedrifter som server den økende tur...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SSF-Svalbard Science Forum

Mechanisms underlying climate-driven shifts in plant phenology and abundance and the link to population performance of a large herbivore

Climate change is rapidly altering patterns of precipitation and temperature (Van Pelt et al. 2016), causing shifts in plant phenology and resource availability for large herbivores (Bjorkman et al. 2020). In the Arctic, weather patterns are increasingly characteristic of earlier springs and dela...

Tildelt: kr 70 000

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Svalbard

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Accessible tourism for inclusion and value creation in rural areas (ACCESSTOUR)

ACCESSTOUR har som mål å avdekke og fremme potensialet for verdiskaping som ligger i tilgjengelig reiseliv (accessible tourism) som perspektiv og strategi for aktører involvert i naturbasert reiseliv og offentlig tjenesteproduksjon på rurale reiselivsdestinasjoner. ACCESSTOUR ønsker dermed å bidr...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Nordland - Nordlánnda

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Monitoring of glycol quality to Reduce operational risks

Olje- og gassindustrien automatiseres. Dette innebærer bl.a. å prosessere gass på ubemannede plattformer. Eksportgassen må være tørr og ha en lav duggetemperatur. Gassen blir derfor tørket i kontakt med glykol. Glykolen absorberer vannet og tørker gassen. Etylen- og trietylenglykol er de mest bru...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

ICRAD Tackling Chronic Wasting Disease in Europe

Arbeidspakke 1: Det første målet "Å øke forståelsen av epidemiologien til CWD-stammene som er oppdaget i Europa, og evaluere overvåkingsstrategier ved å bruke prøvetaking og befolkningsdata fra berørte land i Skandinavia" anses oppfylt 80 %. Det gjenstår å ferdigstille analyser og planlagte viten...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Akershus

SSF-Svalbard Science Forum

Longyearbyen Snow and Avalanche Monitoring with Automated Terrestrial Laser Scanning (RiS ID: 11630)

Snow Scan aims at developing a proof-of-concept automated terrestrial laser scanning (ATLS) system to monitor snow and avalanches in the Longyeardalen and Adventdalen valleys of central Svalbard. The spatiotemporal distribution of snow in avalanche starting zones is a critical factor controlling ...

Tildelt: kr 77 000

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Svalbard

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Waste to value in the value chain from reductant to ferrosilicon- and silicon-metal

CleanCarbon er et selskap med lang erfaring som leverandør av karbonmaterialer til silisium- og ferrosilisium-industrien. I årenes løp har selskapet utviklet seg fra en lokal leverandør av karbonmaterialer til å bli en global leverandør av spesialiserte karbonmaterialer. Nå fokuserer selskapet på...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Understanding climate change impacts in an Arctic ecosystem: an integrated approach through the prism of Svalbard reindeer

Arktiske økosystemer er naturlige laboratorier for studier av klimaeffekter fordi de er enkle og under rask oppvarming. Vi har samlet økologiske data gjennom 30 år av Svalbardreinen og komponenter i økosystemet, som beiteplanter og parasitter. Vi ønsket å undersøke det paradoksale med at bestande...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Akershus

SSF-Svalbard Science Forum

Investigation of connections between diet change and environmental pollutants in black-legged kittiwake in Kongsfjorden, RiS ID 11573

In my master's thesis I will look at timeseries of levels of pollutants and timeseries of diet-samples from black-legged kittiwakes (Rissa tridactyla) from Kongsfjorden. I will investigate if the observed shift in diet for the kittiwakes, from Arctic to Atlantic species, has an affect on contamin...

Tildelt: kr 36 288

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SSF-Svalbard Science Forum

Coastal erosion on the Brøgger peninsula, Svalbard; RiS ID 11582

Costal erosion is highly affected by sea ice duration and the thermal regime in the coastal rock walls. With the retreat of sea ice and a warming of permafrost temperatures, coastal erosion is likely to change. This is also expected for the coastal line of Brøgger peninsula, Svalbard. In this pr...

Tildelt: kr 78 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Analysis of heavy metals and nutrients in lake water and inlet and outlet streams of Lake Sarsvatnet, Ny-Ålesund (RiS-ID: 11627)

This AFG-project involves sampling activity for my master thesis with the aim to collect water samples from Sarsvatnet (Ny-Ålesund area) and surrouding streams to study the contribution of long-range pollutants to a limnic environment close to a glacial system. For the past several decades, the t...

Tildelt: kr 26 751

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Akershus

SSF-Svalbard Science Forum

LOng-Range transport of pollutants to Arctic area by Seabirds RiS-ID: 11631

This AFG project (RIS-ID 11631) involves sampling connected to my master thesis dealing with migratory seabirds as potential source for long-range transport of pollutants to the arctic environment beeing a part of a larger research activity at Department of Chemistry NTNU. Migratory seabirds have...

Tildelt: kr 36 166

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Assessment of Endocrine effects of POPs and heavy metals on an Arctic char population in the Arctic Lake Diesetvatnet RiS-ID: 11617

This AFG project (RIS-ID 11617) involves sampling activity for my master thesis dealing with endocrine disruptive effects on Arctic char. Among the pollutants that will be investigated are a selection of persistent organic pollutants (POPs) and some heavy metals such as mercury (Hg), arsenic (As)...

Tildelt: kr 45 344

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

GOT_SURGE: GNSS observations of the developing surge on Kongsvegen

In the coming century, dynamic ice loss from glaciers and ice sheets likely will represent the largest contribution to global sea level rise. Sudden changes in dynamic behavior (of which surging is an extreme end member) still are poorly understood. One of the reasons why glaciologists have been ...

Tildelt: kr 78 532

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SSF-Svalbard Science Forum

Interactive Field Experiences with an Augmented Smart Table (IFEAST), RiS ID 11596

IFEAST will create a dynamic and user-proof presentation device for researchers, students and others to create interactive field experiences with an augmented smart table. New photogrammetry data will be used to create digital outrop models and 360 degree images of important geoscientific sites. ...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Sedimentary facies analysis and architecture of alluvial fan systems within rift basin, Billefjorden Trough, Svalbard

A field campaign in summer 2021 aiming at collection of data which will result in sedimentary logs, geological sketches, measurements of orientation of bedding and records of paleo-transport indicators from three different study sites: in the area of Petuniabukta, Pyramiden and Lykteneset. Additi...

Tildelt: kr 61 080

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Investigating the impact of mechanical stratigraphy on fracture network connectedness (RIS ID: 11585)

This project aims to investigate the presence and distribution of rock fracturing in surface outcrop of the reservoir formations of the Longyearbyen CO2 Lab. By studying the fracturing directly in this rock we will gain insight into two key scientific questions: 1) How are the tectonic processes...

Tildelt: kr 54 302

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Channelling in Adventdalen, RiS ID 11606

This study investigates the wind climate in Adventdalen and Adventfjorden by identifying connections between the above-valley (large-scale) wind and the within-valley wind, both on a climatological scale and for detailed case studies. For the climatological approach, the combined wind density dis...

Tildelt: kr 21 249

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Methane cycling in Arctic and Subarctic lake sediments

This is the main field campaign within my PhD project on methane cycling processes in Arctic lacustrine sediments. I will join the PolarCH4ives and UiB field campaign and will collect lake sediment cores from 5 lakes in the Femmilsjøen area to investigate methane production and consumption over t...

Tildelt: kr 67 718

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SSF-Svalbard Science Forum

MICRONESIA SMall mICROplastics in sNow and aErosol in Svalbard IslAnds Ris ID: 11590

The aim of the project is the quantification and chemical identification of SMPs in Svalbard Islands to better comprehend their transport and pathways through the atmospheric compartment. The role of SMPs global long-scale transport and potential sources in this remote and sensitive polar area wi...

Tildelt: kr 77 446

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SSF-Svalbard Science Forum

Annual and regional distribution of Pseudocalanus spp. in the Svalbard-Barents Sea region

This project will collect monthly zooplankton samples in Billefjorden at three different depths of the water column. The Pseudocalanus species are small size copepods compared to the Calanus genus, but still very large in abundance. Hence, very important. Samples will be analyzed in order to lear...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Methodological development of near-remote sensing of vegetation dynamics and permafrost collapse

I propose to develop and test a method of monitoring vegetation change and permafrost degradation using simple field instruments and a normal digital camera. I will survey vegetation cover and take photographs with NDVI and normal cameras at 186 permanent plots in Adventdalen. Percentage cover fr...

Tildelt: kr 69 952

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa