0 antall prosjekter

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Access to seeds: from Emergencies to Seed System development (ACCESS)

At bønder har tilgang til godt såfrø av egnede sorter er grunnleggende viktig for matsikkerheten i verden. ACCESS er et tverrfaglig samarbeid mellom forskere fra landbruksforskning, utviklingsforskning, økonomi, statsvitenskap og jus. Vi forsker på småbønders tilgang til såfrø i Øst-Afrika. Prosj...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Southern Ocean phytoplankton community characteristics, primary production, CO2 flux and the effects of climate change

Nye oseanografiske data og kunnskap om kysten og iskanten i Kong Håkon VII Hav, Antarktis, Sørishavet. I dag mangler vi kunnskap og observasjoner fra havområdet rundt Antarktis, om de pågående klimaendringene og de konsekvensene det kan få for dyr og natur. Raske endringer i det marine miljøet...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ENERGIX-Stort program energi

Reform of EU Internal Energy Market Policies: Implications for the Norwegian Energy Policy Strategy

REMAP har analysert reformen av EUs energi- og klimapolitikk i 2019 med hovedfokus på endringer i kraftmarkedsdesign for engrosmarkedet og dets konsekvenser for handel med kraft til og fra Norge. Et effektivt og integrert kraftmarked har vært et viktig politisk mål for å realisere høyest mulig sa...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Integrated Transport and Energy Modelling

I prosjektet Integrated Transport and Energy Modelling (ITEM) har Institutt for energi¬teknikk (IFE) og Transportøkonomisk institutt (TØI) studert mulighetene og forutsetningene for klimavennlig teknologi og energibruk i veitransporten, og vi har spesielt analysert hvordan transportsektoren kan e...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Induced-seismicity geomechanics for controlled CO2 storage in the North Sea

I løpet av perioden 2017-2020 gjennomførte fem verdensledende forskningsorganisasjoner fra Europa og Australia forskningsprosjektet "Induced-seismicity Geomechanics for Controlled CO2 Storage in the North Sea" (IGCCS) for å relatere indusert-seismisitet til geomekanisk respons, og for å demonstre...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Distributed Arctic Observatory (DAO): A Cyber-Physical System for Ubiquitous Data and Services Covering the Arctic Tundra

Den arktiske tundra er særlig sensitiv til klimaendringer. Endringene kan kvantifiseres ved å gjøre observasjoner direkte på tundraen av bl.a. dyr, vegetasjon, vind, fuktighet, CO2, og temperatur. Observasjonene omsettes så til data som kan brukes i klimaforskning. Imidlertid er mye mindre enn 1%...

Tildelt: kr 16,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Seasonal Forecasting Engine

Værvarsler er sjelden nøyaktige mer enn fem til ti dager frem i tid. Dette skyldes værets kaotiske natur, også kjent som «sommerfugleffekten». Prosjektet vårt, Seasonal Forecasting Engine (SFE) har hovedsakelig dreiet seg om å bruke fysiske og statistiske modeller til å utvikle metoder for å bere...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Pliocene Arctic Climate Teleconnections

Formålet med INDNOR-PACT «Pliocene Arctic Teleconnection» prosjektet er å studere klimavariasjoner i Polhavet gjennom pliosen, med særlig fokus på den midt-pliosene varmefasen som varte fra 3.2 til 3.0 millioner. Det er påvist at klimaendringer i Polhavet, og særlig reduksjon av sjø isen de siste...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ENERGIX-Stort program energi

Smart Energy Storage Enabler

Strømnettet står foran økende utfordringer som skyldes både den økte integrasjonen av variabel og distribuert produksjon fra fornybar energi og økningen av krevende laster slik som f.eks. el-biler, induksjonstopper og varmepumper. Dette kan føre til spenningsproblemer og flaskehalser i nettet. St...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Viken