0 antall prosjekter

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - CICERO

...

Tildelt: kr 171,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2022

Sted: Oslo

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Theory-assisted design of catalysts for olefin metathesis

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Vestland

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Chemoenzymatic synthesis of enantiopure biologically acrylic compounds. Study of enzyme mechanism

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

New methods for preparation of optically active unsaturated alcohols and amines

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

WISEMOD: Modellling of Web Services

...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Representation theory for algebras

...

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Oeratoralgeraer (Operator algebras)

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

FRINAT-Matematikk og naturvitenskap

Partial Differential Equations and Harmonic Analysis

...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ELSA-Etiske,rettslige og samf.m. as

Public dialogue on genetically modified food-communication between conflicting actors about a stigmatised technology

We want to analyse the extensive public discourse that are taking place around the subject of genetically modified food, where a number of actors are participating and all are contributing in forming a great and fluctuating story about genetically modifie d food. This is still a relatively new to...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MENTAL-Mental helse

Utvikling og drift av Nettverk for Psykiatrisk Epidemiologi (NEPE)

NEPE er gradvis bygd opp siden 1995 på bakgrunn av analyserettigheter for angst- og depresjonsdata i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 1995-97 (HUNT-2) og Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK). Fra 2002 har NEPE også analyserettigheter for screening av personlighetsforstyrrelser og sosial fobi...

Tildelt: kr 0,65 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Vestland

MENTAL-Mental helse

Statistisk modellering av pyskiske lidelsers forløp

Vi står overfor spesielle statistiske problemer i psykiatrien, de er først og fremst knyttet til gjentakelse og tid. Når en har hatt én depressiv episode øker risikoen for å få en ny, slik at påvirkning/potensielt utløsende årsaker får ulik betydning for første og senere tilfelle. Det kan være v...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Reconfigurable Hardware - overseas fellowship

...

Tildelt: kr 30 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

F-KJEM-Naturvitenskap, kjemi

10th European Turbulence Conference

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Primær og sekundær osteoporose (OP) studert ved hjelp av genekspresjonsprofilering i ben

Prosjektet tar sikte på å kartlegge de molekylære mekanismer som ligger bak utvikling av postmenopausal osteoporose (OP). OP rammer nær halvparten av norske kvinner over 50 år og nær 50 % vil erfare minst en fraktur i løpet av livet. Parathormon (PTH) sti mulerer sterkt bennydannelse og arbeidshy...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Recursive Anticipatory memory for Autonomous Robots

...

Tildelt: kr 30 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

AKLIMED-Klinisk medisin

Organ inflammation and organ dysfunction in the critically ill patient (miljøstøtte)

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

KLINISK-Klinisk forskning

Ernæring, vekst og utvikling hos svært premature barn

Hvert år blir det født ca 630 barn med svært lav fødselsvekt i Norge. I løpet av de siste 10-årene har den medisinsk-teknologiske utviklingen bidratt til at stadig mindre spebarn kan overleve. Sammenlignet med fullbårne har premature en øket forekomst av cerebral parese, psykisk utviklingshemmin...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Underholdende programvare for mennesker med sammensatte lærevansker

UPS-forprosjektet har dokumentert at det er behov for å tilrettelegge og utvikle underholdende programvare for mennesker med sammensatte lærevansker, og at målgruppen ønsker tilgang til den samme programvaren som befolkningen ellers. Følgende problemstill ing er et viktig resultat av forprosjekte...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

TU-Tungt utstyr

Sentrifugeutstyr

Ultrasentrifuge og "high speed" sentrifuger er en absolutt nødvendig del av de fleste biologiske forskningslaboratorier. I dette prosjektet erstattes sentrifuger som har vært i daglig bruk siden januar 1988, dvs. 16 år. Vår ultrasentrifuge er den eneste som finnes ved NLH, og den har i alle år...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Viken

TU-Tungt utstyr

Måling av antioksidanter, vitaminer og glukosinolater

Formålet med prosjektet er å utstyre et Mat og Helselaboratorium i Ås-miljøet. Utstyret vil gjøre Ås-miljøet (Matalliansen/Mat for bedre helse) i stand til å måle helserelaterte ernæringskomponenter i mat og dermed svært viktig for utvikling av funksjonelle matprodukter. I de siste årene har vi ...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Viken

TU-Tungt utstyr

Massespektrometri (MS)

Som et ledd i en omstilling i det biologiske og biomedisinske forskningsmiljøet ved Universitetet i Tromsø har alle de relevante miljøer gått sammen om å etablere lokale kjernefasiliteter for å dekke tekniske behov innen sentrale felter av moderne biologi sk og medisinsk forskning. En sentral sl...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

TU-Tungt utstyr

Multi-reactor system

Carbon nanotubes (CNT) including single walled nanotubes (SWNT) and multi walled nanotubes (MWNT) exhibit many unique and useful physical and chemical properties, which lead to many interesting applications. We have obtained a lot of promising results of CNT production and applications as cataly...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Multichannel microarray reader

The traditional approach employed to measure the RNA concentrations on microarray plates is to detect the fluoroscence intensities of two chromophores at single wavelengths (channel) only. Impurities on the plates often contaminate the results such that the estimation of RNA concentrations becom...

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

A Question of Decency: a comparative study of reconstructing communities divided by war in Norway and Bosnia-Herzegovina.

I propose to examine how a community reconstitutes itself after a violent rupture of its social organization and political structure that polarized the population into hostile camps. The study will be a contribution to the literature and debate on the dif ferent approaches to reconciliation in po...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Vestland

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

General support for the Algorithms Research group

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Vestland

MILHEL-Miljø og helse

Asthma and Allergies from Indoor Air Pollution. A Randomized Trial

...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Vestland

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Arctic Radioactive Contaminations (Arc): To synthesize radioactive contamination in the Atlantic-Arctic Oceans, incl. Assessments of the ...

Radioactive contamination of the environment is a problem with potential implications for ecology and society. In the Arc-project, quantification of the temporal-spatial distribution of man-made radionuclides originating from atmospheric fallout from past atmospheric nuclear weapon testing, the ...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Vestland

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Politics of poverty alleviation and democratisation in northeast Sri Lanka

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Oslo

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

NGOs and Civil Society Research Network

NGOs and civil society have become central to current theoretical and policy debates in development, resulting in an increased worldwide interest for research on their activities. Located in this global quest, the project seeks funding to establish a rese arch network that will promote the study ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Vestland

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Pheromone induced DNA release in Streptococcus pneumoniae

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Viken