20 prosjekter

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Etablering av EU-prosjekt innen fotokatalyse

KeraNor har i en treårs periode arbeidet med utviklingen av en ny metode for rensing av væsker med UV lys. Denne metoden er basert på bruk av fotokatalysator for å fremskaffe reaktive radikaler som vil bryte ned både levende organismer (som f.eks. bakterier) og kjemiske komponenter. I dette EU-...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Utvikling av nye fotokatalysatorer for rensing av vann

KeraNor har i en periode utviklet dopede fotokatalysatorer, med deltakelse av bl.a. NTNU. I denne utviklingen er det utviklet, fremstilt og testet en rekke dopede katalysatorer. Imidlertid har vi nå i siste fase av denne utviklingen sett at den dopede katalysatoren ikke er optimal. Vi ønsk...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Fremstilling av modifisert Si-materiale til anode i Li-ion (Li) - batterier

Idéen er basert på tanken om at Si-partikler i Li-anoder bør være små og ha en så stor spesifikk overflate som mulig, alternativt at de bør ha et ytre eller indre strukturelt nettverk som kan dempe de negative effektene av materialekspansjonen. Tanken er å benytte KeraNors egenutviklede metode fo...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Etablering av EU-prosjekt: HYPURE

Etableringsprosjektet vil inneholde: 1) arbeidstimer for skriving av søknad 2) reiser til forberedende arbeidsmøter.

Tildelt: kr 42 239

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Integral Low-Energy Desalination System for Drinking Water: A Combination of Nanofiltration, Forward & Reverse Osmosis and Photocatalysis

Photocat vil utvikle et nytt vannrensesystem som kombinerer en ny, dopet nanokatalysator med UV-LED som belysningskilde. Dette systemet skal bryte ned enhver kjemisk og mikrobiologisk forurensning uten å produsere skadelige biprodukter. Photocat skal levere en prototyp på dette nye systemet, so...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Development of stimuli-responsive nanostructures, containing active ingredients, tailored for in-situ actions, by using nanomanufacturing.

Photocat vil utvikle et nytt vannrensesystem som kombinerer en ny, dopet nanokatalysator med UV-LED som belysningskilde. Dette systemet skal bryte ned enhver kjemisk og mikrobiologisk forurensning uten å produsere skadelige biprodukter. Photocat skal levere en prototyp på dette nye systemet, so...

Tildelt: kr 39 839

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Efficient and sustainable operating technology for processing of technogenic waste (red mud)

Photocat vil utvikle et nytt vannrensesystem som kombinerer en ny, dopet nanokatalysator med UV-LED som belysningskilde. Dette systemet skal bryte ned enhver kjemisk og mikrobiologisk forurensning uten å produsere skadelige biprodukter. Photocat skal levere en prototyp på dette nye systemet, so...

Tildelt: kr 38 399

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!8921 A photocatalytic unit for water cleaning using UV-LED and doped catalysts applied to ballast water

Photocat utvikler et nytt vannrensesystem som kombinerer en ny, dopet nanokatalysator med UV-LED som belysningskilde. Dette systemet skal bryte ned enhver kjemisk og mikrobiologisk forurensning uten å produsere skadelige biprodukter. Photocat skal levere en prototyp på dette nye systemet, som e...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Etablering av Eurostars-prosjekt: Ballast water photocatalyst

Etableringsprosjektet vil inneholde: 1) arbeidstimer for skriving av søknad 2) reiser til forberedende arbeidsmøter 3) utarbeide en Consortium Agreement.

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

DirEct SYnthesis of dimethyl etheR

...

Tildelt: kr 35 695

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Ukjent Fylke

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Etablering av EU-prosjekt: Miniatyrisert produksjon av keramiske komponenter

...

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

Air purification through combining a novel atmospheric pressure plasma with advanced nanocatalysts E! 5082

There is an urgent need for advanced air purification units to address the health problems resulting from the poor indoor air quality (IAQ) caused by hazardous airborne substances. Almost all workplaces are affected, particularly those in emerging high-v alue manufacturing sectors (electronics, ...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nye materialer for bipolare batterier

...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Enhanced Water Purification using Active Membranes incorporating Advanced Nanotechnology

...

Tildelt: kr 18 718

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Etablering av EU-prosjekt: Nanocell

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Rolled multi material layered 3D shaping technology

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Utvikling av keramiske, bipolare batteriplater ved bruk av nanomaterialer og nanoteknologi

KeraNor ønsker å utvikle en porøs, keramisk plate, som impregnert med bly skal fungere som en bipolar plate i et hybridbatteri for motorkjøretøyer. Denne platen har bestemte krav til både porestørrelse, porøsitet, mekaniske egenskaper og kjemisk stabilite t. KeraNor var i utgangspunktet den enest...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Prosjektetablering - EU - IP - HYTI

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Prosjektetablering - EU - SME/IP - Nanosecure

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Utvikling av nytt, homogent nanobelegg til funksjonelle filtre

...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo