0 antall prosjekter

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

Information and Communication Technology: Computational High Energy Physics

...

Tildelt: kr 0,64 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Vestland

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

Applied Geodynamics: Understanding earth processes using combined physics, chemistry & geology in South Africa and Norway

...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

Forhandlinger og frivillige avtaler som virkemiddel for en bærekraftig utvikling - forutsetninger, gjennomføring og resultater

Prosjektet er basert på et samspill mellom teoriutvikling og empiriske studier. I tillegg til strategiske perspektiver på forhandlinger vil prosjektet også trekke inn kommunikative eller deliberative perspektiver. Ett utgangspunkt vil være det skillet mel lom strategiske forhandlinger, deliberati...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Rogaland

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

Exploring the Conditions for Adepting Existing Techno-industrial Processes to Ecological Premises - CONDECOL

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

The Kyoto-Protocol, carbon sequestration and poverty reduction

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Reservoir Characterization and Prediction Uncertainty Assessment through Scale Splitting

...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Rogaland

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Reduced basis modeling of hierarchical flow systems

Reduced basis methods are particularly attractive to use in order to reduce the number of degrees-of-freedom associated with a given numerical approximation to a set of partial differential equations; the computational complexity can be reduced to a level where potentially very complex systems c...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Forecasting inculum development and release by the apple scab pathogen for improved disease management.

Our principal objective is to improve management of apple scab through development of accurate models of inoculum development and release, and thereby reduce fungicide use and yield loss. Apples are an important fruit crop in Norway, and worldwide. All ma jor apple varieties are highly susceptibl...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Molecular coreography of mammalian DNA-base excision repair (BER)

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Norsk medlemskap i International Continental Scientific Drilling Program (ICDP)

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJO-Miljøstøtte

Adaptation in muscle

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Id-dependent T-B collaboration and spontaneous development of lethal autoimmune disease

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

MRI-baserte metoder for vurdering av diagnose, prognose og sykdomsforløp ved revmatoid artritt (kronisk leddgikt)

<i>Bakgrunn.</i> Revmatoid artritt (kronisk leddgikt) er en sykdom med progredierende betennelse i ledd som fører til skader på ben, brusk, leddkapsel og omgivende sener. Tidlig diagnose og aggressiv behandling tilpasset prognostiske markører er viktig. Tradisjonelle røntgenbilder har utilstrek...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

MILJO-Miljøstøtte

Mechanistic and functional aspects of mammalian base excision repair

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

On Thin Ice? Climatic influence on Energy Flow and Trophic Structure in Arctic Marine Ecosystems

...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Kjønn og globalisering - omsorg over grenser

Prosjektet skal belyse to omsorgsmigrasjonsstrømninger på ulike kontinenter, og hvordan de er relatert til oppståtte omsorgsunderskudd i befolkningene. Ulike samspillsformer mellom familieinstitusjoner, velferdsstater og markeder i forskjellige kulturer a ntas å kunne forklare hva som utløser beh...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Vestland

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

KvinnforskSatsing - Søknad om Miljøstøtte til Kvinnforsk, UiTø

"KvinnforskSatsing" er miljøstøtte for å få til fagleg vidare- og nyutvikling på Kvinnforsk. For fyrste gong sidan oppstarten i 1997 er det etablert faglege nettverk kring kjønna problemstillingar som ser det som naturleg å arbeide i lag, knytte verksemd er til Kvinnforsk, og i tillegg til eigne...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Kvinners plass. Statistikk, kategorier og kjønnskonstruksjon 1875-1970

Formålet med prosjektet er å analysere det moderne husarbeidets ideologi og praksis i det 20. århundret. Husarbeidet inntar en problematisk og tvetydig stilling innenfor en moderne markedsøkonomi. Det er definert ut av økonomien fordi det ikke formidles gjennom markedet; samtidig er dette arbei...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Oslo

REKNUFU-Rekrutteringsstipend - NUFU

Caring for those infected means caring for the future. A community based, participatory intervention program

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

REKNUFU-Rekrutteringsstipend - NUFU

Validation of biomarkers to elucidate effects of POPs in wild African and Norwegian species.

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Viken

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Wind retrieval from Synthetic Aperture Radar Images for wind turbine siting

Offshore and coastal wind farms are becoming important sources of renewable energy. The power production of a wind farm is closely connected to its location, and the expected outcome is traditionally calculated from at least one year of accurate wind meas urements. A unique instrument for measuri...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Vestland

F-KJEM-Naturvitenskap, kjemi

Fluorinated ligands for imaging My-opioid receptors in vivo

Neuronal plasticity is an essential feature of the nervous system in the transfer of pain responses into a state of pathological processing. Indications of neuroplastic changes in the human central nervous system may be derived from positron emission tomo graphy (PET). Previous studies have shown...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Ukjent Fylke

VS2010-Verdiskapning 2010

Fra forankring til utvikling og forskning. Status og utviklingsaktiviteter for Tromsømodulen VS2010

Prosjektet er en videreføring av VS2010 arbeidet til Tromsømiljøet som startet høsten 2001. Status per oktober 2002 er at det pågår et løpende utviklingsarbeid i de deltakende bedrifter, nettverk og partnerskap. Det har i 2002 vært to klare utviklingstrekk i Tromsø-miljøets arbeid. For det første...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Coordination polymers as adsorbent for carbon dioxide

Carbon dioxide is the major atmospheric gas species leading to temperature increase caused by the greenhouse effect. Norway has large resources of natural gas that may develop into a main energy source and carrier for the future. However, to meet present and future environmental demands, CO<sub>...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

KUNSTI-Kunnskapsutviklling for norsk språkteknologi

BRAGE - Brukergrensesnitt med naturlig tale

Prosjektets faglige vinkling er basert på følgende fire forutsetninger: <h>1. Dagens systemer med talegrensesnitt krever at brukeren uttrykker seg på en kontrollert og formalisert måte. Morgendagens systemer må bli vesentlig bedre med hensyn på å forstå spontan tale (slik den brukes naturlig me...

Tildelt: kr 25,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

The effect of climate on seed renegation strategies: Population-scale experimental tests on four Veronica species

Seeds and seedlings are vulnerable stages in the life cycles of plants, and we expect strong fitness consequences of environmental variability on these stages. Climate has a major influence on vegetation, and in species with wide geographical or altitudin al distributions, the factors and process...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Vestland

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Effektiv avl for bedre fôrutnytting hos laks

Med sterke indikasjoner på mangel på marine fôrråstoffer til kultivert fiskeproduksjon, vil en økt produksjon kunne skje kun gjennom bedre fôrutnytting. I tillegg til en bedre utnytting av begrensede fôrressurser, vil høyere fôrutnytting bedre økonomien i produksjonen. Hovedmålet med prosjektet...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Biofilm formation in Candida albicans

Candida albicans is an opportunistic pathogen that causes life-threatening, systemic disease in immuno-compromised individuals, such as patients undergoing chemotherapy. Patients with catheters and joint replacements are predisposed to systemic fungal dis ease because C. albicans forms sessile co...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Ukjent Fylke

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Metal Complex Catalysis in Conversion of Natural Gas to Value-Added Products

Today, Norwa's natural gas resources are mainly exported as is, with only a minor part being processed domestically into value-added products. This project is aimed at the development of economically and ecologically improved processes for converting natu ral gas into such products by use of meta...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Processes governing air-sea CO2 transfer; an improved estimate for the North Atlantic

The project focuses on the issues of accurate parameterisation of the air-sea exchange rate and small scale biasing of air-sea flux estimates, aiming to provide an accurate estimate of the air-sea flux of CO<sub>2</sub> in North Atlantic, and its inter-an nual variability. The project intends to ...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Vestland