0 antall prosjekter

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammebevilgning for UiT under PES2020-ordningen for 2014

UiT Norges arktiske universitet har mål om å øke omfanget av eksternt finansiert virksomhet, herunder deltakelse i Horizon 2020. UiT har de siste par årene hatt en stor økning i antall innsendte søknader til FP7, fra omtrent 20 søknader per år til over 40 søknader i 2013. Samtidig har etterspørs...

Tildelt: kr 0,68 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Prosjektetablering EUs 7. rammeprogram (UiT i FP7)

Deltakelse i EU forskning er strategisk meget viktig for UiT. Ledelsen ved UiTø har derfor mobilisert til innsats mot FP7. Posisjoneringsmidlene fra Forskningsrådet vil sammen med Universitetets egne ressurser benyttes til målrettet innsats mot FP7. Aktiv iteten er langsiktig men vil i 2006 konse...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Syntactic Architecture

Syntactic theory can be viewed as the union of two subtheories: A theory of the configurational properties of syntactic representations (phrase structure), and a theory of how such data structures can be manipulated by syntactic operations (syntactic tran sformations). Our goal is to achieve a h...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Troms - Romsa - Tromssa