0 antall prosjekter

INT-BILAT-BILAT-ordningen

KINA Samarbeidsavtale med InNo vedr. bilateralt forskningssamarbeid for 2005

...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo