0 antall prosjekter

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Rammetilskudd på kr. 190.000 til Veterinærinstituttet vedr. BILAT. Prosjektene 169831 og 169832 er satt til 0.

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Viken