0 antall prosjekter

NUKLEÆRFORSKNING-Sentre for nukleær forskning

Norwegian Nuclear Research Center

Hvordan kan vi sikre og forbedre sikkerheten til nukleære installasjoner, fra design til nedbygningsprosessen? Hvordan kan vi bruke stråling i medisin til diagnose og behandling av sykdommer? Hvordan sprer radioaktive stoffer seg i naturen og hvilken miljøpåvirkning har de? Hvordan kan vi forbere...

Tildelt: kr 200,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2031

Sted: Oslo