0 antall prosjekter

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

NHH-Symposiet 2023

NHH-Symposiet er Nord Europas største studentdrevne næringslivskonferanse. Annenhvert år samles rundt 400 engasjerte frivillige NHH-studenter om å arrangere konferansen i aulaen på NHH. Gjennom flere år har NHH-Symposiet vært en prestisjetung konferanse som har samlet en stor deltakermasse fra fl...

Tildelt: kr 90 000

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Vestland

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Plast- og komposittkonferansen 2022

Plast- og komposittkonferansen er ein årleg event i regi av Norwegian Circular Material Technology (NCMT). Førre gong det blei organisert fysisk var i 2018, og då blei det samla 250 deltakarar frå heile Noreg med interesse for og virke innan plast- og komposittindustrien. Etter nokre års opphald,...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Vestland

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

European International Business Academy 2022 Annual Conference in Oslo December 8-11, 2022

EIBA was founded in 1974 under the auspices of the European Foundation for Management Development (EFMD) and in close cooperation with the European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM). EIBA is a professional society for academics and practitioners with an interest in the multidis...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Norwegian Study Group with Industry

Industrial mathematics is a diverse and problem-driven research area which has been shown time after time to provide a competitive advantage and produce significant innovation. However, despite an enormous increase in activity in this area over the last forty years, European industrial applicatio...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

International workshop on Virtual laboratory testing and Micromechanics

This workshop aims to bring together the top researchers in the world within DEM research with world leading wind energy industry partners. The workshop should allow to link academics and industry to identify potential funding for applied research. The workshop will specifically target the use ...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Helseinnovasjonskonferansen 2023 - for alle med interesse for innovasjon og verdiskaping i helsesektoren

Formålet med arrangementet er å skape ein nettverksarena for alle med interesse for innovasjon og verdiskaping i helsesektoren, for å stimulere til auka samhandling på tvers av sektorar. Målet er å samle næringsliv, akademia, helsesektor, gründerar og verkemiddelapparatet, til å dele kunnskap o...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Vestland

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Student Innovasjon Festival og NM for Studentbedrift 2022

Studentinnovasjon Festivalen går over to dager fra 7.-8. juni hos NHO (Næringslivets Hus) og på Forskningsparken. Deltakere kommer fra hele landet til Oslo for å være med på arrangementet som inkluderer følgende elementer: • Faglig påfyll og inspirasjon om student innovasjon • Nettverksbygging • ...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Prosjektverksted for Grønn Anleggssektor i Oslo 18. november 2021

Nettverket Grønn Anlegssektor inviterer medlemmer til samling på Thon hotel Oslo airport 18. november 2021. Dette blir første fysiske samling på lengre tid, og det legges opp til at medlemmene igjen møtes og samarbeider om felles problemstillinger på tvers av bransjen. Samlingen har målrettet pro...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Nasjonal additive manufacturing (AM) konferanse

-

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Rogaland

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Trondheim Tech Port 2022 Conference: Bridging the Gap

LET'S BRIDGE THE GAP! In most cases, innovation is the result of a joint effort of many different actors; companies collaborating with public administrations, startups spinning out of academia, policymakers simplifying capital investing, etc. These connections are rarely pre-made and set in stone...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Helseinnovasjonskonferansen 2022 i Førde - tverrfagleg møteplass for alle med interesse for innovasjon og verdiskaping i helsesektoren

Den demografiske utviklinga gjer at dei offentlege helsetenestene i framtida må løyse samfunnsoppdraget sitt annleis enn i dag. Gjennom Helseinnovasjonskonferansen følgjer vi opp signala frå regjeringa om satsing på meir innovasjon for å løyse utfordringar i helsesektoren, jamfør Helsenæringsmeld...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

MACHINE LEARNING AND VISION FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS

Machine learning and computer vision have the potential to significantly improve the automation and autonomy of many industrial applications (e.g. offshore, automotive, telecommunication, gaming and multimedia) by enhancing the operational performance, decreasing cost related to manual operations...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Agder

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

The Day After Tomorrow

NHH-Symposiet er Nord-Europas største studentdrevne konferanse for næringslivet. Den arrangeres annethvert år av 350 engasjerte studenter ved Norges Handelshøyskole. Gjennom flere år har NHH-Symposiet vært en prestisjetung konferanse, og har i dag rundt 300 deltakere fra det norske næringsliv. F...

Tildelt: kr 45 000

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestland

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Norgesmesterskap for Studentbedrift 2021

Ungt Entreprenørskap Norge har siden 1992 arrangert NM for Studentbedrifter. Målet med arrangementet er at dette skal være en åpen og inkluderende arena der studenter, forelesere, personer fra virkemiddelapparat, arbeids- og næringsliv og investorer kan komme sammen til nettverksbygging, konkurra...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Arrangement ang. middelalderkyrkja på Kinn 8 mai 2022.

1. Ekspertar på fagfelt knytt til middelalder, arkeologi, 3D-skanning og steinkyrkjer kjem til Kinn. Dei skal få vere saman i fleire dagar og vi avslutter med eit ope arrangement tilgjengeleg næringslivet m.a. reiselivet, Kinn Kommune, Vestland Fylke og evt. andre som vil kome. 2. Fabrica Kult...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestland

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Plast- og komposittkonferansen 2021

Plast og komposittkonferansen vert arrangert for å samle dei ulike aktørane innan faget. Formålet med arrangementet er å samle bransjen og den fremste ekspertisen innan plast- og kompositt for å dele kunnskap og kompetanse og diskutere framtidas løysingar innan viktige tema i bransjen. Det blir ...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Digital internasjonal konferanse - Beyond a Tunnel Vision

Tunneler er viktige noder i infrastrukturen vår i Norge, og vi må jobbe og lære sammen for å møte utfordringene vi har. Det er store kunnskapshull og behov for mer forskning. Beyond a Tunnel Vision vil synliggjøre behovet og er tenkt som en katalysator for større felles europeiske FoU prosjekter....

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Rogaland

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Eu-SPRI conference on science and innovation policy 2021

This proposal concerns an event in June 2021 that will gather 200-300 leading international researchers in the field of studies of science and innovation policy as well as interested policymakers. Analyses within this area constitute an important foundation for science and innovation policies acr...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Technoport 2021 - Deep Tech Ecosystem Dugnad

-

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Utvikle og etablere en modulær og fleksibel utstilling av forskningsresultater knyttet til norsk aluminiumsindustri.

Norsk aluminiumsindustri, fra primærproduksjon til produkter og systemer, omsetter for ca 34 milliarder kroner årlig, og er en betydelig eksportindustri for Norge. Man finner aluminium i flere og flere applikasjoner, og materialet er en viktig bidragsyter til vektreduksjon innen transportsektoren...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Digital gjennomføring av den nasjonale og årlige ITS Konferansen 2020

ITS-området vokser fremdeles både i antall aktører og tekniske/tematiske områder. ITS-miljøene forbereder seg for tiden på iverksetting av ITS Direktivet og nye standarder innenfor både mobilitetsområdet og digitalisering av meldingsutveksling mellom kjøretøy, vegtrafikksentralene og andre aktør...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

DNB Healthcare Conference 2019

Hvert år samler vi de beste selskapene i helsesektoren til en konferanse. Disse selskapene er blitt plukket ut basert på deres forskning, behov i markedet og innovasjonsgrad, i tillegg til forretningspotensiale. I år var det 48 selskaper som søkte, og 14 ble valgt ut til å presentere i sesjonen...

Tildelt: kr 25 000

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

mcb tech . 19 og Future Week.

Vi søker med dette 100 000 NOK fra Forskningsrådet til å arrangere en ny fremtidsrettet og teknologifokusert fagkonferanse i Bergen med internasjonal profil og målgruppe «mcb tech», i kombinasjon med en «eventuke» kalt Future Week. Konferansen har sitt utgangspunkt i aktiviteten til to godt org...

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Acceler8. Game Changers Investor Summit

Acceler8. Game Changers Investor Summit arrangeres i Bergen 22-24 oktober 2019 med formål om (1) å presentere Norges beste vekstselskaper for ledende nasjonale og internasjonale investorer, (2) å koble norske TTO/forskningsmiljøer med Li Ka Shing Foundation, for (3) å styrke Norges posisjon inter...

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Cutting Edge Festival 2019 Alt. Future Sustainable Health New Energy Tech - better World Man & Machine - a love story Ocean of Opportunities

Cutting Edge Festival er en møteplass som synliggjør ny norsk teknologi knyttet til hele verdikjeden, fra ide til ferdig produkt. Festivalen er et årlig arrangement, arrangert i Forskningsparken siden 2013. Cutting Edge har vært det største arrangementet i Oslo innovation Week hvert år. Festivale...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Rogaland

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Recess – Shifting Playgrounds

NHH-Symposiet er Nord-Europas største studentdrevne konferanse for arbeidslivet. Den arrangeres annethvert år av 350 engasjerte studenter ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Gjennom flere år har NHH-Symposiet vært en prestisjetung konferanse, og har i dag rundt 300 deltakere fra det norske nærin...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Gjennomføring av ITS Konferansen 2019 i Oslo

ITS-området er for tiden i fokus og i vekst. Det antas av mange at Mobility-as-a-Service, selvkjørende kjøretøy, automatisering og nye kommunikasjonsteknologier vil være en del av løsningen på fremtidens transportfordringer. Dette følges opp av lovendringer, standardisering og målrettede økonomis...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Technoport 2019 - Nordic Deep Tech

Technoport 2019 - Nordic Deep Tech har til formål å være et arrangement som aktivt bidrar til å fremme omsettingen av ny teknologi og forskning til verdifulle løsninger. Dette gjøres ved å lage en tverrfaglig møteplass for alle som jobber med eller er interessert i teknologisk innovasjon og komme...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Drammenskonferansen 2019 Konferansen er en årlig nasjonal arena for boliginnovasjon. Konferansens hovedtema i 2019 er: Barn i byen.

Drammenskonferansen er for de som har behov for å komme videre fra diskusjonen om vi enten skal bygge byer og boligområder tett og høyt og holde kostnadene nede, eller velge kvalitet og innovative løsninger. Konferansen handler om innovative boligkonsepter for alle og handlingsrommet for en ny ty...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Viken

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

InnoTown Innovation Conference 2019

Årets konferanse fokuserer på dagsaktuelle temaer som angår næringslivet på tvers av bransjer. Vi ønsker å være et reelt bidrag til tiden vi lever i og utfordringene næringslivet møter og ikke minst være en arena som skaper grobunn for løsninger og en fremtidsrettet kultur. Vi forventer 500 delt...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Møre og Romsdal