0 antall prosjekter

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

S1-Balansert og optimal sektorregulering

Prosjektet fokuserer, på et overordnet nivå, på "annenfases" reguleringsutfordringer i kjølvannet på en vellykket etablering av en offentlig markedsøkonomi i elsektoren. Når det fundamentale markedssystemet er på plass, melder det seg videre regulerings-p olitiske oppgaver som avgrensning mot kon...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Ukjent Fylke

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Infeksiøs lakseanemi - utvikling av en rekombinant markørvaksine

Antallet nye tilfeller av ILA har økt sterkt de siste to år og aktualisert behovet for nye metoder som kan supplere eksisterende virkemidler i bekjempelsen av sykdommen. Inntil nylig forekom ILA bare i Norge, men siden 1997 er sykdommen påvist både i Cana da, Skottland, Shetland, Færøyene, Chile ...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Ukjent Fylke

SIP-Strategiske instituttprogram

Kommunikativ planlegging og utvikling Videreføres på prosjekt 165886/V10.

Det er ein sentral tese i kommunikativ planlegging og samfunnsutvikling at ei endring i ei meir dynamisk retning krev forbetring av den sosiale (institusjonelle) kapitalen til samfunn, dvs. at kunnskapsressursane, relasjonsressursane og mobiliseringsevnen må styrkast (Healey et.al. 1999). Nye re...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Ukjent Fylke

SIP-Strategiske instituttprogram

Økt verdiskapning av marine ressurser gjennom utnyttelse av ny teknologi. Kompetansebygging ved Møreforskning Ålesund. Videref. i DL 166152

Marin sektor er et nasjonalt satsingsområde innen forskning og utvikling. Det er en målsetning å øke verdiskapningen fra de marine ressursene. Dette kan blant annet skje gjennom kompetanseheving og forskning relatert til ny teknologi for å frambringe nye og forbedrede produkter og nye distribusjo...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Ukjent Fylke

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Besteforeldre og barns oppvekstvilkår: Et tregenerasjonsperspektiv

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Ukjent Fylke

SIP-Strategiske instituttprogram

Nærings- og konkurransepolitikk.

Med fagdisiplinen "industrial organization" som basis, vil det fokuseres på tre ulike tema: 1. Elektronisk handel, verdikjede og markedsintegrasjon 2. Markedsdominans og nærings- og konkurransepolitikk 3. Nærings- og konkurransepolitikk i en å pen økonomi Innenfor hvert av de tre tem...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Ukjent Fylke

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

The role of climatic variation in the dynamics and persistence of an Arctic predator - prey/host - parasite system

...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Ukjent Fylke

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

COST A19 - Childrens Welfare: Economic and social welfare; access to space and use of time; children's rights and discourses.

COST Action 19 Children's Welfare, ble konstituert i Brussel 18.6. 2001. Initiativ til aksjonen er tatt av An-Magritt Jensen, ISS/NTNU og Jens Qvortrup, NOSEB/NTNU (nå ISS/NTNU). An-Magritt Jensen ble valgt til leder for Management Committee (MC), Giovann i Sgritta, Italia ble valgt som nestleder...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Ukjent Fylke

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Aldring, funksjonshemming og omsorg i et høyteknologisk samfunn (samfinans m/IT-funk)

Prosjektet handler om eldre funksjonshemmede som bor utenfor institusjon, deres behov for pleie-, omsorgs- og tilsynstjenester og utviklingen av omsorgsteknologi - både de muligheter den gir og de ulemper den fører med. En grunnleggende antakelse er at ut formingen og implementeringen av omsorgst...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Ukjent Fylke

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

ARENA-Regionale innovasjonspiloter (samarbeid SND/NFR)

...

Tildelt: kr 23,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2009

Sted: Ukjent Fylke

MARKSAM-Marked og samfunn

Strukturelle endringer i det europeiske detaljistmarkedet for laks - strategier for å møte super- og hypermarkedskjedenes krav

Maktforholdene i verdikjeden for laks har endret seg de siste årene og norske leverandører og transportører må hele tiden tilpasse seg nye markedskrav. Selv om vår relative markedsandel har gått sterkt tilbake, er Norge fortsatt ledende eksportør av laks. Endringer i storkundenes innkjøps- og di...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Ukjent Fylke

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

Capping of contaminated sediments: Investigation of effects of different materials and designs

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Ukjent Fylke

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Solar cell production technology

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Ukjent Fylke

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Microseismic Emissions-Heartbeats of a Reservoir

...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Ukjent Fylke

SUPFOND-Strategiske univiversitetsprogrammer finans

Process Systems Engineering - From Natural Gas to Energy Products

The NTNU Natural Gas Research Centre at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) will focus its research on the value chain from natural gas to energy products. The Centre is formed by joining the efforts of three groups, where each has a substantial track record with respect to...

Tildelt: kr 22,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Ukjent Fylke

SIP-Strategiske instituttprogram

European Foreign and Security Policies in the Age og Internasjonal Terrorism. Viderføres prosjekt 158239 i 2005.

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Ukjent Fylke

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

OCTAS - Ocean Circulation and Transport Between the North Atlantic and the Arctic Sea

...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Ukjent Fylke

PLAN-Planlegging

Kystsoneforskning ("Goastal Futures") - Forprosjekt

...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Ukjent Fylke

FIFOS-Innovasjon og fornyelse i offentlig sektor

Samfinansiering med NT COOL (Comprehensive Object-Oriented Learning), a tool for programming and system comprehension - Også pr.nr. 146970

...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Ukjent Fylke

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

EnviTools - New Spaceborne Radar Methods for Glacier Characterisation as Tools for Arctic Environment and Resource Monitoring

...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Ukjent Fylke

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

ECOBE - Effects of North Atlantic Variability on the Barents Sea Ecosystem

...

Tildelt: kr 22,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Ukjent Fylke

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

CABANERA - Carbon flux and ecosystem feed back in the northern Barents Sea in an era of climate change

...

Tildelt: kr 20,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Ukjent Fylke

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

MACESIZ - Marine Climate and Ecosystems in the Seasonal Ice Zone

...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Ukjent Fylke

AKLIMED-Klinisk medisin

Tumorbiologiske og prognostiske faktorer ved endometriecancer

Forskningsgruppens profil har vært å kartlegge ulike tumormarkører ved endometriecarcinomer, med særlig vekt på proliferasjon, cellecyklusregulering (p53, p16) og angiogenese. En ønsker å videreføre dette arbeidet ved å fokusere på to linjer: mikrosatelit tinstabilitet og reparasjonsenzymer, og m...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Ukjent Fylke

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Biotechnology of intraterrestrial microorganisms

Using North Sea oil field production waters as a source of anaerboc thermophilic microorganisms, novel thermophiles able to grow on protein-rich waste meterials and efficiently convert it to hydrogen gas will be isolated and charcterized. The ultimategoal is to isolate organisms that can produce ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Ukjent Fylke

KARRIERE-Karrierestipend (forskn.fond)

DNA-reparasjon: Regulering av subnukleær lokalisering og makromolekylære interaksjoner

De mest vanlige skadene i DNA er baseskader og tap av baser i DNA kjeden. En antar at disse skadene hovedsakelig blir reparert ved hjelp av base eksisjonsreparasjon (BER) eller via direkte reversjon av skaden. Uracil i DNA fjernes av uracil-DNA glycosylas er, herunder UNG proteinene. Kjerneformen...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Ukjent Fylke

SIP-Strategiske instituttprogram

Energy utilization in fish: consequences for the economy and environment

Today's effective aquaculture production puts continually greater demands on economical and environmentally friendly production. Thus, it is essential to have basic knowledge about which factors affect the requirements of the fish for nutrients and energy and how the utilization of these dietary ...

Tildelt: kr 12,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Ukjent Fylke

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Parasitic consumption of corrosion inhibitor at the surface of emulsion droplets in mulitphase flow

...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Ukjent Fylke

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Kvitkløver som beitevektst til mjølkedyr

Planteforsk og NLH har nyleg peika ut kvitkløver som den høgst prioriterte forskingsoppgåva innan beiting, med næringsinnhald i beitegrøde som nummer to. Kvitkløver har til no vore lite brukt i beite i Noreg, men ei rekke forhold kan nemnast som bakgrunn for at ein ventar ei auka satsing p å kvit...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Ukjent Fylke

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Redusert risiko for mykotoksiner i norsk kveite.

Det blir lagt stadig større vekt på å produsere sunn og trygg mat. Analyser av norsk kveite har imidlertid vist til dels høyt innhold av mykotoksiner produsert av Fusarium-sopper. Vel halvparten av norsk kveite brukes til mat og resten til kraftfôr. Det e r derfor grunn til å tro at mennesker og ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Ukjent Fylke