1 027 antall prosjekter

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Et integrert miljøfokusert maritimt flåtestyringssystem for oppdrettsnæringen

Oppdrettsbedrifter etterlyser teknologi for mer effektiv og miljøvennlig flåtestyring som i tillegg kan ha positive effekter på smittevern. Basert på samtaler med aktører i bransjen skal man i dette forprosjektet utrede innovasjonsbehovene frem mot etable ring av et integrert miljøfokusert mariti...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Akershus