0 antall prosjekter

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Helseinnovatørskolen - modul 2

Helseinnovatørskolen etablerer utdanningsprogrammet "Helseentreprenørsskap i praksis" (Modul 2) fra høsten 2017, hvir hvor motiverte søkere fra modul 1 kan få tilgang til Nordens beste mentor-program innen Helseinnovasjon. Universitetet i Oslo (UiO), NTNU og Karolinska Institutet (KI) har et mål...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

A Nordic Model for Precision Medicine

Presisjonsmedisin, der diagnostikk og bruk av behandlingsmodaliteter i økende grad tilpasses den enkelte pasient, drives fremover av innovasjon innen teknologi og bioteknologi, blant annet gjennom genomikk (sekvensering av arvestoffet) og metoder for analyser av slike data. Det er bred enighet om...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: Systems analysis & fundamental control of bacterial processes in the production of bio-concrete for construction purposes BioZEment 2.0

Betong er det materialet som det produseres aller mest av på verdensbasis - dobbelt så mye som alle andre materialer til sammen. Samtidig står produksjonen av sement, som er den viktigste bestanddelen i betong, for et sted mellom 5 og 10 % av de globale, menneskeskapte utslippene av CO2. Målet me...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: In vivo cascades for sustainable access to monomers of high volume polymers

Materialer laget fra polymerer har blitt viktige i våre daglige liv og genererer store verdier i den globale økonomien. Disse materialene finner man i alt fra høy-kostnadsprodukter som biler, fly, eller medisinsk utstyr, til daglige forbruksvarer. På grunn av den utstrakte bruken er det nødvendig...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: Pacertool - a patient specific biofeedback guiding tool to improve Cardiac resynchronization therapy

Pacertool prosjektet har vært støttet av Norges forskningsråd og har utviklet et verktøy som skal bedre effekten av resynkroniseringsbehandling for hjertesvikt. Hjertesvikt er en av de hyppigste dødårsakene i den vestlige verden og resynkroniseringsbehandling er effektivt hos en gruppe hjertesvik...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Marine microorganisms for bioplastics production

I MarPlast har vi utviklet metoder for å benytte marine bakterier til produksjon biologisk nedbrytbar bioplast fra biomasser som i dag er lite utnyttet. Den tradisjonelle petroleumsbaserte plasten har vært og er et uunnværlig materiale for oss forbrukere, og forbruket av plast har økt dramatisk s...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

SIG Seaweed workshop IV: Feed, food and environment

SIG Seaweed Workshop IV: Feed, food and environment arrangeres 4.april 2017 på Radisson Blu Royal Garden Hotel i Trondheim, av Norsk senter for tang- og tareteknologi ved seniorforsker Jorunn Skjermo (koordinator for SIG Seaweed), i samarbeid med SFI'en Foods of Norway ved leder Margareth Øverlan...

Tildelt: kr 64 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Biotech. tools implementation for new wound healing applications of byproducts from the crustacean seafood processing industry

Skall fra reker og krabber representerer en verdifull biomasse fordi det inneholder polysakkaridet kitosan og også vesentlige mengder protein. I dag blir kitosan brukt for det meste til kosmetikk, helsekost og til vannrensing, men det er økende interesse og innsats for å utvikle kitosan til mer h...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Exploring Shellfish By-products as sources of Blue Bioactivities

Blueshell er et prosjekt innenfor marin bioteknologi der restråstoff fra reker, krabbe og blåskjell blir vurdert mot en rekke ulike applikasjoner. Dette er biomasse som oftest blir brukt til laverdiprodukter eller dumpet, og ved hjelp av nye prosessmetoder undersøkes det om man kan bruke denne b...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Arrangementsstøtte for Organisk Kjemisk Vintermøte 12-15. januar 2017

The 32th Organic Winter Meeting will take place at Thon Hotel Skeikampen on Thursday January 12th to Sunday January 15th 2017. This conference is the annual national meeting in organic chemistry in Norway, and it is held under the umbrella of the Division of Organic Chemistry of the Norwegian Che...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: NewPolySea - Biovalorization of Marine Raw Rest Materials into Polyhydroxyalkanoate-Based Products

Plastavfall et økende globalt problem, spesielt for verdenshavene. Det haster med å finne løsninger for å redusere dette problemet, og dette er et satsingsområde både hos myndigheter, frivillige organisasjoner og forskningsgrupper i flere land. Marin plastforsøpling er et stort problem også fo...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: Novel drug candidates for Chronic Obstructive Pulmonary Disease treatment

Hovedmålet med dette prosjeket var å produsere en ny legemiddelkandidat for behandling av kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). KOLS er den sykdommen som øker raskest i utbredelse og en tror at den innen 2030 vil være den tredje hyppigste dødårsaken på verdensbasis. KOLS er en samlebetegnelse på...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Biokjemisk Kontaktmøte 2017

Det 53. årlige Biokjemiske kontaktmøte vil i 2017 arrangeres av biokjemikere ved NMBU. Disse møtene samler en stor andel av Norges Life Science-forskere, fra studenter til erfarne professorer. Programmet omfatter forelesninger i plenum, mini-symposier og plakatpresentasjoner. Det har også vært va...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Novel feed ingredients from sustainable sources

Den europeiske oppdrettsindustrien fremholdes som en leverandør av næringsrik mat til en økende befolkning. For å sikre en bærekraftig videreutvikling i produksjonen, er det behov for økt fokus rettet mot utviklingen av effektive tilnærminger for å forebygge og kontrollere sykdommer i oppdrettsar...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Rogaland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: A novel mucosal vaccine delivery technology

Selv om dagens vaksiner redder flere millioner liv hvert år, så er det fortsatt et stort behov for helt nye vaksinekonsepter som kan gi betydelig forbedret beskyttelse mot infeksjonssykdommer. Infeksjoner inntreffer stort sett på våre slimhinner hvor det er et tett samarbeid mellom slimhinneoverf...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Tankyrase inhibition in cancer immune therapy

Bruk av tankyrasehemming i immunterapi av kreft I kreftterapi anses bruk av immunsjekkepunkthemmere som et stort gjennombrudd for pasienter med melanoma og andre kreftformer. Det spås at salgsverdien av immunterapi for kreftbehandling kan bli på 45 milliarder dollar, tilsvarende 374 milliarder...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Mar. Origin Biopolymers as Inno. Building Blocks from the Sea for the Development of bioresorbable Multilayered Membranes

BLUETEETH-prosjektet hadde som mål å utnytte biomaterialer fra marine ressurser, marine polysakkarider, for å utvikle innovative, robuste, men nedbrytbare membraner for å fremme benregenerering og bekjempe periodontal sykdom. Ulike former av chitosan isolert fra skallet av kaldvannrekker ble eks...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Helseinnovatørskolen 2016

Helseinnovatørskolen Helseinnovatørskolen gir helse- og livsvitenskapsforskere verktøy og innsikt i hvordan innovasjon kan komme pasienter, helsevesenet og samfunnet vårt til gode. Det medisinske fakultet ved UiO er først ute i Norden med å etablere en ?Helseinnovatørskole.? Helseinnovatørsko...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Bidrag til OECD for støtte til case studies knyttet til bioøkonomi

...

Tildelt: kr 96 030

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Ukjent Fylke

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: Development of small molecule cancer immunotherapy

Et stort problem for kreftbehandling er at kreftceller slipper unna immunforsvaret. Flere behandlinger er utviklet som aktiverer immunforsvaret på nytt for å drepe kreftcellene. Disse behandlingene har revolusjonert kreftbehandlingen. Imidlertid ser det ut til at bare et mindretall av pasientene ...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: VIRGIN salmon- a sustainable solution for coexistence but not mixing of farmed and wild salmon strains

Steril laks er i dag produsert gjennom triploidisering av laks embryoer. Men triploid laks er generelt mer følsom for suboptimale oppdrettsmiljø hvilket leder til en rekke velferdsproblemer hos fisken. Derfor har Mattilsynet har i noen tilfeller vært svært kritisk til denne produksjonsmetoden. So...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Oslo Life Science Conference 2017

Oslo Life Science Conference er en møteplass for alle som er interessert i forskning, utdanning, innovasjon, næringsvirksomhet og politikk innen livsvitenskap. Konferansen arrangeres for andre gang. I 2017 er arrangementet planlagt å vare over 3 dager, 15. - 17. februar 2017. Konferansen arranger...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Wood and derivatives protection by novel bio-coating solutions

Forråtnelse og nedbryting av tre og treverk skyldes mikroorganismer, spesielt sopp, og insekter, og ofte en kombinasjon av de to. Å beskytte treverk mot nedbryting og forråtnelse er en gammel og vedvarende utfordring. Tradisjonelt ble svært giftige og bredspektrede biocider benyttet, men nye milj...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Thermostable isomerase processes for biotechnology

Disulfid-isomeraser er essensielle enzymer involvert i dirigering av korrekt oksidativ folding av et stort antall proteiner, særlig de som utskilles til det ekstracellulære miljøet. De utfører denne aktiviteten ved å rearrangere disulfidbroer, en spesiell type kovalente bindinger mellom sidekjede...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: STREPTOMYCES-BASED CELL FACTORIES FOR THE PRODUCTION OF TACROLOGUES DRUGS

Tacrolimus er et farmasøytisk produkt som undertrykker kroppens immunrespons og derved forhindrer at kroppen avstøter transplanterte organer. Tacrolimus produseres industrielt i en fermenteringsprosess basert på en bakterie i Streptomyces-slekten. Målet med TacroDrugs-prosjektet er å utvikle vari...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

From Food to Food - sustainable valorisation of agri-food rest raw materials

The primary objective of the Food to Food- Sustainable Valorisation of Agri-food Rest Raw Materials workshop (Nov. 14, 2016) is to stimulate to new research projects and business opportunities in Norway by means of a workshop intending to show the inherent project and product possibilities given ...

Tildelt: kr 60 999

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Novel Extraction Processes for mulTiple high-value compoUNds from selected Algal Source materials

Det er ett økende behov for å finne nye stoffer for ulike applikasjoner, og det fokuseres nå en del på å finne verdifulle kjemiske stoffer i alger. For å effektivt kunne utnytte den kjemiske diversiteten i alger er det behov for å utvikle nye teknologier og metoder for å ekstrahere ut disse stoff...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: SafeFood

Bakterievekst i mat er et stort risikosak, med store konsekvenser for helse, sikkerhet, miljø og økonomi hos matforbrukere og produsenter. Minimalt bearbeidet mat blir stadig mer populær i Europa, men den er utsatt for bakterievekst, inkludert det humane patogenet Listeria monocytogenes (LM). U...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Conversion of phytogenic silica reach food industry by-products into value-added products.

The overall aim of the collaborative international project Convert-Si was to create a range of thoroughly characterised phytogenic silicon-rich biologically active compounds (nanobiosilica) derived from industrial plant by-products including cereal husks, cereal bran, brewery spent grain and dist...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

The 8th International Conference on Marine Bioprospecting - BIOPROSP_17.

BIOPROSP_17 er den 8. internasjonale konferansen i marin bioprospektering som arrangeres annen hvert år av MABIT-programmet i samarbeid med regionale og nasjonale nærings- og forskningsaktører. BIOPROSP har som mål å tilby et spennende faglig program som gir deltakerne mulighet til å bli oppdater...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku