0 antall prosjekter

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Poverty and Shame: Perspectives and Practices Concerning Anti-Poverty Measures

Prosjektet fokuserer på tjenester og tiltak rettet mot fattige mennesker i både utviklingsland og rike velferdsstater. Det bygger på tidligere forskning som viser at opplevelsen av skam knyttet til fattigdom er lik tross enorme forskjeller i fattigdommens karakter. I dette prosjektet er fokuset h...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Etablering av et norsk-kinesisk tverrfaglig nettverk innen forskning på velferd, fattigdom, funksjonshemming og rehabilitering

Hovedmålet for prosjektet er å etablere et tverrfaglig Norsk-kinesisk nettverk innen forskning på velferd, fattigdom, funksjonshemming og rehabilitering. Flere norske miljøer har i de siste årene utviklet forskningssamarbeid med kinesiske institusjoner om kring temaene funksjonshemming og rehabil...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Fattigdommens dynamikk. Et forskningsprogram for inkluderende velferdspolitikk

Prosjektet grunngir behovet for en målrettet, strategisk forskning som vil gi viktige bidrag i den moderniseringsprosess som norsk politikk mot fattigdom og sosial eksklusjon står overfor. Ved egen satsing og midler fra Forskningsrådet vil Høgskolen etabl ere en Gruppe for Inkluderende Velferd. P...

Tildelt: kr 13,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Oslo