0 antall prosjekter

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Realistic Cryptography for Large-scale Applications

Nye digitale teknikker utsetter samfunnet vårt for stadig større omveltninger. Dette byr på mange muligheter, men også utfordringer. Nye teknikker anvendt i stor skala (slik som Ubiquitous Computing, Big Data og Cloud Computing) gir oss praktiske og personlige tjenester, men åpner også nye angrep...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage