0 prosjekter

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Dynamic interplay between defects and dopants in Zinc Oxide

Sinkoksid (ZnO), mest kjent fra sink-salver og -bøtter, er et lett tilgjengelig, relativt billig og et trygt materiale. Man kan i tillegg til å bruke det i salver ol. gjøre det halvledene og gro store en-krystallinske - superrene biter. Med utgangspunkt i de halvledende egenskapene har ZnO potens...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Spline Spaces and Subdivision Schemes with Applications in Geometric and Scientific Modeling

Dette prosjektet har som mål å øke forståelsen av kombinasjonen av to matematiske verktøy. Det første er splines i flere variabler, som blir brukt for å representere (ofte kompliserte) geometriske data på en datamaskin. Det andre are subdivision skjemaer, som blir brukt for effektiv beregning av...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Novel nanostructured cathodes for Mg-ion batteries

Prosjektet starta høsten 2013. Post doc var på plass i midten av oktober og stipendiat startet i desember samme år. SINTEF starta med å gjøre en del teoretiske beregninger på ulike sammensetninger av MgMSiO4 hvor M er et overgangsmetall. Målet var å komme fram til noen få overgangsmetaller som vi...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

NORDAN 2013 Conference in Complex Analysis.

To hold the annual NORDAN conference in complex analysis May 24-26 2013 in Svolvær. The conference is normally attended by 50 people, 10 of whom are invited speakers and 5-10 are Ph.D. students. The conference will start Friday May 24th with 2 talks on Hurtigruten, on the way from Bodø to the ...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Fundamental Studies of Gold(III) Complexes With Hydrocarbon Ligands

Dette prosjektet har fokusert på kjemien til metallorganiske forbindelser av gull. Gull får usedvanlig stor oppmerksomhet i kjemisk forskning for tiden - i forbindelse med katalyse, nanokjemi, elektronikk, og medisinske anvendelser. Av spesiell betydning for dette prosjektet, har det vist seg at ...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Cross-scale modeling of CO2/hydrocarbon conversion in hydrofractured shale

Teamet vårt har utført analyse av strukturelle og elektroniske egenskaper av skifermaterialer (SiO2-baserte materialer). I prosjektet, ble den dielektriske funksjonen for hvert av systemene beregnet for videre analyse av van der Waals (vdw) og Casimir-Polder (CP) interaksjoner. Med bruk av Born-O...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

International Workshop on Modelling of Mantle and Lithosphere Dynamics

Numerical modeling is a prime tool for studying models of Earth evolution and dynamics. The "International Workshop on Modelling of Mantle and Lithosphere Dynamics" was initiated in 1987 in Neustadt an der Weinstrasse (Germany). The workshops usually take place every two years, in various Europe...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

A novel Chemical Switching Reforming (CSR) reactor for pure hydrogen production with integrated CO2 capture

Chemical Switching Reforming (CSR) konseptet muliggjør ren hydrogenproduksjon med integrert CO2-fangst fra en enkel reaktor. Metan slippes inn i reaktoren, hvor det reformeres til karbonmonoksid og hydrogen over en Ni-basert katalysator. Hydrogen blir deretter ekstrahert via perm-selektive membra...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Ocean-atmosphere-ice sheet interactions in the polar north, 50-150 ka BP: Implications for climate system processes

Resultater fra driv-responsanalyser (Convergent Cross Mapping, CCM) gjort på 800 000 år lange tidsserier av fortidsklima (globalt isvolum, havoveflatetemperatur og solinnstråling) viser at CCM analyse er en lovende teknikk som kan gi innsikt i hvordan informasjon blir overført i komplekse kaoti...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Evidence-Based Recommendations to Guide the Evolution of Component-Based Product Families

-

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Microfluidic flow cells in the service of fuel cell electrocatalysis

Elektrokjemiske systemer for energikonvertering vil være uunnværlige i utviklingen av et bærekraftig og karbonnøytralt samfunn med deres effektive konvertering av hydrogen og biobrensler til elektrisk energi. Flytende hydrokarboner som maursyre, metanol og glyserol innehar høy energitetthet og ka...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Novel Features of Complex Oxides

I dette prosjektet har vi jobbet med å lage oksider som kan nyttiggjøres som for eksempel magnetiske sensorer, lagringsmedium for computere, i brenselceller, kjemiske sensorer eller som katalysatorer. For denne type oksider er det ofte en sterk korrelasjon mellom kjemiske sammensetning, atomarran...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Low-Cost Integrated Navigation Systems Using Nonlinear Observer Theory

-

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Fundamental investigations of precipitation in the solid state with focus on Al-based alloys

Prosjektet 'Fundamental investigations of precipitation in the solid state with focus on Al-based alloys' startet opp høsten 2013 og endte sommer 2017. Det var ansatt en PhD student i to år (fra September 2013 til juli 2015) og en postdoc i tre år (fra april 2014 til april 2017) på prosjektet. I...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Boundary engineering of bulk nano-crystalline/nano-twin materials by high strain rate dynamic plastic deformation (BENTMAT)

Styrken til poly-krystallinske materialer øker generelt med minskende kornstørrelse, i tråd med Hall-Petch relasjonen (invers sammenheng). Å lage materialer med små korn, og spesielt nano-krystallinske materialer (kornstørrelse < 100 nm) er derfor en viktig strategi for sterkere materialer. I BEN...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Nanoconfined crystal growth and dissolution

Vekst og oppløsning av krystaller i nanometer-rom Bygningsstein og sement forvitres av saltspreng. Saltspreng er krystaller som vokser og presser opp sprekker inne i materialet. i 150 år har vitenskapsfolk diskutert hvordan denne krystallisasjonskraften virker, men siden det er vanskelig å gjøre...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Support for hosting the 27th European Conference on Modelling and Simulation (ECMS 2013)

ECMS is an annual scientific conference under the responsibility of European Council for Modelling and Simulation. This is an international conference of good reputation within this field and is visited by scientists and industry representatives from all over the world. The conference usually co...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Møre og Romsdal

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Triangulated Categories in Algebra

Formålet med dette prosjektet er grunnforskning på triangulerte kategorier i algebra og delvis i algebraisk topologi. Disse kategoriene ble introdusert i algebraisk geometri av Verdier, basert på ideer av Grothendieck, og i algebraisk topologi av Puppe. De har siden spilt en meget viktig rolle i ...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Air-Sea Interaction and Transport Mechanisms in the Ocean

I dette prosjektet har vi anvendt og utviklet videre vaar Large Eddy Scale og RANS havmodeller for aa beregne samvirket mellom stroem og boelger fra den fri overflata til havbunnen. Vi har ferdigstilt en LES modell for kombinert boelge-stroem stroemning som er blitt testet med forskjellige kombin...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Interfacial forces in calcite-fluid systems

Målet for dette prosjektet har vært å måle kreftene som virker mellom kalsittoverflater, og mellom kalsitt og andre materialer, i væsker. Dette har store implikasjoner for hvordan stein forvitrer og brytes ned og hvordan væsker beveger seg gjennom kalkholdig stein, samt for hvordan vi kan designe...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Advanced sonar methods for detecting and monitoring marine gas seeps

Effektiv og pålitelig overvåkning av havbunnen for å oppdage og eventuelt sette i gang tiltak for å begrense lekkasje av gass er en stor og viktig utfordring. Dette er særlig aktuelt med tanke på satsingen på langtidslagring av CO2. De akustiske egenskapene til gassbobler i vann gjør sonar til et...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Boiling of multicomponent mixtures in confined geometries

Koking er en effektiv varmeoverføring mekanisme og derfor et av de mer populære valgene når det kommer til de høye varmeflukser oppstått i miniatyrisert prosessutstyr som for eksempel mikro-og mini-varmevekslere, mikro-reaktorer og brenselceller. Utviklingen av to-fase mikro-kanalteknologi krever...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Non-invasive quantification of redox conditions under variably saturated conditions.

Formålet med dette prosjektet er å forstå og utvikle indirekte (dvs geofysiske) metoder, for å kartlegge soner med lavt oksygeninnhold som skyldes nedbrytning av organiske forurensninger i jord med ulik vannmetningsgrad. Arbeidet inkluderer detaljert modellering av bio-geokjemiske prosesser og ne...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Viken

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

The 3D nature of passive continental margins

Riftede kontinental marginer dannes når kontinenter blir strukket til de bryter opp. Nord-Atlanteren, for eksempel, ble dannet som følge av gjentatte faser med strekning over flere hundre millioner år før Nord-Amerika og Europa til slutt skilte lag og begynte å bevege seg fra hverandre. Kunnskap ...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Circumpolar Deep Water upwelling and West Antarctic Ice Sheet stability

Prosjektet «Circumpolar Deep Water Upwelling and West Antarctic Ice Sheet Stability» (CIRCUMWAIS) ble gjennomført ved Institutt for geologi, Universitetet i Tromsø ? Norges arktiske universitet. Deltakerne fra UiT var prof. Tine Lander Rasmussen (prosjektleder), Dr. Patrycja Ewa Jernas og Dr. Mat...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

NORSTRAT - Environmental changes during the Norian (216-203 Ma) biotic crises: a palynological and organic geochemical approach

Hvordan endres miljøet rundt oss? Dagens menneskelige aktivitet fører til betydelig miljøstress for plante- og dyrelivet. Det er grunn til å bekymre seg for jordens mangfold av arter i fremtiden. Derfor er forståelse for prosesser og mønstre av tidligere biotiske kriser ikke lenger bare et akadem...

Tildelt: kr 0,57 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

6th International Workshop on Nonequilibrium Thermodynamics

This series of meetings were started in Montreal in 1996, and have been held tri-annually since then. On this occasion, a group of physicists and chemists at NTNU chaired by Signe Kjelstrup has been asked by earlier participants to host the workshop. Meet ing proceedings shall published in the op...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Multiphase Frictional Fluid Flows

Fortrengningsmønstre i granulaære blandinger finnes overlat i naturen, I slike systemer spiller friksjonen en sentral rolle i till egg til de kreftene som ellers virker i en væske når den strummer. Slike firksjonsvæsker finnes i geologiske sammenhenger (sand i sprekker eller på plan), men er o...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

TOPOLOGICAL QUANTUM PHENOMENA IN LOW DIMENSIONAL SYSTEMS

Helt siden nordmennene Leinaas og Myrheim i 1979 forutsa eksistensen av anyoner [en ny type kvantepartikler som bare kan eksistere i to dimensjoner, i motsetning til vår vanlige, tredimensjonale verden], har det vært kjent at en rekke "eksotiske" fenomener blir mulige dersom man begrenser kvan...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Mineralized, hierarchical, bioinspired materials for tissue engineering

Prosjektet tar sikte på å bruke en tverrfaglig tilnærming til å utvikle nye, organisk-uorganiske, hydrogel basert, komposittmaterialer til bruk i benvev engineering og annen biomedisinsk forskning. Spesielt ønsker vi gjengi hierarkiske strukturer som ofte finnes i naturlige kompositter (som bein)...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage