0 prosjekter

BIONÆR-Bionæringsprogram

Risk-based surveillance programmes and early warning systems for efficient detection of threats in the animal food production chain

Målet for prosjektet er å forbedre kost-effektiviteten av overvåkingsprogrammene innen produksjonskjeden for animalske næringsmidler ved å benytte risikobasert tilnærming, dvs. ved å undersøke prøver fra dyr, besetninger og produkter som har en høyere risiko for å være infisert av et sykdomsagens...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Kunnskapsstatusprosjekt - Mat og helse

...

Tildelt: kr 0,51 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Utvikling og optimalisering av produksjonsprosessen for LOWJUICE

Det er stort fokus på mat og helse i samfunnet i dag, og det er viktig at den norske næringsmiddelindustrien har evne og mulighet til innovativ produktutvikling slik at de kan tilby markedet sunnere matvarer. Fruktjuicer er sunne produkter fordi de er god e kilder til vitaminer, mineraler, fiber ...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Vestland

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Botulism in poultry: Epidemiology and improvement of diagnostic tools

During recent years botulism in poultry has inflicted severe costs on farmers and suffering on chickens in Norway and Sweden. The main objectives of this project are improved technology and increased knowledge of poultry botulism, and thus improved possib ilities of controlling the disease. Poult...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Viken

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Optimising operation parameters for increased product quality of processed potato

Hovedmålet for prosjektet «optimal potet» har vært å redusere kvalitetsvariasjon i prosesserte potetprodukter gjennom tre delmål: 1) å identifisere de viktigste råvareegenskapene som påvirker sluttkvaliteten av prosesserte potetprodukter; 2) å bedre forståelsen av hvordan prosessene kan styres be...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Impact of animal stress on eating quality of beef studied by cell model systems (209752)

Vi har etablert protokoller for isolering, dyrking og differensiering av muskelceller fra storfe og testet ut forskjellige overflatebehandlinger av dyrkingsflaskene med ulike bindevevskomponenter som laminin, kollagen, glykosaminoglykaner (GAGs), entactin og blandinger av disse. De bovine cellene...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

HealthMeal: Possibilities and barriers for increased consumption of fish and vegetables in meal eaten at home and outside home

HealthMeal: Possibilities and barriers for increased consumption of fish and vegetables in meals at home and outside home. Prosjektet er blitt finansiert av Norges Forskniningsråds matprogram (2010-2014). Det er også mottatt midler fra Norsk sjømatråd og Opplysningskontoret for frukt og grønnsake...

Tildelt: kr 14,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Prevention of food waste in a value chain approach

Prosjektet har i løpet av 2013 fokusert på bearbeiding og analyse av data med sikte på publisering av 5-6 artikler i vitenskapelige tidsskrifter. I tillegg er det fortsatt stor interesse i mediene omkring temaet, noe som bla har resultert i en helside i VG om matsvinn den 1.8, samt innslag i N...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Optimized process control in the meat industry by inline quality measurement and automatic sorting of meat trimmings

An primary aim of MeatAutoSort is to develop an automated system that can sort individual meat trimmings according to fat content and weight into batches of specified target fat content. This is possible by combining fat estimates from a novel NIR system with the weight of each trimming obtained...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Oslo

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

New statistical tools for integrating and exploiting complex genomic and phenotypic data sets (209753)

To understand the variation of food product quality caused by phenotype variations as a function of genes and environment is a tremendous challenge, since the amount of information that has to be taken into account is huge. Measurement technology for coll ecting the required data is now readily a...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

A political-economy model for Norwegian agriculture

Institutions matter, but they are usually not part of applied economic policy modeling, which is primarily concerned with the consequences of agricultural policies. These models leave unexplained many of the causes of observed agricultural policies. As su ch, the models cannot be used to analyze ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Salmon Market Analysis Modules (SMAM)

SMAM will be an integrated empirical modeling framework to estimate and simulate the effects of policy, economic and resource factors on the supply, demand, price and global trade of salmon. Based on this, we will also be able to predict future profitabil ity levels of the salmon farming industry...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Assessment of the nutritional value and potential health benefits of Krill Products for Human Consumption

Aker BioMarine is harvesting krill (Euphausia Superba) in the Antarctic Sea. The company produce products both for human consumption as well as for aquaculture and animal feed markets. The principal objective of present project is to develop and document health-promoting and competitive products...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Novel sensor technology and automation for improved quality and process control

Dette prosjektet imøtekommer næringsmiddelindustriens behov for avanserte prosesstyringsverktøy som kan brukes til å optimalisere bruk av råstoffer, forbedre logistikk, øke lønnsomhet og redusere svinn. Prosjektet er meget tverrfaglig og innbefatter utvik ling av ny sensorteknologi, anvendt spekt...

Tildelt: kr 23,8 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Viken

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Improved quality of Norwegian fruits, potatoes and vegetables after long- and short-term storage

WP1a Potet: Poteter av sortene Asterix og Saturna med tre ulike modningsgrader (ulike i skallfasthet, tørrstoff- og sukkerinnhold), ble lagret med ulik ventilasjon (luftmengde) i henholdsvis pilotskala og dyrkerlagre. Lagring med konstant lav luftgjennomgang ga noe høyere vekttap. Dyrkerlagre med...

Tildelt: kr 14,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Viken

PLAN-Planlegging

Såkornmidler til NVH, UMB og VI

...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Kunden som med-produsent og verdiskaper: Utfordringer og muligheter for merkevaren TORO

Prosjektet tar sikte på å bidra til konkurransemessige fortrinn i produktutviklingen og markedsføringen av produkter til den norske næringsmiddelprodusenten Rieber & Søn. Dette skal oppnås gjennom økt kunnskap av hvilke effekter konsumentens egeninnsats i tilberedelsen av maten har på tilfredshe...

Tildelt: kr 0,69 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

National Surface and Interface Characterisation Laboratory

Surfaces and interfaces are essential parts of all functional materials, determining their physical and chemical properties to a large extent. Knowledge about structure-composition-function relationships is the most important navigation tool in the develo pment of next generation materials within...

Tildelt: kr 25,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

BIOKLIMA National Infrastructure for Studying Climate Effects in Natural and Agro-ecosystems

The BIOKLIMA pre-proposal aims to design a national facility enabling integration of a wide range of science disciplines to address the challenges posed by the expected climate change. Disiplines included are plant biology, agronomy, plant pathology, m icrobiology, molecular biology, soil scie...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Viken

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Marine biochemical engineering- LIPIDPLATFORM

Norway is a major actor in the production of purified omega-3 oils for the world food market. More than 40 % of the purified omega-3 oils worldwide for use in food and food supplements are produced in Norway at a market value of 1.3 billion NOK per year. In addition Pronova Biopharma, Sandefjord...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Listeria monocytogenes in small-scale cheese production: Occurence, contamination routes and preventive measures (195981).

Soft cheeses have been involved in several outbreaks with the food pathogenic bacterium Listeria monocytogenes, including an outbreak in Norway in 2007 with soft cheese from a small-scale producer. This outbreak revealed the need for more knowledge about how production routines and production fa...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

Moderne bekjempelse av salmonella (inntekt 193994)

Genetisk fingeravtrykk hos Salmonella-stammer viste at noen har overlevd i fabrikker i minst 10 år til tross for regelmessig rengjøring og desinfeksjon. Antimikrobielle materialer viste liten evne til å hindre overlevelse av bakterier i fabrikkmiljø. Mikroskopering av prøver fra fabrikkmiljø vist...

Tildelt: kr 15,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Kartlegging av råstoffegenskaper fra småfe og optimering av produksjonsprosessen for fenalår fra Norge (201203)

Animalia har på oppdrag fra bransjen, utarbeidet søknad om geografisk beskyttelse av fenalår. I arbeidet med søknaden, er det avdekket et klart behov for å kartlegge råvareegenskaper og å videreutvikle produksjonsprosessen for fenalår. En videreutvikling av fenalåret for å tilfredsstille de krave...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Methodology for combining sensory properties with added value attributes in consumer acceptance studies of food products

Den moderen konsument er i de fleste kjøpssituasjoner interessert i både de sensoriske egenskaper til det produktet han/hun kjøper og i tilleggsverdier som produktet kan gi. Viktige eksempler på slike verdier kan være brukervennlighet, positive helseeffek ter og betydningen for miljøet. For å kun...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

SAFEFOODERA (BEPRARIBEAN) Risk-Benefit Analysis: experience from out of food into food

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BILATNAER-Bilat.samarb.m.N-AM,Kina,Jpn,I

Food safety and food chain traceability within the mackerel food chain between Norway and Japan

During the last 5 years SINTEF and Nofima has develloped a research relations with the Japanese institutions Food Market Research Center and National Research Institute of Fisheries Science withing food safety and traceability. In Japan food quality and food safety are of high importance, and ...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Vestland

BILATNAER-Bilat.samarb.m.N-AM,Kina,Jpn,I

A Sustainable Process to Capture and Store CO2 to Increase Production of Renewable Bioenergy

This research project involves an international consortia of R&D institutions and companies to develop a sustainable process to capture and store carbon dioxide (CO2) to produce more renewable bioenergy. The project involves designing and testing of photo bioreactors for microalgae grown on waste...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Vestfold og Telemark

BIONÆR-Bionæringsprogram

Identifisering og anvendelse av NSLAB i ost (Inntekt 193992)

Det er isolert og karakterisert NSLAB fra to ostetyper av Gouda-typen. Fra den ene ostetypen ble det isolert 96 NSLAB isolater og fra den andre ostetypen ble det isolert 66 NSLAB-isolater. Alle isolatene har gjennomgått en artsspesifikk og stammespesifikk identifisering. Isolatene ble identifis...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Rogaland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Lactic acid fermentation as a tool to reduce formation of acrylamide in fried potato products and roasted coffee.

Acrylamide is known to be a neurotoxin, are genome-affecting and are proven to induce cancer in humans. Acrylamide and other Maillard products are formed at high food processing temperatures Many of the reaction products formed are visible to the naked ey e such as brown coloration of products th...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

SAFEFOODERA - Effects of climate change on emerging natural toxins in plant and seafood production (EMTOX)

...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Viken