0 prosjekter

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Mineralized, hierarchical, bioinspired materials for tissue engineering

Prosjektet tar sikte på å bruke en tverrfaglig tilnærming til å utvikle nye, organisk-uorganiske, hydrogel basert, komposittmaterialer til bruk i benvev engineering og annen biomedisinsk forskning. Spesielt ønsker vi gjengi hierarkiske strukturer som ofte finnes i naturlige kompositter (som bein)...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Relativistic two- and four-component density functional theory with periodic boundary conditions

Prosjektet har som siktemål å utvikle et relativistisk program for beregning av molekylære egenskaper for molekyler i fast fase. Programmet vil være unikt i den forstand at det vil være det første program som vil kunne gjøre elektronstrukturberegninger uten bruk av pseudopotensialer for to- og fi...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

User-friendly programming of GPU-enhanced clusters via automated code translation and optimization

Målet med prosjektet er å la forskerne kunne bedre og lettere ta i bruk morgendagens supercomputer, som vil bestå av både standarde CPUer og såkalte akseleratorer (f.eks. GPUer og many-core prosessorer). Prosjektets aktiviteter er av tre typer. Først studerer vi nye programmerings metodikker som ...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

III-V nanowire/graphene hybrid structures and devices

In the last year we have developed CVD growth of graphene on Pt as an alternative to Cu, made studies of nanowire/graphene contacts, as well as made electrical noise studies of GaAsSb nanowire Schottky diodes. We have investigated the growth of graphene on various types of Pt substrates using l...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Hydration Thermodynamics of High Temperature Proton Conductors

Høytemperaturprotonledede oksider løser protoner i strukturen ved hydratisering fra vanndamp opp til temperaturer rundt 1000 °C. Formålet med prosjektet HydrathermPro er å forstå korrelasjoner mellom de termodynamiske parameterne som bestemmer vannopptaket (hydratiseringstermodynamikken) og kjemi...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Variational wave equations in liquid crystals

Prosjektets mål er å bruke de matematiske modeller for flytende krystaller til å regne ut hvordan bølger kan spre seg i slike media. Disse modellene er ikke-linære systemer av partielle differensialligninger, og kan ikke løses ved en "formel". Derfor må man bruke numeriske metoder får å oppnå en ...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Biochar in soil: Carbon sequestration, Soil quality improvement and Contaminant remediation

Fremdriftsrapport FriPro prosjekt 217918, Dec 2017 WP1: Biokull, sur jord, næringsstoffer og jordbiologi Ferdigstilt. De viktigste resultatene fra de nye Zambiaforsøkene er at i) vi viste for første gang i felt at biokull tviholder på vannet I tørre afrikanske jorder, og skaffer derved bare ...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Quartz and Glass: Revealing the Atomic Surface Structures of Silica

-Hovedmålet med dette prosjektet er å bestemme atomstrukturen til noen av de mest utbredte flater i naturen: Kvarts og noen av de industrielt viktige overflater: glass. Dette har blitt gjort ved å undersøke overflatene med et meget unikt verktøy: En stråle av nøytrale heliumatomer. Vi har oppda...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

A new class of complex solids: orbitally active transition metal fluorides

Prosjektet har fokusert på strukturelle, elektroniske og magnetiske fenomener i faste stoffer. Dette er temaer som står sentralt i dagens multidisiplinære forskning innen material- og nanovitenskap,både på grunn av bemerkelsesverdig fysikalske egenskaper som dels utfordrer det teoretiske grunnlag...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Decadal trends in global ocean pH: From data and methods to analysis and understanding.

Et av hovedmålene med prosjektet DECApH har vært å forbedre forståelsen av hvordan pH i havet har endret seg de siste ti-årene som følge av de økte CO2-nivåene i både atmosfæren og havet. Denne forståelsen er et viktig steg for å bedre forståelsen av havforsuring i fremtiden og hvor konsekvensen...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Innovative enzyme technology for biomass processing

Prosjektet gikk ut på å studere en hel ny type enzymer som ble oppdaget ved NMBU i 2010 (se http://www.umb.no/forsiden/artikkel/nytt-enzym-gir-berekraftig-biodrivstoff). Disse enzymer kalles i dag "LPMO" for "Lytic Polysaccharide Monoxygenase" og gjør enzymatisk nedbryting av biomasse, slik som c...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Viken

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Turbulent particle suspensions

Med en partikkelblanding mener vi små faste partikler fordelt i en strømmende fluid som enten kan være en væske eller gas. Denne blandingen utgjør således en to-fase strømning og som oftest er strømningen kaotisk og turbulent heller enn regulær og glatt. Det overveiende antall studier av slik to-...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

3D protein structure, active site structure, and function of metallo- and radical proteins

Forskning gjort av Metallproteingruppen på IBV, UiO (med Raman instrument på KI og elektronspinnresonans (EPR) instrument på FI ved UiO), og ansatte på den Norsk-Sveitsiske strålelinjen (SNBL) i Grenoble, Frankrike, har gjennom de siste årene tatt en ledelse i å utvikle og bruke én-krystall spekt...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Building practical, computationally efficient, non-stationary spatio-temporal models

I dette forskningsprosjektet arbeider vi med å lage gode statistiske modeller for observasjoner som varierer både i rom og tid. Modellene skal også kunne representere lokal variasjon. Utfordringene er å konstruere disse modellen slik at de blir raske nok å regne på slik at de vil også være prakti...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Seismic Monitoring of Glacier Activity on Svalbard

Klimaendringer har stor effekt på de polare områdene der isfjell og isbreer påvirkes sterkt av endringer i gjennomsnittstemperatur. Dynamiske prosesser som kalving (isblokker som brekker av og faller i havet ved iskanten) og «surging» (plutselig forandring av isbreens hastighet i løpet av ett ell...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

CRYOMET - Bridging models for the terrestrial cryosphere and the atmosphere

På forsommeren, når turfolk i de norske fjellene bytter ski med fjellsko, kan man rett som det er møte på hindringer langs stiene som snirkler seg innover i høyfjellet: snøflekker fra sist vinter som enda ikke er smeltet ut. Det spraglete mønsteret av snøflekker over det bare fjellandskapet er et...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Trajectory Planning, Numerical Analysis and Stabilization for Mechanical Systems: Case Studies in Industrial Automation and Walking Robots

The project suggests an interdisciplinary research program that requires competences in several engineering subjects including control and mechanical engineering, computing science, analytical mechanics, industrial robotics and automation, numerics, geome try, analysis and motion control sciences...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Advanced accelerator physics research for future linear colliders

The project suggested concerns research in the field of advanced accelerator physics, focusing on plasma acceleration schemes for future linear colliders for high-energy particle physics. The application candidate, Erik Adli, has 7 years of experience in the field of experimental particle physi...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

A Position Detector for AEGIS - Anti-matter Experiment for Gravity, Interferometry and Spectroscopy

Målet til AEGIS experimentet ved Antimatter Decelerator (AD) ved CERN er å måle direkte effekten av Jordas gravitatsjonsfelt på antimaterie. For å klare dette må AEGIS kollaborasjonen lage en kald (100 mK) og pulset antihydrogenstråle med en hastighet på noen få 100 m/s og så måle hvor mye veien ...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Nonlinear PDE in Spaces of Analytic Functions

For en løsning av en partielle differensialligning er det ofte av interesse å vite hvor (dvs. på hvilket område) løsningen er analytisk, fordi dette kan gi innsikt i de underliggende fysiske prosessene. I dette prosjektet studerer vi ligningene for magnet-hydrodynamikk (MHD) samt flere andre mode...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

ISEC2012

The conference will be arranged 3-6 July 2012 at Sundvolden Hotel, Krokkleiva. The conference will be a mix of plenary speakers, invited sessions, contributed sessions and poster sessions. We expect around 150 participants from all over the world. The tar get groups will be statisticians interest...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Bodynets 2012 international conference

The Seventh International Conference on Body Area Networks (BodyNets 2012) will be held in Oslo, Norway in September, 2012. The Conference continues its tradition of being the premier forum for presentation of results on cutting-edge research in BodyNets . While the mission of the conference is ...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Shapes and collectivity of exotic nuclei

Forskningen som ble utført innenfor prosjektet er av grunnleggende karakter. De fleste resultatene er vakre eksempler på hvordan kvantemekanikk fungerer i atomkjerner. På denne måten bidrar forskningen til å forstå samspillet mellom de grunnleggende byggesteinene i naturen. Det overordnede målet ...

Tildelt: kr 0,89 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Wide bandgap semiconductors - defects and dopants

En av de største utfordringene for vår felles globale fremtid er tilstrekkelig tilgang til ren energi. Den globale energietterspørselen er forventet å fordobles innen 2050, mens etterspørselen for elektrisitet vil triples i samme periode. Derfor trengs disruptive innovasjoner for å fremme fossilf...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Discrete Models in Mathematical Analysis

Forskningsprosjektet omhandler problemer i matematisk analyse som har oppstått som følge av den digitale revolusjonen. Prosjektets sentrale temaer er diskrete modeller i tid-frekvens-analyse, diskrete operatorer i harmonisk analyse og funksjonsteori, samt diskrete modeller i differensialligninger...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Organising the "22nd International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL)" in Oslo, 2012

The FPL scientific conference is an annually held event gathering 180-300 participants from all over the world to share their knowledge and late-breaking work on hardware design based on field programmable logic devices. They provide interfacing capabilit ies and processing speed far beyond a nor...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

PhysioIllustration

(se teksten på Engelsk for original-versjonen) For lenge siden gjorde Leonardo da Vinci store fremskritt i forståelsen av menneskelig fysiologi. Han utmerkede seg som en kunstner, som illustratør, og som forsker. For PhysioIllustration prosjektet ved Universitetet i Bergen var det en viktig anta...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

End-Permian environmental changes and the Siberian Traps volcanism (EPIC, Svensen)

Den store vulkanprovinsen i Sibir, såkalte Siberian Traps, eksploderte for 252 millioner år siden. Samtidig med utbruddene forsvant en stor del av livet på jorden. Den viktigste hypotesen for å forklare masseutryddelsen er knyttet til gassutslipp fra Sibir. Vi har forsket på pipe-lignende struktu...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Geometry and Analysis of Complex Shapes and Applications to Mathematical Physics

Hovedideen i prosjektet og de ??viktigste resultatene som er oppnådd i løpet av året av kjøring er at analyse av komplekse former kan beskrives ved hjelp av verktøy som brukes i matematisk fysikk, konform feltteori. Det er ganske naturlig at en jevn kontur i bevegelse i et rom av figurene besitt...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Topology in Norway

Uttrykket "topologi" indikerer, i vid forstand, et begrep om geometriske strukturer, og den grunnleggende strategien innen algebraisk topologi er å koble geometriske strukturer med algebraiske strukturer. Det skjer ofte at de algebraiske strukturene kan analyseres mer effektivt enn deres geometri...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Vestland