0 prosjekter

RBGRUNPRIM-M-Res.bas.grunnbev.prim.- marin

Grunnbevilgning Nofima AS

...

Tildelt: kr 1,1 mrd.

Prosjektperiode: 2009-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ENERGIX-Stort program energi

Competence project for Reduced Energy use through Advanced Technology InnoVations

-

Tildelt: kr 32,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Improved health through novel ingredients of marine origin

The increasing prevalence of obesity and type 2 diabetes mellitus is one of the major health problems both in developed as well as developing countries. Recent evidence indicates that a reduced mitochondrial function plays an important role in the etiolog y of obesity, insulin resistance, and typ...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Vestland

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Effects of climatic conditions on wheat quality - adaption to the future

Formidling: Sluttseminar med alle konsortiedeltagerne i prosjektet er gjennomført. Dagen ble delt i to, med en åpen del der vi hadde invitert eksterne foredragsholdere, Prof. Peter Shewry (Rothamsted Research) og Dr. Jon Arne Dieseth (Graminor), for å bel yse aspekter ved hvete og hveteforskning....

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Molecules for the future Novel enzyme activities from environmental libraries - MARZymes

Prosjektet har som mål å identifisere og utvikle enzymer for industriell anvendelse. Kilde til nye enzymer er marine bakterier fra kalde Arktiske og subarktiske farvann. Det er gjennom 3 tokt med FF Helmer Hansen samlet inn et stort materiale med prøver fra sediment, sjøvann og vev fra ulike bunn...

Tildelt: kr 35,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2015

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Polysaccharides in barley and oats - adaptation for food and for feed (194858)

WP1 ? Dokumentere virkninger av genetiske og klimatiske parametere på kvaliteten av fiber og stivelse i råvaren 1. Forsøk under kontrollerte forhold i veksthus 2. Forsøk med byggsorter dyrket i plasttunnel 3. Feltforsøk med bygg- og havresorte r Alle forsøkene med tilhørende prøveanalyser ...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Effects of fish oil in functional food, capsules or fish on the N-3 in blood lipid and markers of oxidative stress in mice and humans

This project link nutrition research and medical research with food science and technology through the use of functional food, fish oils and fish (food). Currently there is a huge focus on supplements and functional foods, particularly products which are enriched with marine n-3 fatty acids. So f...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Nutrition, Health, and Changing Consumer Preferences (inntekt 193988)

Globally, there are more than 1 billion adults who are overweight and at least 300 million of them are clinically obese. The US is in the forefront of this phenomenon with obesity rates of 36.5 and 41.8 percent among males and females, respectively. While Norwegian obesity rates are lower, recen...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Utvikling av instrument for effektiv screening av oksidasjon i næringsmidler

Hovedmålet for dette prosjektet er å utvikle et enkelt fluorescensinstrument for rask og ikke-destruktiv måling av oksidasjon i komplekse næringsmidler. Lipidoksidasjon (harskning) er et stort problem for næringsmiddelindustrien og forbrukere siden dette er en av hovedårsakene til redusert holdba...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Properties of Calanus oil as nutritional supplement and functional food ingredient

Calanus® AS is a Norwegian biomarine company founded on competence on ecologically sustainable harvesting of Calanus finmarchicus and on scientific and technological expertise related to development, manufacture and use of health- and nutrition products. Despite its dominating role in the marin...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

Sorter av jordbær og bringebær som egner seg til industri (inntekt 193993)

Det fire-årige Industribærprosjektet som startet opp i 2009, der verdikjeden samarbeider om FoU, er forlenget med ett år fordi det var ønskelig med ytterligere forsøk for å konkludere med større sikkerhet når det gjelder både dyrkningsegenskaper og egneth et for prosessering av jordbær og bringeb...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Optimalisering av kvalitet og markedstilpasning gjennom verdikjeden ved en helårsomsetning av levende kamskjell (Pecten maximus)

Prosjektets mål er å utvikle en lønnsom omsetning av levende håndplukkede kamskjell (Pecten maximus) med optimal kvalitet gjennom hele året. Prosjektet har en biologisk teknologisk del som omfatter forbedring av lagringdelen, og en markedsdel for promoter ing av norske håndplukkede kvalitetsskjel...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Co-digestion: Fleksible systemer for forbehandling av biomasse - Mer biogass fra eksisterende råtnetanker

Anaerob utråtning av slam er vanlig i de fleste renseanlegg for å redusere et avfallsproblem. Biogassen som produseres blir brukt til el-kraft og varmeproduksjon. Normalt er energien i denne gassen ikke nok til å dekke anleggets behov. Cambi har utviklet og solgt utstyr som effektivt forbehandle...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Viken

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Støtte til First International Marine Ingredients Conference Oslo 20. - 21.09.2010

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RBGRUNPRIM-L-Res.bas.grunnbev.prim.- landbruk

Grunnbevilgning Veterinærinstituttet

...

Tildelt: kr 354,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2022

Sted: Viken

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Genome sequencing of cod by exclusive use of ultra-high-throughput sequencing technology

We propose a project characterized by exclusive use of new ultra-high-throughput sequencing technology combined with state-of-the art bioinformatics algorithms designed for maximal exploitation of this technology. The project will be carried out in close collaboration with 454 Life Sciences, the...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

4353 Environmently-friendly technology for collagen production from freshwater fish by-products

The main research and development work in the project includes: 1) technological research for development of technique for high-yield extraction of collagen from freshwater fish by-products using environmental-friendly regents, 2) technological research f or development of technique for purificat...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Food restrictions of allergic patients resolved by a novel type vaccine.

The project aims to improve the diagnostic tools for food allergy and the methods of detection of allergens in foods and, most importantly, to investigate a vaccine for food allergy. The current diagnostic tools include skin tests in which food extracts are applied to the skin. These methods are...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Videreutvikling av produkttilpasset CO2-emitter tilpasset modifisert atmosfærepakket kjøttprodukter og ulike pakkemetoder for sjømatprodukt

Hovedmålet er økt kunnskap for å videreutvikle og utvide anvendelsesområdet til norsk produsert CO2-emitter for sjømat og kjøttprodukter. CO2-emitteren utvikler CO2-gass i pakningen som vil bidra til å beholde/øke produktkvaliteten og holdbarhet, samt red usere ineffektiv emballering og distribus...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Møre og Romsdal

BIONÆR-Bionæringsprogram

The Spanish salt fish market and opportunities for the Norwegians

The objective of this project is to investigate the restructuring of the Spanish salt fish market and the adaptation of the Norwegian salt fish producers to this market. While exports of salt fish to Spain from other countries have grown considerably the Norwegians have lost market share the last...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Improving food safety in the domestic environment by risk analysis of consumer food handling and evaluation of risk-reducing measures(188384

Food contamination creates a significant social and economic burden on communities and their health systems. In 2005, about 30% of reported food borne outbreaks in Norway originated to food consumed at home. Food producers or retailers are often pointed o ut as responsible in food associated outb...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

Genome-wide approaches to the genetic improvement of cattle, pigs and salmon

During the last decade, industry, research and funding rganisations have invested considerably into the development of molecular genetic technologies and resources with the expectation that information at the DNA level will lead to faster genetic gain tha n using phenotypic data alone. But as lon...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Innlandet

UTRED-Utredning

Kartlegging av landbruks- og matrelatert FoU 2007

...

Tildelt: kr 0,58 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

NKJ 130: Reduktion af risikoen af fødevarebårne virus i de nordiske lande

Several groups of viruses may infect persons after ingestion and then be spread via stool and vomit. Among these, norovirus (NoV) and hepatitis A virus (HAV) are recognised as the most important viral foodborne pathogens with regard to the number of outbr eaks and people affected. Outbreaks with ...

Tildelt: kr 0,66 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Innovative energiløsninger - Rensing av rejektvann for økt biogassproduksjon

Biogass har et stort og ubenyttet potensiale for kostnadseffektiv energiproduksjon med høy energigevinst basert på fornybare ressurser. Det er i dag økende anvendelse av biologiske energikonverteringsprosesser for gjenvinning og produksjon av ny fornybar energi. Stadig flere organiske materialer ...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Viken

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

FORURENS: Environmental effects of the new low-calorie sweetener sucralose

Project summary. The project aims at understanding possible environmentally deleterious effects of the recenty introduced artificial sweetener sucralose. The registration of food-additives does not require any environmental risk assessment by envir onmental agencies. Consequently, there is...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Forbedring av produktkvalitet og økt potensial for norsk produksjon av storfekjøtt

Det er et langsiktig underskudd på storfekjøtt i det norske markedet. Dette har betydelige økonomiske konsekvenser for næring/industri. Mørhet er storfekjøttets største kvalitetsutfordring. Avlsmessig framgang for egenskapen vil øke konkurransekraften i f orhold til importert storfekjøtt. Prosjek...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Low Salt Products

All aktivitet i prosjektet er avsluttet med unntak av Kirsti Greiffs PhD-arbeid. Avhandligen skal etter planen leveres juni 2015. Den første artikkelen er godkjent, artikkel nr to sendes inn ila august. Artikkel nummer tre og fire skal sendes inn til vitenskapelige tidsskrift i løpet av høsten. I...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Ultra-high throughput sequencing platform

Recent technological breakthroughs making possible low cost ultra-high throughput gene sequencing (UTS) open up a new era within biology. It is now possible to sequence a bacterial genome in less than a week, a human chromosome in 3-4 weeks or generate m illions of metagenomic sequences in days....

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Potential of the European blueberry (Vaccinium myrtillus) for cultivation and industrial exploitation in Norway.

To day there are no industrial exploitation of the European blueberry (EB) in Norway, in contradiction to the highly exploited lowbush blueberry of Canada. However, the EB have a much higher content of biological compounds important for human health (ant ioxidants etc.). In addition it is regard...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Viken