0 antall prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

Methods for aggregation and disaggregation

Aktørene i det nordiske kraftmarkedet, det vil si produsenter, sentralnetteiere og regulatorer, benytter dataprogrammer til å planlegge drift og investeringer på en måte som gir en best mulig utnyttelse av systemet. Den viktigste og mest kompliserende faktoren i disse beregningene er utnyttelsen ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Verktøy for levetidsberegning av Francis løpehjul

Norske vannkraftverk designet er i stor grad bygd med tanke på en mest mulig jevn energiproduksjon med et begrenset antall start/stopp. Som følge at et deregulert og internasjonalt marked for kraft så er kjøremønsteret de senere årene i stor grad blitt styrt av markedsprisen på kraft noe som har...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Akershus

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

BigDataValuePPP

(Obs! Intensjonen var å søke om et 3 årig prosjekt, men søknadsskejma tillot ikke det, se fremdriftsplan) I EU er det nå etablert et såkalt offentlig-privat-samarbeid (Public Private Partnership ? PPP) for forskning og innovasjon innen temaområdet Big Data, og der både privat og offentlig finans...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Numascale påvirker EUs utlysningsprogram gjennom delatgelse i ETP4HPC og Prospect m.fl.

Prosjektet har dekket deler av Numascale?s deltakelse og aktiviteter det Europeiske miljøet for tungregning. Hovedorganet for å øve innflytelse på Europakommisjonens program for utvikling på dette området heter ETP4HPC (European Technology Platform for High Performance Computing). Numascale delta...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Feil- og avbruddshåndtering i smarte distribusjonsnett

Prosjektet har undersøke hvordan ny smartgrid-teknologi kan utnyttes i det elektriske distribusjonsnettet til å redusere varighet av avbrudd i strømforsyningen og samfunnsøkonomiske kostnader ved avbrudd. Et viktig element i smarte distribusjonsnett er å ta i bruk ulike sensorer for å detektere ...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Innlandet

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Broadbanded Environmentally friendly Seismic Source

I offshore seismikkens barndom ble kildeimpulsen generert ved å kaste dynamitt i sjøen bak innsamlingsfartøyet. Senere ble teknologien utviklet til dagens system bestående av en rekke med luftkanoner. Luftkanonsystemet genererer en akustisk puls ved å slippe trykkluft raskt ut i vannet. Impulsen ...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Integrated dynamic drilling hazard identification

Når et oljereservoir produseres vil poretrykket i reservoaret avta. Poretrykkendringenen vil føre til kompaksjon av reservoarbergartene og strekking av takbergarten. Ved hjelp av repetert havbunnsseismikk kan vi observer og måle bevegelsene i og rundt oljereservoaret. Trykkendringene kan også før...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

MOdel-based Data-driven Asset Management

Prosjektet Model based Data driven Asset Management (MODAM) har undersøkt utfordringer og muligheter ved å innføre digitale teknologier og rutiner i maritim industri, og foreslår en ny fremgangsmåte for utstyrsforvaltning for rederier, klasseselskaper og systemdesignere. Prosjektet har tatt i br...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Akershus

IFEHANUK-Halden-prosjektet og andre nuk

IFE-Haldenprosjektet (Videreføring av prosjekt 107630)

...

Tildelt: kr 150,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Akershus

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Sigma2 e-infrastructure services

Prosjektets mål er følgende: - Anskaffe, drifte og videreutvikle en nasjonal e-infrastruktur for vitenskapelige beregninger og lagring . - Markedsføre e-infrastrukturen til nye brukermiljøer. - Lede og koordinere deltakelse i internasjonalt samarbeid innenfor området e-infrastruktur. ...

Tildelt: kr 163,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

OpenLab Drilling

Med OpenLab har NORCE og Universitet i Stavanger etablert en unik forskningsinfrastruktur som utnytter kraftige dataressurser til utvikling og uttesting av morgendagens bore- og brønnteknologi. OpenLab Drilling er komplementær til NORCE's fullskala testrigg, Ullrigg, på Ullandhaug utenfor Stavang...

Tildelt: kr 48,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2024

Sted: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Quantitative analysis of naturally produced speech and language to improve diagnosis and monitoring of dementia (QUONDAM)

A common early symptom of Alzheimer's disease and other neurodegenerative dementias is impairment of day-to-day memory; however, language use appears to be disrupted at still earlier disease stages. Language production engages many cognitive domains and can be evaluated across multiple dimensions...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Social Media Health Analytics

The funding should lay the foundation for the participation of Norut on an ICT-related H2020-proposal, within the emerging research field of Social Media Health Analytics. Most effort will be allocated to disseminate across potential high-level partners the research skills and agenda of Norut. Th...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

A scalable and reliable fabric manager for high performance networks (224947)

Operatører av datasentre og superdatamaskiner bruker en spesiell type programvare, en nettverkskontrollsentral, for å sikre et pålitelig og stabilt nettverk. Tenk på det som lufttrafikktjenesten for datanettverk. Uten en kontrollsentral må enhver nettverksenhet konfigureres manuelt og en enkelt...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

12th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management 2015

UiA will host the 12th annual International Conference on Information Systems for Crisis Response (ISCRAM) in May 2015. The conference attracts approximately 250 scholars, practitioners and policy-makers within crisis and emergency management systems. Par ticipants arrive from all over the world,...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Agder

PETROMAKS2-Stort program petroleum

4D Seismic History Matching

I dag er produksjonen fra mange oljefelt på norsk kontinentalsokkel (NKS) avtagende og feltene er planlagt for nedstengning. Oljedirektoratet (OD) anslår at mer enn halvparten av oljen som lå i disse feltene ved funntidspunktet vil bli liggende igjen når feltene blir forlatt, med mindre teknologi...

Tildelt: kr 15,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

PROSA Securtity Architect

Not relevant

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Cortical representation of unrestrained whole-body motion in 3D

En av de største gåtene innen nevrovitenskap i dag er hvordan hjernen genererer målrettet motorisk atferd. Mer enn et århundre med forskning har vist at målrettede kroppsbevegelser oppstår som følge av nevral aktivitet over flere hjerneregioner inkludert den bakre parietale hjernebarken (PPC) og ...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Organizing the 20th International Symposium on Formal Methods (FM 2015)

The FM scientific symposium is organized approximately every 18 months and gathers 200-300 participants from all over the world to share their knowledge and latest research on software engineering and software verification using formal methods. Formal met hods provide tools and techniques to desi...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

14th IFIP International Conference on Entertainment Computing Trondheim 30/9 1,2/10 2015

IFIP ICEC Conference is a flagship event of the International Federation for Information Processing (IFIP), which is a "leading multinational, apolitical organization in Information & Communications Technologies and Sciences". In 2015, the event has been successfully brought to Norway and will b...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Theoretical and Data-driven Approaches for Energy-efficient Networks(TIDENET)

IKT industrien er med rette blitt kritisert for et raskt økende energiforbruk, for økende CO2-utslipp og for at den ikke tar sitt ansvar for miljøet på alvor. Totalt sett kan mengden av CO2-utslipp fra denne industrien allerede sammenlignes med utslippene fra luftfartsindustrien. Verdens IKT-infr...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Exosomal Annexin A2 in synaptic information transfer

Annexin A2 er et protein med mange funksjoner. Proteinet finnes i nesten alle områder i cellen, og det er utstyrt med forskjellige molekylære merkelapper for å målrette det mot bestemte steder og dermed forskjellige funksjoner i og også utenfor cellen. Nyere interessante funn har vist at Annexin ...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Modulation of epigenetic phenotypes by oxidative DNA base repair

DNA glykosylaser er en familie av proteiner/enzymer som reparerer skader på arveanleggene/DNA. Det er kjent at DNA glykosylasene har en viktig rolle for vedlikehold av DNA i cellen slik at man unngår varige endringer, såkalte mutasjoner. Nylig har det blitt foreslått at visse typer DNA glykosylas...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

European Conference on Circuit Theory and Design

The European Conference on Circuit Theory and Design is a biannual scientific conference that has been arranged about 20 times. Papers are printed by IEEE, which published a significant portion of the high-quality scientific papers within electrical engin eering and related areas, worldwide. This...

Tildelt: kr 4 765

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Secure and Reliable Distributed Storage Systems

Distribuert lagring er en kostnadseffektiv og skalerbar ny teknologi for effektiv og pålitelig lagring av store datamengder. Hvordan man optimalt konstruerer et distribuert lagringssystem som er både robust mot vilkårlige feil og sikkert mot målbevisste angrep er et åpent problem. Prosjektet tar ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

FellowSHIP IV - FellowSHIP in operation

Gjennom forskningsprosjektet Fellowship IV har partnerene DNV GL, Wärtsilä Norway og Eidesvik forsøkt å akselerere utvikling og implementering av marine hybrid batterisystemer ved å demonstrere anvendelsen av teknologiene i et livsløpsperspektiv. Man har gjennom prosjektet forsøkt å dokumentere p...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

REDWIN - Reducing cost of offshore wind by integrated structural and geotechnical design

REDWIN - Reduserte kostnader for offshore vindkraft med integrert struktur og geoteknisk design. Utvikling av offshore vindkraft er avgjørende for en fremtid uten fossile brensler. Produksjonen av denne typen av fornybar energi øker for hvert år, men de totale kostnadene må reduseres for å gjør...

Tildelt: kr 12,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Modellering for sanntids estimering og identifisering av glukose metabolismeprosesser i mennesket.

Diabetes er en lidelse som øker med epidemisk hastighet og pr idag anslås det at mer enn 415 mill mennesker lider av diabetes. Diabetes fører til at blodsukkermengden i blodet ikke blir godt nok regulert. Uten behandling med insulin er sykdommen dødelig, og ved dårlig behandling (med for høyt gje...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Østfold

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9069 Steel Pipeline Inspection for Corrosion Evaluation under Thermal Insulation

Formålet med SPICE prosjektet er utviklingen av et system for overvåkning av rørledninger kledd med termisk isolering. Slike rørsystemer er vitale deler i infrastrukturen for flere industrisektorer og er en vesentlig del av prosessystemer. Et middels stort oljeraffineri består for eksempel av ov...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Møre og Romsdal

NAERINGSPH-Nærings-phd

Virtual presence in remote operation of industrial robot systems.

Små og mellomstore bedrifter (SMB) har i dag en utfordrende situasjon. På den ene siden er de små, fleksible og har lav overhead-kostnad. Men, på den andre side er de fremdeles helt avhengig av menneskelig arbeidskraft noe som gjør deres konkurransesituasjon svært følsom for lønnskostnadene. Med ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage