0 antall prosjekter

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK - Safe social environments within the equine sector in Sweden and Norway H-23-47-773

Hestesektoren omfatter noen av våre mest populære idretter og fritidsaktiviteter på hobby- og profesjonelt nivå med mange fysiske og sosiale fordeler. Til tross for mange positive erfaringer aktive kan ha, kan deltakelse i hestesporten noen ganger også innebære risiko for å bli utsatt for seksuel...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2025

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Open edge to cloud continuum for EU digital sovereignty

The PES funds will be key to maximize the chances of succeeding with the application to the Horizon Europe call (topic entitled “Piloting emerging Smart IoT Platforms and decentralized intelligence”). The funding will enable ONiO to actively support the Coordinator organization (a research instit...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2024-2024

Sted: Oslo

STRATHAV-Strategiske bevilgninger Havforskningsinstituttet

Strategiske midler til Havforsningsinstituttet

...

Tildelt: kr 29,4 mill.

Prosjektperiode: 2024-2024

Sted: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

HORIZON-CL5-2024-D5-01-11 - Achieving high voltage, low weight, efficient electric powertrains for sustainable waterborne transport

During the proposal writing phase, Sustainable Energy AS will be incorporated in the project as a task-leader, leveraging SE's advanced testing facilities and expertise. This inclusion will underscore the project's commitment to utilizing state-of-the-art (testing-)technologies and methodologies,...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2024-2024

Sted: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

A novel non-invasive partial pressure CO2 (pCO2) multi-sensor for continuous monitoring of circulatory and respiratory diseases

Many of the +1 billion people with chronic cardiovascular and respiratory diseases require continuous & non-invasive monitoring to avoid complications stemming from hypoperfusion (low blood flow) or hypoventilation. Existing devices monitor heart rate, blood pressure and oxygen saturation, but th...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2024-2024

Sted: Vestfold

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Next generation on-board storage solutions for hydrogen-powered maritime applications

To prepare an application for the call: HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-03-03: Next generation on-board storage solutions for hydrogen-powered maritime applications. More than 6 partners have been planning the contents of the NextH2Storage project and what roles to have, but some further clarifications ...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2024-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

HAI-less devices, application for EIC accelerator

Amicoat has passed stage 1 in EIC Accelerator and is working towards filing a stage 2 at earliest possibility. The process is headed by Amicoat personnel and is supported by consultants. Amicoat is applying for a blended finance, that, if successful, be tranformative in making the company into a ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2024-2024

Sted: Akershus

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

SUSTAINABLE ADDITIVELY MANUFACTURED COMPOSITE AEROSTRUCTURES WITH ADVANCED FUNCTIONALITIES & INTELLIGENT QUALITY CONTROL

ADDAIR project scope is to create widely applicable set of solutions in composite aerostructures and deliver new tools and processes of the European aviation sector, by combining highly innovative sorting, processing and logistic solutions with digital supporting tools, and facilitate the use of ...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2024-2024

Sted: Buskerud

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Energy-Optimized, Low-Emission Vessels for European Waters

ECO2Fleet-prosjektet vil posisjonere seg som en katalysator for å revolusjonere europeisk skipsfart, med fokus på å oppnå betydelige utslippsreduksjoner og optimalisere fartøyets energieffektivitet. Dette prosjektet er strategisk på linje med Horizon Europe-programmets overordnede mål om dekarbon...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2024-2024

Sted: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Prosjektetablering av Hydrogen Valley Vestlandet (HyCoast)

Prosjektet omhandler etableringen og kvalitetssikring av konsortium. Utvikling av overordnet prosjektide og videreutvikling av denne i samsvar med de føringer og forventinger til resultater og overordnede mål som er skissert i utlysningsteksten. Videre vil prosjektet utvikle selve prosjekt strukt...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2024-2024

Sted: Rogaland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Forskning i friluft 2024

Arrangere konferansen Forskning i friluft 2024 i 28. og 29. november 2024 med minst 250 deltakere, (de siste konferansene har det vært mellom 250 og 300 deltakere). Konferansen gir forskere innenfor friluftslivsrelevante temaer muligheter til å formidle sin forskning til et bredere publikum. Til...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2024-2024

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Energy-saving plant factory (EPF) for a low-carbon and sustainable agriculture and food industry

With increasing of global population, food security becomes more and more serious globally. In big cities, vegetables are delivered to city center from farm very far away, which leads to high delivery cost, high CO2 emission, and huge vegetable rot loss during delivery process. Plant factory can ...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2024-2024

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Støtte til UiB medlemskap i European Open Science Cloud Association 2024

Støtte til UiB medlemskap i European Open Science Cloud Association for 2024

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2024-2024

Sted: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Urfolksskonferansen NAISA Bådåddjo 2024. 6 til 8 juni 2024

Nord universitet dekker geografisk de tradisjonelle pite- og umesamiske områdene i Sápmi. Senter for samisk og urfolksstudier ved universitetet har som hovedformål å koordinere, synliggjøre og styrke samisk- og urfolksrelatert forskning og utdanning og står som ansvarlig for gjennomføring av konf...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2024-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Bidrag til NordForsk-utlysning 2024 om migrasjon og integrering

...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2024

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Gender Gaps in Credit Access and Womens Entrepreneurial Choices

Gründervirksomhet er en nøkkelfaktor for økonomisk vekst. Gründere i etableringsfasen opplever ofte manglende tilgang til finansiering som gjør det utfordrende å realisere potensialet og skape økonomisk vekst. En faktor som i denne sammenhengen har fått stor oppmerksomhet er kjønnsspesifikke økon...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Oslo

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

Norbait II

Teine- og linefiske er skånsomt mot havbunnen, målrettet i forhold til art/størrelse og er således både miljøvennlig og fremmer et bærekraftig fiskeri. Det er samtidig etisk betenkelig at konsumfisk som makrell, sild og akkar nærmest er enerådende som agn. Prosjektet vil derfor ta i bruk restråst...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

SnowInflow: Optimized inflow forecast for the snowmelt period

Norsk vannkraft spiller en avgjørende rolle i det nordiske energisystemet ved å balansere produksjonen av variabel fornybar energi i Nord-Europa. Omtrent halvparten av tilsig til norske vannkraftverk kommer fra snøsmelting. Imidlertid forblir optimal styring av reservoarene under den kritiske snø...

Tildelt: kr 12,6 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

FRAMO - Aquastream2

Norsk lakseoppdrett står overfor betydelige utfordringer, inkludert lakselus, infeksjoner, og forurensing i form av slam og fôr fra åpne sjømerder. Disse problemene har bremset markedets vekst. Utvikling av nye metoder for fiskeoppdrett er avgjørende, men potensialet i å forbedre eksisterende åpn...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Computational studies on the impact of electrochemical pre-lithiation process on cell production

Beyonder is developing energy storage devices for industrial applications which require higher power and high cycle life than what commercially available lithium-ion batteries (LiB) can supply. Beyonder has developed a novel, patented pre-lithiation processes that increase the energy and power de...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Rogaland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Development of an optimized microbial strain for direct conversion of CO2 into biomass for feed production

Produksjonen av laks i Norge er knyttet til bruk av soya som en viktig ingrediens. Dyrking av soya er i en del sammenhenger koplet avskoging i Brasils Amazonas-regnskog. Amazonas er avgjørende for jordas resirkulering av karbon som binder enorme mengder karbon og er derfor viktig for den totale k...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

AltGreen - Triggering green decision-making

Global oppvarming utgjør en betydelig trussel over hele verden, og Norge, med sine høye CO2-utslipp, er intet unntak. Den gjennomsnittlige nordmannens karbonavtrykk er 45% høyere enn det europeiske gjennomsnittet, og landet har bare klart en 1% reduksjon i utslipp siden 1990, sammenlignet med EUs...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Platform for computational battery design

I det globale arbeidet med avkarbonisering av energisystemer har batterier vist seg å være avgjørende komponenter. Ikke bare brukes de til å frigjøre transport fra fossile brensler, men de tilbyr også fleksibiliteten som trengs for energisystemer som er sterkt avhengige av intermittente fornybare...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Nordland - Nordlánnda

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Modulær prosess for fleksibel produksjon av komposittrørkoblinger

Rørkoblinger for distribusjon av drikkevann og gass i plastkompositt er et miljøvennlig alternativ til tradisjonelle messingkoblinger med et betydelig lavere CO2 fotavtrykk over levetiden, men tradisjonell fremstillingsteknologi gjør det for kostbart å ta frem et komplett koblingsprogram. Prosjek...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Innlandet

ENERGIX-Stort program energi

Advanced Modelling and Performance Evaluation of Really large-scale bifacial solar Energy systems

"Bifacial photovoltaic (PV) modules were patented in the 1970s but have only recently become available on a commercial scale. Such modules are sensitive to the light that hits the rear-side of the modules, and thus, they can ensure a higher power production per area than conventional monofacial P...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Oslo

JPIURBAN-Urban Europe

Cargo Bikes and Neighbourhood Engagement in the 15-Minute City

Car-goNE-City er et anvendt forskningsprosjekt som tar sikte på å gjøre det mulig for byer å redusere avhengigheten av privatbiler, redusere transportkostnader og bli mer bærekraftige. Å gjøre det krever at stedene vi bor blir «15-minutters byer». At alle viktige funksjoner i en by kan nås innen ...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Smart teknologi og smarte mennesker - maskinlæring og menneskelæring for nullfeilsproduksjon

Smart5Null skal koble smarte mennesker med smart teknologi for å realisere nullfeilsproduksjon i to Norske bedrifter i trevareindustrien. For å sikre trevareindustriens overlevelse i et høykostland som Norge, er det nødvendig å omfavne nye digitale teknologier samtidig som man utvikler og optimal...

Tildelt: kr 13,3 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Agder

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Videreutvikling av teknologi for bedre undergrunnsforståelse og innsamling av data for mer effektive boreoperasjoner

Ved boring av brønner innen Petroleum er det viktig å forstå egenskapene til bergformasjonen slik at brønnens integritet kan vedlikeholdes. Slik undergrunns forståelse er også viktig for andre formål, som for eksempel når man skal avstenge brønner permanent. QWave har utviklet en ny teknologi f...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Pulse-jet propulsion for commercial ships

Et nytt fremdriftssystem inspirert av svømmeteknikken til blekkspruter og maneter kan føre til betydelig redusert drivstofforbruk og CO2 utslipp for moderne skip. Disse dyrene beveger seg fremover ved å først suge vann inn i et hulrom i kroppen for deretter presse det ut med høyere hastighet. Re...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Buskerud

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Cost-effective, Safe and AI-based Autonomy Software for Ships

Det er et globalt voksende behov for effektiv, trygg og bærekraftig vannbåren mobilitet. Samtidig er det et behov for å redusere karbonutslippene fra sjøfartsindustrien. Utslippsreduksjon i vannbåren mobilitet medfører betydelige kostnader og kan bare realiseres dersom det kombineres med mer effe...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage