0 antall prosjekter

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Women's Education, Labour Force Participation and Investment in Children

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Vestland

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Functional genomics of the malaria parasite Plasmodium falciparum

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Moral responsibility and practical deliberation

Mange filosofer, ofte kalt "inkompatibilister" har hevdet at hvis determinisme er sann, så følger det at ingen er moralsk ansvarlige for sine handlinger fordi ingen kunne ha handlet anderledes enn det de gjorde. Mot dette argumenterer de såkalte "kompatib ilistene" at en korrekt fortolkning av hv...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Forprosjekt for etabelering av EU-prosjekt: EURopean Performance requirments and guidance for ACTIVE ROOFers

...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Nye metoder for bekjempelse av kålflue

Norske kålvekstprodusenter står snart uten sine tradisjonelle og mest effektive bekjempingsmidler mot kålfluene, de mest alvorlige skadegjørerne i norsk grønnsakproduksjon. Dagens bekjempelse er basert på bruk av flere ulike fosformidler der samtlige blir ulovlige etter 2004 eller 2005. Mangel p...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Akershus

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Videreføring av "Konsekvenser for norsk landbruksbasert næringsmiddelindustri av WTO-forhandlingene - implementering av en eventuell avtale.

Nye landbruksforhandlinger innenfor WTO (Verdens Handelsorganisasjon) starteT opp i Geneve i begynnelsen av år 2000. Planen var at forhandlingene skulle vært avsluttet innen år 2002. Resultatet av disse forhandlingene vil ha avgjørende betydning for ramme betingelsene for norsk landbruksbasert næ...

Tildelt: kr 0,64 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Internasjonal Klima-Glasiologikonferanse, Geilo 23-27 august 2004

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Bjerknes Centenary 2004: Climate Change in High Latitudes Internasjonal konferanse

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Vestland

YFF-Yngre, fremragende forskere

Toppforskning - Inaktivering av glutamat

...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

YFF-Yngre, fremragende forskere

Toppforskningsprogrammets prosjekt ledet av Harald Stenmark

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

INTSAMGEN-Internasjonalt samarbeid generelt

Oppdrag grenseløs forskningspolitikk

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Innlandet

COSTINF-COST Infrastruktur

Midler for forberedelse av søknad om ny "Cost action"

...

Tildelt: kr 25 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

SODIUM - Service Oriented Development In a Unified fraMework (STREP)

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

Transfrontier conservation and local community development in Southern Africa

...

Tildelt: kr 72 819

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

A functional genomics approach to the choregraphy of genomic maintenace.

Maintenance of the genome is essential for survival of individuals and species. Failure to maintain the genome results in intrauterine death, developmental defects, premature ageing, decreased resistance to infections and cancer. DNA repair processes are functionally linked in intricate networks,...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Development of a Field-Ready Small-Scale Wind-Hydrogen Energy System

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Akershus

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

SEALS - Sea, Air and Land Surveillance

...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Akershus

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Arrangere Den tredje norske konferansen for Asiastudier - NORASIA III

Nettverk for Asiastudier vil arrangere den tredje norske konferansen for Asiastudier i Bergen høsten 2004. Konferansens program og budsjett er beskrevet i vedlagte søknadsbrev.

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Organisasjonsfaget i Norge

Hensikten med prosjektet er å redegjøre for, analysere og diskutere utviklingen av organisasjonsfaget, dets innhold, anvendelse og utbredelse, i etterkrigstidens Norge og fram til i dag. Prosjektet har en forholdsvis omfattende beskrivende del, som leder fram til noen problemstillinger som skal ...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Agder

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Mechanisms of heart failure

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

SNS-Samnordisk skogforskning

SNS-94 Estimation of carbon storage in forest biomass in the Nordic and Baltic countries - common methods, protocols and tools for ....

...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Ukjent Fylke

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Virtual Outcrop Geology

Data collected from outcrops have long been central to our understanding of the shape and form of both sedimentary and structural reservoir heterogeneites. Recent advances in subsurface reservoir technology has allowed the representation of these entities in 3D within computer systems, which in ...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Vestland

YFF-Yngre, fremragende forskere

Toppforskningsprogrammets prosjekt ledet av Fari Saatcioglu

...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

YFF-Yngre, fremragende forskere

Toppforskningsprogrammets prosjekt ledet av Arne Klungland

...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

YFF-Yngre, fremragende forskere

Toppforskningsprogrammets prosjekt ledet av Stefan Krauss

...

Tildelt: kr 0,78 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Christiansen, Per, ruhr, jus, kat 3, 04

...

Tildelt: kr 13 520

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Ukjent Fylke

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Automated visual and sensory quality measurement, sorting and yield estimation for efficient meat production

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Development of organocatalysis

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Betydningen av interleukin (IL)-10 ved inflammasjon og aterosklerotisk hjerte- karsykdom

Hypotesen, som bl.a. baserer seg på egne originale funn, er at immunologiske og inflammatoriske mekanismer spiller en viktig patogenetisk rolle ved utvikling av koronar ischemisk hjertesykdom, både ved å påskynde den aterosklerotiske prosessen, og ved å m ediere utvikling av plakkruptur. Prosjekt...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Identifying genes and biochemical pathways affecting disease resistance in Norwegian Cattle by functional genomics

Norwegian Red cattle show genetic gain over the last decade in resistance towards mastitis, the most costly and common production disease world wide. The project is a collaborative project with US and Norwegian partners. We will genotype Norwegian bulls a nd analyse their DNA for mutations (SNP t...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Akershus