0 antall prosjekter

SOP-Strategiske oppfølgingsplaner

Oppfølgingstiltak i forb. med evalueringer og fagplaner

Samling av geofagminjøene og oppbygging av fokuserte geomiljøer, jf Geofag i Artikkel 6.2 Den internasjonale evalueringen så vel som den nasjonale fagplanen anbefalte en sterkere koordinering av de forskjellige geomiljøene ved UiO, inkludert en mer målrettet innstas innen et begrenset antall fago...

Tildelt: kr 16,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

SOP-Strategiske oppfølgingsplaner

Oppfølgingstiltak for 2003 ifb. med evalueringer og fagplaner

Sterkere vitenskapelig ledelse av instituttene – startpakker til de nye instituttlederne, jf. Startpakker i Artikkel 6.2 I tråd med fagevalueringenes analyse og anbefalinger styrker fakultetet ledelse av instituttene gjennom å gi instituttlederne virkemidler for faglig utvikling av instituttet. F...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2010

Sted: Vestland

SOP-Strategiske oppfølgingsplaner

Oppfølgingstiltak for 2003 ifb. med evalueirnger og fagplaner

Avvikling av Blaamann og overføring til WVU, jf. Artikkel 6.2 Tiltaket er en nødvendig del av en omstillingsprosess over en klart tidsbegrenset periode med sikte på en kontrollert avvikling av den eksperimentelle aktiviteten på Blaamann. Deretter starter en prosess med flytting av Blaamann-maskin...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SOP-Strategiske oppfølgingsplaner

Oppfølgingstiltak for 2003 ifb. med evalueringer og fagplaner - Fellessøknad fra NTNU

Kolloid- og polymerkjemi, jf. Artikkel 6.2 Gruppen i kolloid/polymerer var under professor John Ugelstad’s ledelse internasjonalt anerkjent for sitt arbeid innen monodisperse partikler, synteser, funksjonalisering og anvendelser. Siktemålet er å videreføre denne sterke aktiviteten ved at det bygg...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage