0 antall prosjekter

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Educating European researchers within medicine therapy optimisation (MTO) - The iMprOve project

This international collaboration project iMprOve will train the future generation together in an interdisciplinary environment in newly developed patient care model which is aiming to change the fragmented healthcare culture, where different health professionals networks connect with each others ...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Research of new cardiac function monitoring approaches through the use of wireless in-body electronics and related technologies

Cardiaccs has developed a breakthrough device for peri and post-operative cardiac surgery patients. The device named as CardiSense employs an accelerometer embedded on temporary myocardial electrode (TME) leads for monitoring cardiac motion and contractility in real time, giving cardiac surgeons ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Reise for å bli kjent med Horizon 2020 og etablere kontakter

Tidvis utforsker og utvikler nye måter å formidle og tilgjengeliggjøre historie på. Vi mener historie er viktig fordi det danner utgangspunktet for vår forståelse av nåtiden og hva vi forventer av fremtiden. Vår målsetning er å ta i bruk ny teknologi som skaper nye måter å oppleve historie på, s...

Tildelt: kr 28 073

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

FENTAFORIA - New Synthetic Opioid Psychoactive Substances

NPS, kjent som designer drugs eller legal highs, entret narkotikamarkedet med en uforutsett hastighet rundt 2007-2008. Nye stoffer er kommet til hvert år, økende til over 100 nye stoff rapportert i 2014 og 2015. Antall nye stoffer har nå stablisert på et noe lavere nivå, men i stedet har utviklin...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

16th European Conference on Multi-Agent Systems

In the last two decades, we have seen a significant increase of interest in agent-based computing and agreement technologies. This field is now set to become one of the key intelligent systems technologies in the 21st century. EUMAS 2018 is a designated event of the European Association of Mul...

Tildelt: kr 47 138

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Data-Driven Empowerment of Product Life Cycles

The project will deliver an industrial data platform that enables and facilitates trusted and secure sharing and trading of proprietary/commercial data assets with automated and robust controls on compliance (including automated contracting) of legal rights and fair remuneration of data owners. ...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Tekprat 2018

Tekprat er et strategisk viktig møteplass har arrangert regelmessig 2 ganger i året siden 2017. Møteplassen TekPrat er del av Helse Bergen gjennom sin IKT Innovasjon og Testlab, "Mulighetsrommet". Målgruppen er leder (beslutningstakere), forskere, klinikere, prosjektledere, rådgivere, innovatører...

Tildelt: kr 21 597

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

International workshop on Application of advanced plant information systems for nuclear decommissioning and life-cycle management

Based on feedback from the participants of our first event focusing on digitalisation for nuclear decommissioning (www.ife.no/hrpdecom2017), we are organising this event www.ife.no/digidecom2018. (see also: www.ife.no/digidecom2019). The first event, organised in 2017 by the Institute for Energ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

VITC Partnership for H2020

Visma IT & Communications AS have applied twice for H2020 funding. First time in 2017 and the second time in 2018. Unfortunately none of these applications finalized with a grant but we would like to carry on and build on our experience, this time, from a partner perspective. As such, for going f...

Tildelt: kr 35 811

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Deltakelse på Slush i forbindelse med Horizon 2020 Media Road prosjektet, og forberedelse til søknad i Radar- for Growth.

NCE Media og BTO har startet et langsiktig arbeid, der vi ønsker å få en sterkere tilknytning til europeiske partnere og nettverk som kan bidra til å forsterke vår operasjon i forhold til både eksisterende og oppstartsselskaper. I den forbindelse er vi med i et konsortium som vil søke om midler u...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Økonomisk støtte til å skrive SME søknad

Polar Algae har på bakgrunn av flere gjennomførte forskningsprosjekt kommet frem til innovativt produkt basert på marine alger fra Finnmarkskysten. Dette produktet er polysakkarid ekstrahert fra polare alger, som har et stort potensiale i et internasjonalt marked innfor neutraceuticals, kosmetikk...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Developing flexible solutions for pace lead and sensor packaging through the SME Innovation Associate programme

Cardiaccs AS is developing a disruptive medical device for peri- and post-operative monitoring of cardiac surgery patients. Cardiaccs current product CardiSense is an accelerometer embedded into a temporary pace lead which provides immediate feedback of ischemic events during and after surgery, b...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

ICT Days

Vi søker om midler for å delta på ICT Days. Dette vil hjelpe oss i kommende utlysninger. Lenken til arrangementet er her

Tildelt: kr 11 622

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

POS to prepare for the H2020 SME application 1H2019.

CleanTech Innovation AS (CTi) 1) Has been preparing CTi ToolKit for 2 years, and investors are now interested in funding of the Minimum Viable Product and prototype. As soon as we have the prototype at TRL 5, we may apply for the H2020 SME instrument by spring 2019. 2) We participated in the E...

Tildelt: kr 36 328

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Buskerud

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES reisestøtte: Workshop to define a Fire Safety Mission for Europe

1 dags møte i Brussel.

Tildelt: kr 8 139

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The role of hybridization in vertebrate speciation

Når individer av to nært beslektede arter parrer seg, hender det at det blir født levedyktige hybrider. Blant dyr finner vi fremtredende eksempler som muldyr, hybriden mellom hester og esler, "ligers", hybrider mellom løver og tigre, eller "pizzlies", hybrider mellom isbjørner og grizzlybjørner. ...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

PLATONICS - Shaping PLAnetary tecTONICS by solid-state convection incorporating damage and inheritance

Overflaten til mange planeter har en tekstur som skyldes tektonisk overflatetektonikk, som på Jorden opptrer som et resultat av platetektonikk. Jordens overflate er delt opp i et antall jordplater som beveger seg. Jordplatene blir født oppstår ved midthavsrygger og forgår i subduksjonssoner. Inge...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Martinotti cells: from subcellular properties to behavior

Dette prosjektet forsøker å besvare et gammelt spørsmål i nevrovitenskapen: hvordan kan nervecellenes aktivitet inne i hjernen skape meningsfylt adferd? Korteks, også kalt hjernebarken, er hos pattedyr en viktig medspiller i sensoriske og motoriske funksjoner. Mens sensoriske funksjoner gir oss e...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2025

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Trade, Labour Markets and Health

Dette prosjektet vil gå nærmere inn på hvordan handel påvirker helse. Som mange studier allerede har dokumentert, så kan internasjonal handel påvirke helsen ved at den regulerer folks tilgang til medisiner eller tilgjengeligheten av usunne produkter som tobakk og bearbeidede matvarer. Handel kan ...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Non-invasive electrical stimulation as a means for preserving vision

På verdensbasis er omtrent 40 millioner blinde. Sykdommer som rammer bakre del av øyet, netthinnen, er krevende. Det er denne formen for blindhet som er dominerende globalt og inkluderer grønn stær, som gir synsnerveskade, og aldersrelatert makuladegenerasjon, hvor sentralsynet gradvis svekkes. ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Bringing in the state: The politics of wage regulation and low-wage employment

Prosjektet analyserer politikken stater bruker for å hanskes med lavlønnet arbeid. Vi søker særlig å forklare forskjellen i verktøyene ulike stater bruker når problematikken rundt lavt lønnede yrker adresseres. Det har blitt mer og mer vanlig i flere utviklede land å arbeide for svært lav lønn....

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

GREenhouse gases, Aerosols and lower atmospheric Turbulence

Hvordan påvirker gasser og partikler turbulens nær jordoverflaten? Økende konsentrasjoner av CO2 og andre drivhusgasser i atmosfæren fører til høyere temperatur nær jordas overflate. Når mengden drivhusgasser og partikler (f.eks. sot) øker, har det mange konsekvenser for klimaet på jorden. Vi ve...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Structure-Function Studies and Inhibitor Discovery Targeting the Proton-Gated Urea Channel and the Cytoplasmic Urease from H. Pylori

Helicobacter pylori-infeksjon i magens slimhinner er fortsatt et verdensomspennende problem og kan resultere i både magesår og magekreft. Uten aktive inngrep vil minst 20 % av befolkningen i utviklede land fortsette å bli smittet av dette gastriske patogenet. Utryddelse av denne organismen vil ku...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The demand and supply of public education

Utdanning spiller en sentral rolle for å sikre folks velvære og har en viktig sosial gevinst. Flere studier viser en sammenheng mellom utdanning og økonomisk vekst, og økonomisk og sosial ulikhet. Den økte betydningen av skolegang gjenspeiles av kongruente økninger i investeringer i form av tid o...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2025

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Norway-Russia Disaster Diplomacy in the High North and Arctic

Dette prosjektet har undersøkt Norge-Russland relasjoner på, for, og rundt Svalbard og hvordan håndtering av katastrofer kan brukes mer i Arktis og nordområdene for å fremme forbindelser mellom Norge og Russland. Fokuset var på katastrofediplomati som undersøker hvordan håndtering av katastrofer ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Agder

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Do no harm: Ethical humanitarian innovation and digital bodies

Digitale initiativer rettet mot å 'fikse' det humanitære systemet, gjøre det bedre og sikrere, skaper også risiko og skade for sårbare enkeltpersoner og samfunn. I løpet av prosjektperioden bidro Do No Harm: Ethical Humanitarian Innovation and Digital Bodies’' til en bedre forståelse blant intern...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Southern Ocean phytoplankton community characteristics, primary production, CO2 flux and the effects of climate change

Nye oseanografiske data og kunnskap om kysten og iskanten i Kong Håkon VII Hav, Antarktis, Sørishavet. I dag mangler vi kunnskap og observasjoner fra havområdet rundt Antarktis, om de pågående klimaendringene og de konsekvensene det kan få for dyr og natur. Raske endringer i det marine miljøet i ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Water/Energy conservation and fairness in collective burden sharing

Klimaendringer og menneskelige aktiviteter truer i økende grad tilførselen av ferskvann. Som et resultat har regioner og byer opplevd alvorlige tørkeperioder som krever drastiske kutt i vannforbruket. Hvordan man fordeler reduksjonen i vannforbruket blant innbyggerne er derfor et stadig viktigere...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Democracy in an Age of Populism: How the populist radical right affects political support, polarization and notions of democracy

I de siste tiårene har mye av den akademiske debatten fokusert på økt utilfredshet og fallende tillit til demokratiske institusjoner. Samtidig har høyre-radikale populistiske partier hatt alt større valgfremganger i europeiske land. Dette prosjektet undersøker hvordan suksessen til høyre-radikale...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Vestland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Kompetanse for et grønt skifte? Kunnskapsdiskurser i fag- og yrkesopplæringen

Fag- og yrkesopplæringen er den utdanningsvei som frem til våre dager har tatt hånd om de fleste elevene i videregående opplæring, men samtidig fått lite oppmerksomhet. Hvorfor det har blitt slik er vanskelig å forstå med tanke på den sentrale rolle yrker innen industri og håndverk har hatt for i...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland