0 antall prosjekter

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET4: Bellonas deltakelse i European Biofuels Technology Platform samt drift av sekretariatet for Joint Task Force Bio-CCS

Det søkes om støtte til Bellonas deltakelse i EUs biobrenselplattform EBTP og tilhørende fora. Bellona er representert i EBTPs styre, samt i to av plattformens arbeidsgrupper. EBTPs rolle er å gi Kommisjonen forsknings- og faglige anbefalinger for EUs bio brenselforskning og -politikk. Bellona op...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

POLRES-Polarforskning POLRES

Temporal study of the sea ice biogeochemistry in a glacial fjord in Svalbard

...

Tildelt: kr 29 394

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

POLRES-Polarforskning POLRES

The invertebrate fauna of Svalbard and response to climate change

...

Tildelt: kr 35 399

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Svalbard

POLRES-Polarforskning POLRES

Ice-sediment-landform associations of surging glaciers in Svalbard

...

Tildelt: kr 15 647

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Svalbard

MVP-Marint verdiskapingsprogram

Fraksjonert uttak og sortering av restråstoff fra NVG-sild

Dagens fileteringsindustri for sild har behov for et system der uttak og oppsamling av fraksjoner fra restråstoff etter fileteringen gjøres automatisk. Et slikt system kan gi en bedre utnyttelse av de enkelte fraksjoner enn det som er mulig med samfengt r estråstoff brukt til ensilering/forproduk...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

UTRED-Utredning

ISSC World Social Science Report 2013

...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Ukjent Fylke

POLRES-Polarforskning POLRES

Changes in dynamiics, thermal state and drainage system of high arctic glaciers on Svalbard using glaciospeleological methods

...

Tildelt: kr 22 305

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Svalbard

POLRES-Polarforskning POLRES

The impact of sea ice and brine formation on CO2 transport and calcium carbonate

...

Tildelt: kr 33 999

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Vestland

POLRES-Polarforskning POLRES

Climatic factors affecting seabird performance in the Arctic, studies of kittiwakes Kongsfjorden

...

Tildelt: kr 27 618

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

POLRES-Polarforskning POLRES

Will leukocyte profiles in chicks reflect the ontogeny of the immune system in an arctic seabird:the black-legged kittiwakes (Rissa tridacty

...

Tildelt: kr 74 328

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

POLRES-Polarforskning POLRES

Seabird population responses to changes in food conditions

...

Tildelt: kr 59 708

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Kunnskapsgrunnlaget for framtidens Tech Transfer

...

Tildelt: kr 0,51 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Sinvent AS - Resultatbasert basisbevilgning 2012-2013

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Prekubator TTO AS - Resultatbasert basisbevilgning 2012-2013

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

NTNU Technology Transfer AS - Resultatbasert basisbevilgning 2012-2013

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Inven2 AS - Resultatbasert basisbevilgning 2012-2013

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Kjeller Innovasjon AS - Resultatbasert basisbevilgning 2012-2013

...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Akershus

FORNY20-FORNY2020

BTO AS - Resultatbasert basisbevilgning 2012-2013

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Vestland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

International Project Office for Integrating Marine Biogeochemistry and Ecosystem Research

The International Project Office of the IMBeR (Integrated Marine Biosphere Research, tidligere kalt Integrated Marine Biogeochemistry Research)project works to ensure that IMBeR research moves forward and is acknowledged. It carries out the decisions of the IMBeR Scientific Steering Committee (SS...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Vestland

RFFALLE-Sentral RFF-pott til adm.og st

Stipendiatprogram - Bærekraftig verdiskaping i regionale innovasjonssystemer

Grunnleggende for etableringen av de regionale forskningsfondene er et ønske om å bidra til nyskaping i privat og offentlig sektor. For Regionalt forskningsfond Agder (RFFA) og Regionalt forskningsfond Vestlandet (RFFV) har det derfor, utover ulike typer prosjektstøtte, vært viktig å bidra til d...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Agder

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Robustness in shipbuilding planning and operations - NextShip

Kompleksiteten ved planlegging og bygging av skip for avanserte havromsoperasjoner i Norge, er i stor grad drevet av usikkerhet i valg av utrustning med påfølgende endringer av tekniske spesifikasjoner. Dette gjelder gjennom hele skipets byggeperiode, noe som leder til kontinuerlig endring i plan...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Synteserapport: Samspillet mellom informasjon, kunnskap og forbrukeradferd

(Se skisse) Mange RENERGI-finansierte prosjekter gjennomføres i samspill mellom forskere, bedrifter og forbrukere for eksempel ved at de prøver ut virkemidler (Se skisse). Prosjektene "Do customer information programs influence energy consumption?" og "D esigning information measures to promote ...

Tildelt: kr 0,32 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

NEXT-Drill: Numerical-EXperimental Technology platforms for cost effective deep hard rock Drilling

-

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Temenos. Nordic Journal of Comparative Religion

Temenos. Nordic Journal of Comparative Religion är en religionsvetenskaplig tidskrift som publiceras av Religionsvetenskapliga sällskapet i Finland. Tidskriften grundades år 1965 som en gemensam nordisk publikation för att främja forskningen och samarbete t mellan religionsvetare runt om i Norden...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Nordic Journal of African Studies issue 21 (2012)

The Nordic Journal of African Studies (NJAS) promotes the study of a variety of topics relating to the African continent, as well as to Africans living abroad. Focus areas are culture, language, history and literature, but contributions from neighbouring fields, in particular the social sciences...

Tildelt: kr 36 999

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Ukjent Fylke

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Søkelys på arbeidslivet 2012-2014

Søkelys på arbeidslivet er et godt etablert vitenskapelig tidsskrift som formidler forskning på arbeidslivsrelaterte temaer i Norge og Norden. Søkelyset henvender seg til forskere, utredere, saksbehandlere og beslutningstagere innenfor næringsliv, forvalt ning og partene i arbeidslivet. Tidsskrif...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Norway-India-Bangladesh consortium for Hilsa aquaculture in South Asia

Macher Raja Ilish "hilsa the king of fish" as known in Bangladesh is one of the world?s most cultural important fish. It is the national fish of Bangladesh and extremely popular in the Indian states of West Bengal, Orissa, Tripura and Assam, known by a wi de variety of names, and perhaps consumed...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Journal of Nordic Working Life Studies

Each year four issues will be published. The journal is published electronically in Open Access. Each issue will contain 5-8 peer reviewed articles. All articles are reviewed by two anonymous referees. Some issues will have a specific theme. In addition e ach issue will contain editorial articles...

Tildelt: kr 89 999

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Nordic Social Work Research

Nordic Social Work Research aims to promote and disseminate high quality research on social work in the Nordic countries by publishing peer reviewed original articles, with social work understood in a broad sense, including practices as well as conditions and policy. Nordic Social Work Research...

Tildelt: kr 46 099

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Norma, nordisk tidsskrift for maskulinitetsstudier

Se vedlegg A.

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo