0 antall prosjekter

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

ERA-NET: BlueBio - Improving aquaculture sustainability by modulating the feed-microbiome-host axis in Fish

Jordas befolkningsvekst medfører stor økning i produksjonen av mat, blant annet innen akvakultur, noe som krever mer effektive og bærekraftige produksjonsmetoder. En lovende måte å oppnå dette på er å avdekke sammenhengen fôret, fiskens fysiologi og metabolisme, og mikrobene i tarmen, ikke bare f...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Akershus

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Back to basics: simplifying microbial communities to decrypt complex interactions

Alt liv på jorden er avhengig av mikroorganismer. For eksempel er fordøyelsessystemet hos mennesket avhengig av et komplisert samfunn av mikroorganismer som styrer nedbryting av inntatt mat, samtidig som det danner en beskyttende barriere mot sykdom og infeksjon. Mikroorganismer spiller også en s...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Akershus

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The newly discovered Polysaccharide Utilisation Loci linked to multiple cellulolytic systems in nature: how does it work?

Lignocellulose, dvs ikke-spisbar plantebiomasse, er en viktig kilde til energi og verdifulle produkter, og antas å spille en viktig rolle i en fremtidig biobasert økonomi. Dessverre, blir store deler av denne enorme ressursen, som består av ulike gress typer, trevirke, skogavfall, strå osv, ikke ...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Akershus