1 318 prosjekter

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Demonstrating smart drilling automation application

Dette prosjektet er en videreføring av "Demonstration of Automatic Drilling Process Control" prosjektet. Vi vil demonstrere «Smart Auto ROP» modulen, høyhastighets telemetri, optimalisert data konfigurering, og en automatisk sammenkobling som er integrert mot NOV Drilling Control System ved å bru...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Digitalisering av manuelle logistikkprosesser innen boring - bruk av elektronisk tally

Dagens arbeidsprosess for kontroll og flyt av pipe/komponenter på rigg, samt hva som går ned i brønnen, er dominert av flere manuelle steg. Målet for dette prosjektet er å digitalisere den manuelle tallyprosessen, fra objekter blir sendt til rig, til de forlater riggen igjen. Det utvikles et san...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Agder

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Kvalifisering og demonstrasjon av MTR for muliggjøring av riggløs P&A.

Plugging og forlating av brønner er en kjent utfordring i O&G-bransjen. Aarbakke Innovation utvikler nå et banebrytende verktøy som kutter kostnader og reduserer miljøavtrykket. Plugging er et "nødvendig onde" for alle operatørselskaper. Med dagens metoder regner norske selskaper med å bruke 570 ...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Autonomous Inflow Control Valve (AICV) for økt oljeutvinning og redusert gassproduksjon

For å øke produksjonen og utvinningsgraden i eksisterende og nye oljefelt er det viktig å hindre den negative effekten av gass- og/eller vanngjennombrudd i en brønn. I de aller fleste feltene på norsk sokkel er dreneringsmekanismen trykkstøtte fra gass og/eller vann. Dette betyr at etter en tid f...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestfold og Telemark

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Power and Communication Gateway Module for intelligent systems

I dag styres ventilene på undervannssystemer med hydraulikk levert og kontrollert fra en plattform via kabler (umbilicals). Ved en nedstengning faller hydraulikktrykket og mekaniske fjærpakker installert på ventilene vil tvinge ventilen til stengt posisjon. Undervannssystemene plasseres nå dyp...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

KPN Hole Cleaning Monitoring in drilling with distributed sensors and hybrid methods

Effektiv hullrensing for å unngå opphoping av borekaks under boring av brønner er en av forutsetningene for å redusere kostnader og miljøbelastning. Nåværende praksis er for det meste basert på sofistikerte fysikkbaserte beregninger som blir utført før operasjonen starter, i noen tilfeller med sa...

Tildelt: kr 15,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Fundamental studies of plugging in multiphase flows with adhesive particles

I dette prosjektet undersøker vi prosessen bak et hverdagslig fenomen de fleste av oss har opplevd i kjøkkenet eller på badet: at avløpsrør blir blokkerte. En lignende type blokkering skjer også i oljerør, noe som kan lede til store økonomiske og økologiske tap. Blokkerte blodårer er dessuten en ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

AutoPRO: Digitalization for Autonomous Prognosis and Production Optimization in Offshore Production Systems

I dette prosjektet styrker vi Norsk-Kinesisk forsknings og industrisamarbeid for å øke digitalisering i offshore olje og gass industrien, med fokus på subsea produksjonssystemer. Det vitenskapelige målet er å utvikle smart subsea produksjonssystemer som opererer autonomt over flere år, uten men...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

6n Degrees of Freedom Transient Torque & Drag

Når en borer vertikale og devierte brønner, er det ganske vanlig at kraftige borestrengs vibrasjoner er kilden til reduksjon av ytelse eller hendelser som ustabilitet i brønnen, skader på verktøy brukt nedi hullet eller for tidlig slitasje på borerør. Det er mange former for borestrengs vibrasjon...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Control Unit for All-electric FSC actuator

I dag styres ventilene på undervannssystemer med hydraulikk levert og kontrollert fra en plattform via kabler (umbilicals). Ved en nedstengning faller hydraulikktrykket og mekaniske fjærpakker installert på ventilene vil tvinge ventilen til stengt posisjon. Undervannssystemene plasseres nå dyper...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Benestad High Voltage Power Wet Mate Connection System Phase II

Benestad Solutions AS jobber med å utvikle en hel subsea power streng (Wet Mate koblere, pentrator og kabel) for subsea kraftdistribusjon. Subsea koblere brukes i konnekteringssystemer til transformatorer, subsea pumper, kompressorer og lignende. Fornybare energikilder som vindenergi, bølgek...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Robust and Automatic Drilling Model Configuration

Målet med prosjektet er å fjerne eller redusere behovet for manuell konfigurering av systemer som brukes til automatisert boring. I dag må slike boresystemer konfigureres manuelt, og det kreves mange parametere for at systemene skal oppføre seg riktig. Behovet for detaljert input reduserer vanlig...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Deep Purple - H2Subsea - Undervanns infrastruktur for lagring og distribusjon av Hydrogen

H2Subsea bygger videre på arbeidet som ble gjort i Deep Purple fase 2 hvor konseptet blir utarbeidet til TRL 5. Arbeidet startet med å identifisere kapabiliteter hos forskjellige leverandører, og institutt for materialtest som tilfredsstiller kravene til Deep Purple. Vi er nå i gang med materialt...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Pore Scale Simulations for Wettability Description

Fukting er kontrollerende for transport av fluider igjennom porøse medier. Som følge av dette er fukting bestemmende for egenskapene til en rekke forskjellige porøse medier; alt fra klær til osmose-membraner. I et økonomisk perspektiv har fukting i porøse medier størst betydning i forbindelse med...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Qualification of novel barrier materials for P&A

Miljøsaken har aldri vært mer aktuell enn den er i dag. Uansett hvilken tidslinje hver enkelt av oss setter på Norges oljefremtid er vi alle enige om én ting ? olje er ikke en fremtidsløsning på verdens energibehov. Det betyr at vi må ha en plan på hva som skal erstatte olje, og det er det flere ...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Oliasoft WellDesign - Make your wells safer, greener and cheaper!

To achieve EU’s Sustainability Goal 7; Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all, and to secure the energy supply, as 55% of all consumed energy is imported (87% of all consumed oil, 70% of all consumed gas), new and advanced solutions are needed in order to inc...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Heatwave Inflow Performance Source Characterization (HIPsource)

For å optimalisere produksjonen fra oljebrønner er det viktig å vite så mye som mulig om den sonevise produksjonsfordelingen langs brønnbanen, dvs. "hva strømmer hvor, og hvor mye". En mulighet kan da være å stenge igjen soner som hovedsakelig produserer vann. Det finnes en rekke måleteknologier ...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Skrive søknad for å få prosjektmidler, som dekkes av EIC Accelerator Pilot (SME Instrument) Phase 2.

Søknaden til EU for å søke om støtte fra EIC Accelerator Pilot (SME Instrument) Phase 2, må sendes inn før 19.05.20 Søknaden vil detaljere ut hva som skal gjennomføres med en beskrivelse av organisasjons oppsettet , testeforløpet inkludert gjennomføringsplanen og hva man ønsker å oppnå. IDROP ...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Chalk influx and solids production mitigation in the North Sea

Krittfelt i Nordsjøen, slik som Ekofisk og Valhall, er noen av de viktigste oljereservene i Norge, og mye av den gjenværende olja kan fortsatt produseres. Produksjonen i slike felt er utfordrende blant annet på grunn av hendelser som kan innebære store mengder kritt som nærmest flyter inn i brønn...

Tildelt: kr 14,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Distributed fibre optic sensing for production optimization

I løpet av det andre året fortsetter planlegging og konkretisering av eksperimentene. I samarbeid med industrideltakerne i prosjektet fastlegges oppsettet og testscenariene, som for eksempel væskesammensetning og strømningshastighet. Det er viktig at det vi studerer er relevant og nyttig for indu...

Tildelt: kr 16,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

ANDWIS - Automated Non Destructive Weld Inspection in Splash/Subsea zone

I Nordsjøen og andre deler av verden der det produseres olje og gass offshore blir oljeplattformene stadig eldre. Stålplattformer som var bygget for 20-30 år siden er fortsatt i full drift selv om designlevetiden for plattformene er utgått. Dette på grunn av at det gjennomføres integritetsanalyse...

Tildelt: kr 16,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Logic Grouting

Sementbasert forinjeksjon er viktig prosedyre under driving av tunneler i bergmasse under grunnvannsnivå. Injeksjon av sement i sprekker opprettholder grunnvannsnivået under og etter tunneldrivingen og reduserer komplikasjoner relatert til innlekkasje under driving. Forinjeksjon er tidkrevende, k...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Enabling prediction of ice loads on structures in the Arctic

Målet med det russisk-norske samarbeidsprosjektet ICELOAD er å muliggjøre prediksjon av islaster på konstruksjoner og fartøy i Arktis. Samarbeidspartnere er SINTEF og Skolkovo Institute of Technology (Skoltech), Moskow. Prøver av sjøvann fra tre lokaliteter i Barentshavet er hentet inn av Skol...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 - Rammesøknad for NGI 2020

NGI er på vei inn i tredje år av nåværende strategi (NGI21) som har økt deltakelse i EU som ett viktig element. Instituttet ønsker å delta i minst 12 H2020-søknader i 2020, og fortsette god utvikling mht. vår suksessrate. Alle utlysninger og potensielle konsortier vurderes separat, ut i fra relev...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Field testing of Intelligent Coring System (ICS) and IDD Module

Kjerneboring har vært en sentral del av letevirksomheten i petroleumsindustrien gjennom flere tiår. Uthenting av kjerneprøver fra steinformasjonene i undergrunnen gir viktig informasjon om reservoarets potensiale og bergartsegenskaper. Dette er av avgjørende betydning for analyse av reservoaret o...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

NORMIND: NOrgewian Resources for MINimum Impact MINeral INdustry

NORMIND er en formidlings- og nettverksinnsats som kompletterer og utvider omfanget av H2020-prosjektet AlSiCal ved å nå og knytte norske aktører til AlSiCals vitenskapelige, teknologiske og forretningskonstellasjon. "AlSiCal: Towards sustainable mineral and metal industry: ZERO Bauxite Residue ...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

At-the-Bit Mud Loss Control - Demonstration of a New Mud Loss Control Methodology and Tool Converting the Drilling Mud to a Downhole Pill.

Et nytt og innovativt boreverktøy er under utvikling for å kontrollere store slam tap under boring. Den grunnleggende ideen er å omdanne det sirkulerende boreslammet til en nedi hulls pille som vil tette oppsprekkede bergarter som penetreres av borekrona. Den nye teknikken bruker svellende polyme...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Pilottest av nedihulls vannseparator - system for forbedret reservoarutnyttelse og redusert CO2 utslipp.

Prosjektet har som mål å teste ut et system for nedihulls vannseparasjon. Prinsippet er at man ønsker å fjerne vannet nede i brønnen og re-injisere dette i en egnet del av reservoaret for vann deponering og/eller trykkstøtte. Dette har flere fordeler,- 1. Redusert energiforbruk siden man ikke...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Demonstrasjon av Hydrophilic Probe

"The Hydrophilic Probe" er et nytt verktøy for oljeindustrien som vil kunne føre til langt mer effektiv og miljøvennlig avgrensing av nye funn. Når et nytt funn - olje eller gass - blir gjort er det ofte vanskelig å vite størrelsen. Er funnet stort nok til å bygges ut? Dersom en ikke finner o...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Clamp-on Mud Flow Rate and Quality Measurement

Etter den fatale Macondo-ulykken (Mexico-golfen 2010), ble det konkludert med at sanntid styring av borevæsker (mud) var nødvendig for å unngå lignende ulykker. Mangelfull styring av mud er en betydelig årsak til nedetid under boring, og et fokusområde for boring på norsk kontinentalokkel og i n...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland