0 antall prosjekter

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

The Wittgenstein Dictionary: A Comprehensive Dictionary of Wittgenstein's Philosophy

This project will enable the completion of a comprehensive dictionary of Ludwig Wittgenstein's philosophy using the Wittgenstein Archives at the University of Bergen to research the origin and development of key terms and views in Wittgenstein's extensive Nachlass material. The dictionary will i...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Vestland

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Grunnlovsjubileet 2014: Konstitusjoner belyst filosofisk og historisk med fokus på politiske og juridiske forhold.

Tema for konferansen er konstitusjoner belyst historisk og filosofisk med fokus på politiske og juridiske forhold. Vi vil ha spesielt fokus på forholdet mellom den norske og den amerikanske forfatningen, og legger opp til sterk deltakelse fra USA. Dette s kyldes dels at ideen til konferansen har ...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Communicating Risk in the Digital Age

Risikokommunikasjon handler ikke bare om å informere om risiko til publikum, men har også å gjøre med innsamling, bearbeiding og analyse av opplysninger om risiko. Samlet sett legger dermed risikokommunikasjon føringer for hva vi oppfatter som trusler og hvordan vi forholder oss til dem. Den bidr...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2023

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Agora, årgangen 2014

Se prosjektbeskrivelse som vedlagt dokument.

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Ideas in History: Journal of the Nordic Society for the History of Ideas

Ideas in History (IiH) has been published since 2006. In that time, IiH has served as the only major English-language journal in intellectual history published in Scandinavia. IiH has therefore been an important outlet for Scandinavian intellectual histor ians -- and scholars in related fields --...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Innocently Benefiting from Injustice

Sammendrag: Prosjektet ?Innocently Benefiting from Injustice? (IBI) har søkt å bidra til teoretisk og praktisk analyse av et viktig aspekt ved moralteori og politisk filosofi. Dette aspektet dreier seg om hvorvidt og i hvilken grad man kan få plikter til å kompensere andre i kraft av å uskyldig ...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Between cloister and papacy: The impact of bridal imagery on power relations in Western Europe, 1100-1400.

Prosjektet belyser hvordan og hvorfor pavesetet brukte metaforen «Kristi brud» som et politisk og retorisk instrument i maktkampene i senmiddelalderen. Med utgangspunkt i tekster av bl.a. pave Innocens III, Helinand av Froidmont, Augustinus av Ancona og K onrad av Megenberg viser prosjektet hvord...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Ideological landscapes in environmental policies - Exploring paradoxes and dilemas

The project questions whether the current environmental management regime is able to adapt its priorities to a wider environmental perspective, and in so doing, increase its possibilities for exerting a positive influence on environmental policy. It is qu estioned whether environmental management...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Metaphysics of Possibility and the Possibility of Metaphysics in Transcendental Idealism

Prosjektet har resultert i syv publiserte og to foreløpig upubliserte artikler hvor jeg fremmer hovedmålet på tre fronter: gjennom å utvikle metoden til transcendental-idealistisk metafysikk, gjennom å dele sannhet og eksistens i denne metoden fra hverandre, og gjennom å anvende denne metoden på ...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Espen Schaanning: Lykkens politikk. Fransk opplysningstid og synet på menneske og straff hos Helvetius

Claude-Adrien Helvetius (1715-1771) var 1700-tallets kanskje mest berømte og omdiskuterte filosof. Hans bok De l'esprit (Om ånden) fra 1758 gjorde skandale da den kom og ble fordømt av de fleste offentlige instanser, for eksempel av erkebiskopen i Paris (november 1758), paven (januar 1759), par...

Tildelt: kr 70 000

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Negotiating Values: Collective Identities and Resilience after 22/7

Det norske samfunn har, i møtet med terrorangrepene 22. juli 2011 (22/7), måttet mobilisere, gjennomtenke og revurdere flere sentrale samfunnsverdier. Ved å analysere de kommunikative prosessene som fant sted i kjølvannet av angrepene bidrar dette prosjektet til et studium av de sentrale samfunns...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2023

Sted: Oslo

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Etikk i praksis. Nordic Journal of Applied Ethics

Etikk i praksis er et tverrfaglig fagtidsskrift med referee-ordning som tar utgangspunkt i konkrete og aktuelle etiske utfordringer innenfor ulike profesjoner eller samfunnsliv generelt. Tidsskriftet ønsker å stimulere til økt og bedre offentlig debatt om pågående og kompliserte etiske utfordrin...

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

7th International Conference on the Philosophy of Computer Games

The aim of this conference is to investigate philosophical issues that arise from the need to understand the role of spatial and temporal relations in computer games. The conference is the seventh installment in a series of conferences dedicated to inves tigating philosophical issues that arise ...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Nordic Wittgenstein Review (NWR), filosofisk nordisk-internationell hybridtidskrift

NWR is published by the Nordic Wittgenstein Society (NWS): http://www.nordicwittgensteinsociety.org. NWS has 140 members (number increasing, all Nordic countries represented). Its board is Nordic (2012: Denmark, Finland, Norway, Sweden). The editors for t he first two years are from the Univ. of ...

Tildelt: kr 9 999

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Language as form of life and creative work. Aspects of the reception to Wittgenstein's late philosophy. Mobile researcher: Fortunato Emilian

The question is how can Wittgenstein's philosophy help to understand the social transformations, particularly in regard to work, of contemporary society - a society sometimes called postmodern, sometimes post Fordist, sometimes the knowledge society. Inde ed, many theorists believe that in this s...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Vestland

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Wittgenstein on internal and external relations, and the controversy over monism Mobile researcher: Jakub Macha, Czech Republic

The aim of the project is to investigate an impact of the so-called controversy over monism on Wittgenstein's early philosophy and Wittgenstein's potential solution. The controversy over monism stood at the very beginning of analytic philosophy. B. Russel l and G. Moore revolted against the neo-H...

Tildelt: kr 67 500

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Vestland

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Studies in the technical terminology of Greek papyri of medical content: The nomenclature and linguistic history of ancient drug containers

The research to be carried out during Isabella Bonati's Yggdrasil stay at the University of Oslo ultimately sheds light on scientific technical languages and their development from antiquity to modern times. Much as technical terminology has been transfor med over time, the technical vocabulary o...

Tildelt: kr 54 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

ISPHUM-ISP - Humaniora

Representationalism or Anti-representationalism? Perspectives on intentionality from philosophy and cognitive science

-

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Philosophy of War Mobile researcher: Yuriy Loboda, Ukraine

Among numerous philosophic fields of research like philosophy of law, language, logic, mind, science, biology, history, society etc had emerged new discipline - philosophy of war. Though philosophers from Heraclitus to Bernard Henri-Levy were always inter ested in war and projects of eternal peac...

Tildelt: kr 0,32 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Shaping a domain of knowledge by editorial processing: the case of editing Wittgenstein's work

Prosjektet "Shaping a domain of knowledge by editorial processing: the case of editing Wittgensteins work" (Nr.: 213080) beskriver historien til Wittgensteinutgivelsen i sin sosiale, filosofiske og historiske kontekst. Den kjente filosofen Ludwig Wittgenstein publiserte ikke mye i levetid. Ist...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Vestland

ISPHUM-ISP - Humaniora

History of Philosophy 600 BC-1800 AD: Research Training

Prosjektet, som var et 3-års er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for filosofi, idéhistorie, kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo, Filosofisk institutt ved Universitetet i Tromsø og i sluttfasen Filosofisk institutt ved Universitetet i Bergen, gikk ut på forskerutdanning...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Poetry and Philosophy. Poetical and Argumentative Elements in Plato´s Philosophy

Målet med prosjektet har vært, som det fremgår av tittelen, å undersøke det komplekse og tilsynelatende motsetningsfylte forholdet mellom det vi kaller dikteriske og argumentative elementer i Platons dialoger. Forståelsen av at Platons dialoger må leses som en egen sjanger, der dikteriske og argu...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Vestland

ISPHUM-ISP - Humaniora

Development and organization of two research training courses for PhD students in Philosophy and History of Ideas

Målet med dette prosjektet er å utvikle to doktorgradskurs for doktorander i filosofi.

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Vestland

ISPHUM-ISP - Humaniora

Applied Ethics: Technology and Governance of Health and Natural Resources

ISP-FIDE - Applied Ethics: Technology and Governance of Health and Natural Resources» har vært finansiert av Norges forskningsråd i perioden 1. april 2012 - 31. mail 2015. Det primære målet har vært å styrke anvendt etikk i norsk filosofi gjennom aktivt samarbeid mellom flere av de norske filoso...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ISPHUM-ISP - Humaniora

Philosophy, Neuroscience and Ethics - the Bergen Project Development Consortium

Målet med dette prosjektet er å utvikle en prosjektgruppe ved Institutt for filosofi og førstesemsterstudier ved Universitetet i Bergen innenfor områdene sinnsfilosofi og politisk filosofi.

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Personal Autonomy, Addiction and Mental Disorder

Det overgripende målet med dette prosjektet har vært å studere forskjellige normative modeller av rusavhengighet. Med "normative modeller" sikter vi til måter å forstå hvordan rusavhengighet påvirker normativt relevante egenskaper ved personer som er rusavhengige. Det dreier seg om egenskaper som...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Resource Scarcity, Environment and Health: Global Justice and International Agreements

The proposal is a collaboration between members of different departments and faculties at the University of Bergen. We also have partners from outside of Bergen, and outside of academia. The project will organize two international conferences during 2012. The first will be an International confe...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Vestland

ISPHUM-ISP - Humaniora

Tiltak for nettverksutvikling innen faget idéhistorie

Evalueringsrapporten for filosofi og idéhistorie pekte blant annet på behovet for å utvikle nettverk og felles prosjekter innen idéhistoriefaget i Norge. Med denne søknaden ønsker idéhistorie å følge opp denne utfordringen. Prosjektet har sin base på idéh istorie i Oslo (primærsøker) og Bergen, m...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

ISPHUM-ISP - Humaniora

Justice in Conflict

-

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Pragmatism, Naturalism, Subjectivity

1. The first paper examines the explanatory relation between thought and meaning, as this is handled by Rorty and other neo-pragmatists. I argue that a multi-dimensional notion of mind, acknowledging a range of mental capacities that do not presuppose lan guage, is better suited to the naturalist...

Tildelt: kr 91 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo