0 antall prosjekter

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Intervju for NRK 2 av Olav Høgetveit om 3ROceans-prosjektet

Det humanistiske fakultet ved NTNU har i perioden 2016 – 2020 fått 10 mill. kr. i støtte fra Norges Forskningråd til prosjektet «The high seas and the deep oceanns: Representations, resources an regulatory governace(3Roceans). Prosjekt 259419 Formidlingstøtte. Det humanistiske fakultet, NTNU s...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Maritime safety, hybrid regulatory regimes and the EU A study of regulatory change, classification societies, authority and legitimacy

Internasjonal skipsfart kan sees som den første globaliserte næring. Fra midten av 1700-tallet utviklet transport av varer over verdenshavene seg til en internasjonal industri som også nødvendiggjorde et internasjonalt regulatorisk regime. Et slikt regime vokste gradvis frem med Lloyd's Register ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Conservatism at the crossroads: Conservative thought and the renewal of democratic politics in Britain and Scandinavia, 1930-1963

Dette prosjektet vil identifisere og vurdere den historiske og moderne betydningen av ekstern tenkning på britisk og skandinavisk konservatisme i perioden 1930-1963. De konservative partiene måtte revurdere sine politiske ideer som svar på utfordringene i den store depresjonen, andre verdenskrig,...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Empires, Privateering and the Sea (EMPRISE)

EMPRISE fokuserer på rollen sjømakt spilte for imperie- og statsdannelsesprosesser i perioden 1500-1856. Prosjektet har fokusert på imperier og sjømakt, og interaksjonen mellom dem. Vi har undersøkt denne gjennom å fokusere på kaperfart, en middelaldersk institusjon som gjennomgikk en rekke endri...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

SHIFTING BOUNDARIES: Definitions, Expressions and Consequences of Antisemitism in Contemporary Norway

Forskningsprosjektet SHIFTING BOUNDARIES. Definitions, Expressions and Consequences of Antisemitism in Contemporary Norway tok sikte på å etablere ny empirisk, metodologisk og teoretisk innsikt i ulike manifestasjoner og effekter av antijødiske holdninger i Norge i dag. Prosjektet tok utgangspunk...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Locus of Truth: Birgitta of Sweden and the Journey to Jerusalem

Birgitta Birgersdotter (1302/3-1373), bedre kjent som Hellige Birgitta av Sverige, ble i 1391 kanonisert på grunn av hva hun påstod å være visjoner hun mottok direkte fra Gud. Ut i fra disse visjonene, nedskrevet i verket "Revelaciones", kunne Birgitta hevde seg på den politiske og religiøse scen...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

The Future is Now: Temporality and Exemplarity in Climate Change Discourses

Det er mange tider i spill når vi snakker og skriver om klimaendringene. Vi ser dagens hendelser i lys av geologiske prosesser. Den historiske utvikling etter 1850 er sentral, det samme er akselererende utslipp etter 1950. I klimakrisen er det dårlig tid hvis vi skal ivareta barn og barnebarns fr...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Svalbard and the Humanities: A Two-Day Workshop in Tromsø

Out of 24 workshops supported by the Svalbard Science Forum in 2008-14 and publicized on the SSF website to promote their recommendations, none is devoted specifically to a humanistic approach to Svalbard. To fill an obvious gap, a two-day workshop, dedicated to Svalbard and the humanities, is p...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Plantevernmiddel i jærsk jordbruk, kunnskapsproduksjon, normdanningsprosessar og personlege erfaringar, 1930 til 2010

«Fyll jorden og legg den under dere» Jordbruk, gift og natur i Norge frå 1875 til 1995 Det er gjort ein historisk analyse av førestillingar om gift, om natur og om interaksjonar mellom dei to fenomena. Det er ein miljøhistorisk studie og undersøker idear om natur og forholdet mellom kunnskapar ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Rogaland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Funding for copyediting of English-speaking monograph

Conceptualizing Knowledge will answer the fundamental question of how knowledge was conceptualized in early modern Norway. By investigating 51 individual manuscripts commonly called Black Books in the period 1700-1850, the core questions addressed in this study are: How did people in early modern...

Tildelt: kr 41 976

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Collegium Medievale 2017

Utgivelse av Collegium Medievale 2017

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Heimen, Lokal og regional historie årgang 2017

Se Vedlegg A.

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Arbeiderhistorie 2017

Se Vedlegg A.

Tildelt: kr 85 000

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Fate of Nations. Natural resources and historical development, 1880-2015.

vordan bruker ulike samfunn naturressurser for å oppnå rikdom, makt og suksess over tid? Få eller ingen samfunn har tilgang til alle de ressursene de trenger for å oppnå økonomisk og sosial utvikling. De må derfor skaffe seg tilgang til et økende antall råvarer gjennom handel, investeringer over ...

Tildelt: kr 13,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Oversettelse av 3 artikler for bokmanuskriptet Values, Objectivity, and Explanation in Historiography

Values, Objectivity, and Explanation in Historiography brings up to date and renews the debate on two major themes in the philosophy of history which in the last decades have been overshadowed by the linguistic turn and the interest in narrativity. Part I of this book is concerned with the tens...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norwegian-American Essays 2017

Utgi Norwegian-American Essays 2017

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Self in Social Spaces: Conceptualizations and Representations in the Textual and Material Culture of Medieval Scandinavia

I 2021 har prosjektleder Stefka G. Eriksen arbeidet videre med hennes egen monografi "Minds and Mentalizing in Old Norse Literature and Culture", som diskuterer mentalisering i norrøn middelalder. Mentalisering er evnen å tenke om våre tanker, følelser og forestillinger. Dette er en kognitiv egen...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Historiebruk på museum

Formålet med avhandlinga har vore å undersøkje ulike måtar musea skapar samanheng mellom fortid, nåtid og framtid. Omgrepskonstruksjonen «fortidshandtering» er i avhandlinga gjennomgåande brukt til å både skildre og karakterisere det musea gjer med fortida. Omgrepet er meint å fange opp ulike sid...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

The high seas and the deep oceans: Representations, resources and regulatory governance (3ROceans)

Verdenshavenes er i en prekær økologisk situasjon. Forskningen på dette handler ofte om forsuring, overfiske, temperaturstigning og/eller forurensing. Det som ofte står mindre i fokus, ikke minst i den offentlige debatten, er situasjonens legale utfordringer. De juridiske og politiske redskapene ...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Nevrasteni: forhandling mellom natur og kultur (arbeidstittel)

Målet med dette prosjektet er å lage ein dokumentarfilm av 25 minutts varigheit, på grunnlag av nokre av dei funna eg har gjort i mine studiar av nevrastenidiagnosen si historie i Noreg. Filmen har førebels arbeidstittelen "Nevrasteni: forhandling mellom natur og kultur". Nevrasteni var ein diagn...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Natural Wealth of Nations: A comparison of natural resource policy in Sweden, Norway and Canada 1900- 1930

...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Political Regulation of Natural Resources 1870-2010, Global Experiences

Dette prosjektet analyserer hvordan ulike land og internasjonale institusjoner har regulert naturressurser mellom 1870 og 2010. Våre undersøkelser spenner tidsmessig fra bergverks- og vannkraftregulering i Skandinavia, Australia og Amerika på 1800 og tidlig 1900-tall til ressurspolitikken i kolon...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

4. året - Economic origins of totalitarianism

...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Nordic Civil Wars in the High Middle Ages from a cross-disciplinary and comparative perspective

Bakgrunnen for prosjektet var at vi ønsket å nærme oss borgerkrigstiden i Nordens historie (c. 1130-1260) med nye spørsmål og perspektiver. For det første mener vi at tidligere forskning hadde overdrevet det destruktive ved middelalderens konflikter og kriger. Nyere forskning inspirert av rettsan...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

European integration and the quest for access to external natural resources, 1945-2015.

Den Europeiske Union (EU) står overfor mange utfordringer, deriblant en betydelig risiko for miste tilgangen til de naturressursene som forsyner europeisk industri. Kommisjonen har derfor lansert et eget råvare-initiativ (Raw Materials Initiative) for å sikre tilgangen på slike ressurser på tro...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

In a World of Total War: Norway 1939-1945

Det NRF-finansierte forskningsprosjektet «I en verden i total krig: Norge 1939–1945» har representert et ambisiøst forsøk på å nytolke Norge under andre verdenskrig og å bevege forskningen inn i uutforskede områder. Forskningen har vært preget av komparative og transnasjonale perspektiver og bruk...

Tildelt: kr 14,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Disseminating the World. Communication and publication projects connected to the SAMKUL-project "Synchronizing the World" (SYNCHRO)

Etter som arbeidet med prosjektet "Synchronizing the World: the Making of Modern Progress" skrider fram, ble det stadig klarere at prosjektet hadde et potensiale for å sette spor etter seg både nasjonalt og internasjonlt som vi ikke hadde forutsett da vi søkte. Vi valgte derfor å dra nytte av SAM...

Tildelt: kr 0,69 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publisering av bokprosjekt: "Vi lager barn: Reproduksjon gjennom 500 år"

«Vi lager barn : Reproduksjon gjennom 500 år» gir en samlet oversikt over reproduksjonens historie i Norge de siste 4-500 år, og setter de viktigste endringsprosesser inn i en større kulturell og historisk sammenheng. Det finnes ingen lignende fremstilling som dekker hele den tidlig-moderne og mo...

Tildelt: kr 65 000

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Economical support for translation and publication of The History and Significance of the Soul

The History and Significance of the Soul er et idé- og kulturhistorisk bokprosjekt som har som hovedmål å undersøke hvilken betydning sjelen fortsatt kan ha i europeisk kultur på grunnlag av hvordan sjelen er blitt oppfattet av sentrale tenkere og diktere fra antikken til moderne tid. Siden vi le...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Ukjent Fylke

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Bein, blod og DNA - en utstilling om gener, røtter og identitet

Utstillingen FOLK : Fra rasetyper til DNA-sekvenser Rase har en lang historie som vitenskapelig begrep og forskningstema. Slik forskning har bidratt til å legitimere slavehandel, kolonial undertrykkelse, klasseforskjeller og nasjonalisme. Den vitenskapelige rasismens storhetstid er over. Men v...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Oslo