0 antall prosjekter

NAERINGSPH-Nærings-phd

Improve detectability for trustworthiness assessment of concrete structure inspection in ultrasound by AI method

Det norske teknologiselskapet Elop har utviklet et nyskapende verktøy, og tilhørende digitale ekspertløsninger for tilstandsovervåkning av betongkonstruksjoner. NæringsPhDprosjektet skal evaluere effektiviteten og repeterbarheten til ELOP’s nye beslutningsstøttesystemer, basert på ekspertkunnskap...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Disruptive Service Robot for agile manufacturing

We’re entering the early stages of the golden age of robotics. Robotics is already a huge multibillion-dollar market that is dominated by industrial robotics (IR) found, e.g., on automotive assembly lines around the world. These robots perform basic tasks repeatedly and are usually separated by c...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

TEL - Transformasjon til EL-båt

Prosjektet Transformasjon til El-båt adresserer viktige aspekter knyttet til revolusjonen som skjer innen elektrisk og hybrid fremdrift for fritidsbåter og yrkesbåter. Industribedriftene Ibiza Boats AS, Viknes Båt og Service AS og Nor-Dan Composites AS samarbeider med de viktige leverandørene Far...

Tildelt: kr 14,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

TRAIN4.0

TRAIN4.0 skal etablere et rammeverk for opplæring og kursing av europeiske SMBer for å gjøre dem i stand til å ta i bruk teknologier fra industri 4.0 og overkomme hindringer i overgangen til industri 4.0. Gjennom et pan-europeisk samarbeid mellom klynger, katapulter, teknologiske sentre og akadem...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Digitally-Controlled, Toolless and Flexible Forming

Benteler Automotive Raufoss AS produserer støtfangeranlegg/chassiskomponenter i ekstrudert aluminium. Etter ekstrudering blir profiler formet og kuttet / bearbeidet til ønsket form. Tradisjonelt har slik produksjon betydd store produksjonsvolum per år og få produktvarianter per kunde. Bilmarkedet...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Læring som virkemiddel for raskere utvikling av bedre, bærekraftige produkter

CIRCULÆR lover å gjøre det mulig for norsk industri å takle økonomiske og miljømessige utfordringer ved å kombinere lean thinking med prinsipper for sirkulær-økonomi. European Green Deal definerer EUs miljøstrategi og sirkulære økonomiplan for å halvere avfall innen 2030. I følge denne oppfatning...

Tildelt: kr 13,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Sustainable logistics of the future

Prosjektbeskrivelse: De siste årene har Industri 4.0 har fått mye oppmerksomhet fra det vitenskapelige samfunnet, drevet av industriens krav til implementering av nye digitale teknologier for smarte produksjons- og logistikksystemer. Mindre oppmerksomhet har derimot blitt gitt til utdanningsnivå...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

3D Scanning and Digital Twin of Railways vehicles and components

Transportsektoren er avhengig av rask tilgang til reservedeler for at transporttjenester kan leveres med påkrevet regularitet. Leverandører av systemer og kjøretøy garanterer leveranser av reservedeler kun for et begrenset antall år. Perioden er som regel betydelig kortere enn systemets eller kjø...

Tildelt: kr 0,32 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Industry 4.0 and Management of Variations In a Sustainable manufactured product life cycle

Hovedmålet for MAVIS er å befeste vårt internasjonale samarbeid og partnerskap mellom Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og senter for Reserach-basert innovasjon SFI Manufacturing i Norge og partnere i Tyskland og Frankrike; University of Stuttgart, Fraunhofer IPA and IAO, Gren...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Development of sustainable closure product & process for packaging which meet the new EU directives

The overall aim of the CleverCaps project is to build the first ever (valve) closure made of multiple components in a mono-material. We will design and manufacture our cutting-edge lightweight mono-material valves to optimize recycling and reduce plastic pollution associated with cap separation, ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Developing first large-scale organic seaweed fermentation process for use in food and nutraceuticals

The aim of the SEAPRO project is to create a disruptive fermentation process to produce a new alternative organic seaweed-based product by combining our optimized cultivation process with advanced bacteria strains for a disruptive new and uniquely cheap seaweed preservation method at large-scale....

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

STUD: Snowroller AS - Commercialization of a complete circular business model (CCBM) for the fashion industry

Snowroller lager Instagram-vennlig og bærekraftig skitøy til Generasjon Z og Millennials verden over. Dagens bruk-og-kast mentalitet fører til at store mengder tekstiler blir produsert på en energikrevende og lite miljøvennlig måte, samt kun brukt få ganger før det kastes. Dette er med på å gjøre...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Speech Intelligibility in Next Generation Audio

Where high quality video recording has gone through a revolution and become available for everyone through smart phones and GoPro’s, an important feature of storytelling, namely audio, has been lacking behind. Content creators struggle with reaching their audiences through inadequate technology. ...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Boosting innovation capacity and promoting transnational collaboration of Doscon AS

The project boosts the innovation capacity of Doscon AS and promotes its transnational collaboration by securing participation in the Horizon 2020 and Horizon Europe projects (Horizon projects). It positions Doscon AS as an attractive partner for Horizon projects consortia within the Water Europe...

Tildelt: kr 4 759

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Adaptive Gas Lift

Tilgjengelige system for kunstig løft ved bruk av gass krever lang og grundig planlegging. Slike systemer er svært avhengige av nøyaktige antakelser for hvordan brønnen vil oppføre seg i fremtiden. Eventuelle uforutsette hendelser, avvik eller endringer fra den beregnede responsen vil resultere i...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

RuralChain [ ICT 09 - Boost rural economies through cross-sector digital service platforms]

The RuralisChain proposal will contain several use cases like the follwing: Use Case: TOURISM ESPAÑA - GALICIA Use Case: Wellbeing ROMANIA Use Case: Agrotourism GREECE - Crete Use Case: Energy Finland - Åland island Use Case: Economy Denmark - Region of Bornholm ...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Environmental Control System FTI

GreenCap Limited provides the ground breaking Green Environmental Control System (ECS) that creates a closed eco-system inside greenhouses. The ECS makes greenhouses economic, technical end biological feasible everywhere, and thus enables a global roll out of greenhouses independent of growing co...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

FASTsubsea X - The simplest and most cost effective and modular subsea multiphase pump available. "Topside-less" and "All electric".

Undervanns-pumper er regnet som det mest effektive verktøyet for å utvinne mer fra eksisterende olje og gassbrønner. Økt utvinning fra eksisterende felt og økt utnyttelse av eksisterende infrastruktur ved bruk av subsea utstyr gir store positive miljø-effekter, kontra å lete etter og utvikle nye...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Implementing Best Practices, Knowledge, Competences and Technology for Safe and Efficient Asset Management for Tunnel Industry

PhD studiet har etablert sammarbeid med pågående studier ved NTNU og UiS. Synnergier fra annen relevant forskning vil bidra med ytterligere informasjon og verdi til prosjektet. Spørreundersøkelse angående Asset Management er fullført. Forskjeller er identifisert, og PhD arbeidet fokuserer fromov...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

DataVar: Closed Loop Data-Driven Manufacturing Variation Management using Industry 4.0

Komplekse produksjonssystemer består av en kjede av prosesstrinn der hvert prosesstrinn vil ha en eller annen form for variasjon. Denne variasjonen kan føre til kvalitetsavvik og metoder som total kvalitetsledelse, Lean, Seks sigma og statistisk prosesstyring er utbredt for styring av variasjonen...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Predictive ManufaCtuRing System with Embedded Real-Time SophistICated Edge AnNlyTics (CRESCENT) ID: MG-3-7-2020

Objective 1: Define Digitization Groundwork; Models based on digital twins framework will provide machines model instance that will reflect the structural, performance, maintenance, and operational health characteristics of the physical systems. Objective 2: Improve reliability by substantially...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Distributed Artificial Intelligent Systems Call-2020-3, ECSEL JU

The overall European DAIS project: The ascent of artificial intelligence in edge computing and the accompanying ascent of cloud storage and computing has swept over Europe without any local winners and, at times, in clear conflict with the European way of life. The cloud paradigm is based on tech...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Safe and self-learning methodologies for cobot applications Allocation ICT-46-2020: Robotics in Application Areas and Coordination & Support

* Research on methods that answer the question “which industrial processes will benefit most by the human robot collaboration, based on specific KPIs“. The methodology will assess candidate industrial processes in a quantitative and qualitative manner, taking into account social aspects and human...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Forprosjekt for før-kommersiell anskaffelse for mottak og håndtering av bortkjørt brøytesnø

Bortkjøring av snø er en kritisk samfunnstjeneste som er nødvendig for å opprettholde tilgjengelighet og vedtatte veistandarder i vintersesongen. Tidligere år har snø som ble kjørt bort fra veiene blitt tippet direkte i sjøen, men med bakgrunn i viktige miljøhensyn er det strammet inn på kravene ...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Fleksibel Additive tilvirkning for krevende komponenter innenfor Maritim sektor

FlexiMan er et industri-drevet forskningsprosjekt som har som mål å redesigne eksisterende produksjonsprosesser for maritime komponenter. De nye produksjonsprosessene utviklet i prosjektet representerer en disruptiv endring av hvordan man ser på produksjon av komponentene og innehar fokus på bære...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Patented modular tyres system for multiple vehicles

Overall concept and objectives of EU project: reTyre is a tyre system with detachable tread surfaces for bicycles, wheelchairs and prams which allow the user to easily change the tyre surface without removing the tyre itself. The method and technology is patented can also be utilized for scooter...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Neste generasjon verdikjeder for rask respons, kundetilpasset vareproduksjon

Rask Respons 4.0 prosjektet startet i mars i år. Beskrivelser på både norsk og engelsk fins på prosjektets webside: https://www.sintef.no/prosjekter/rask-respons-4.0/. Rask responsproduksjon (QRM) er en strategi som kan ta Lean, Six Sigma og Total Quality Management til et nytt nivå for bedrifter...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

AUTOmated production and assembly SYStems

The underlying idea of the project is enhancement of engineering-to-order (ETO) manufacturing and business processes in Norwegian SME companies to develop and introduce customized production and assembly systems through implementation of the Industry 4.0 principles. In order to remain competitive...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

FreeSat: Enabling Astronomical and Earth Observations low-cost Space-born telescope access times with the use of free-form optics“

Due to the scientific objectives restrictions, high costs and limited observation times available, scientists cannot truly benefit from access to space-born or ground-based astronomical observations and therefore astronomical research results remain limited. Additionally, there currently is a gap...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Nordland - Nordlánnda

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Electric turbopumps for launch vehicles

Orbital Machines AS is a spin-off from Copenhagen Suborbitals. Orbital Machines was established to develop, market and sell electric turbopumps for use in space launch vehicles. This is a growing market segment, mainly driven by the increased deployment of low-orbit satellites. Traditionally, tu...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage