41 709 antall prosjekter

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Vitamin K2 i meieriprodukter

Vitamin K2 har mange gode effekter på helsa. Meieriprodukter som ost og surmelk er våre viktigste kilder til vitamin K2, men dette er dårlig kjent. Myndighetene har tillatt at innholdet kan deklareres med helsepåstand om at vitamin K2 er viktig for sterke bein. For å deklarere innholdet av vitami...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Rogaland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Fremtidens konsumentprodukter av norsk salt- og klippfisk

Salt- og klippfisk er et av de største eksportproduktene i sjømatnæringen. Før konsum må produktene utvannes i flere dager. Slike ferdig utvannede produkter blir stadig mer vanlig i flere og flere varianter i hovedmarkedene for salt- og klippfisk. Norske produsenter har mistet markedsandeler i fl...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Møre og Romsdal

BIONÆR-Bionæringsprogram

Det beste fra to verdener;Optimal blanding av Nordatlantisk Pelagisk olje og Norsk Dodreolje for nasjonalt og internasjonalt helsekostmarke

På verdensbasis er det i dag mangel på omega-3 fettsyrer og det foregår et intenst arbeid for å finne nye gode kilder. Det er derfor viktig å utnytte nye og eksisterende kilder på en optimal måte. Frø fra oljedodre (Camelina Sativa) kan være en ny omega-3 kilde som kan brukes som et supplement ti...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Østfold

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Opprinnelsestesting av fiskemel

Prosjektet var basert på en eksisterende tjeneste fra ORIVO AS til produsenter av omega-3 fiskeoljer hvor opprinnelsen til oljen kan spores gjennom en laboratorietest. Tjenesten selges som en sertifisering for ærlige produsenter og merkevareeiere som ønsker å dokumentere ektheten av deres produkt...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Møre og Romsdal

BIONÆR-Bionæringsprogram

Bioeconomic production of fresh greenhouse vegetables in Norway - BIOFRESH

Bioøkonomi er å skape verdier med utgangspunkt i biologiske ressurser. Produksjon i veksthus gir de beste forholdene for å maksimere fotosyntese, og dermed avling og produktkvalitet, samt for å minimalisere ressursbruk per enhet av produkt. Den er også nødvendige i Norge for å kunne forsyne marke...

Tildelt: kr 34,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Akershus

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Stiftelsen RURALIS

...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Screening marine microalgae and terrestrial bacteria; in search of novel compounds of potential medicinal and other industrial values

Tolv ulike mikroalge arter/stammer er dyrket og oppskalert, ekstrahert med ulike løsemidler og analysert for biologiske effekter. Det vil si at 112 ulike ekstrakter fra 56 batcher av biomasse er testet for krefthemmende effekt på seks ulike cellelinjer og en primær cellekultur, inkludert celler f...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Anticoccidial resistance, development of immunity and alternative control strategy in Norwegian lambs

Koksidiose hos norske lam. Parasitter i genus Eimeria forårsaker sykdommen koksidiose og kan gi store problemer hos lam i Norge på vårbeite, særlig 2-3 uker etter utslepp. Dette prosjektet omhandler undersøkelser vedrørende bruken av koksidiemidler på sau her i landet, etablering av både in vi...

Tildelt: kr 0,87 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Enhancing local wool value chains in Norway

Forbruk og produksjon av tekstiler står ovenfor store utfordringer og omlegginger. Krus bidrar i debatten om bærekraftige klær gjennom å fokusere på en lokal verdikjede og lokalt forankrede klær. Norsk ull og de spesifikke kvalitetene ved de ulike rasene spiller en vesentlig rolle for norsk tekst...

Tildelt: kr 20,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Gender and the sustainable intensification of agriculture

There is a renewed interest to close the agricultural productivity gap in Africa. Donors and African governments alike share this enthusiasm with the African Union declaring 2014 as the year of agriculture and food security, and for feeding Africa through new technologies. The call for an African...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Riktig Emballering for Redusert Matsvinn

Emballeringsteknologier for økt produktkvalitet og optimal holdbarhet. Arbeidet i prosjektet gjennomføres i bedrift-spesifikke case Vegetabiler To forsøk er gjennomført med blomkål og brokkoli pakket i ulike pakkematerialer og lagret ved to betingelser. Uemballert blomkål og brokkoli hadde...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

hyperBio - using new technology to reduce costs and improve the accuracy of forest inventory mapping

Målet med prosjektet var å utvikle en metode for skogkartlegging som gir mer nøyaktig og effektiv skogtaksering basert på flybåren laserskanning (lidar) kombinert med hyperspektral avbildning. Laserdata gir en punktsky i 3D som beskriver trehøyde, struktur og underliggende terreng med høy nøyakti...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Rogaland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Ny bruk av grønnsaker i sunne og bærekraftige kjøttprodukter

Den overordnede idéen for «GRØNTiKJØTT» er å utvikle bærekraftige og sunne hverdagsprodukter bestående av kvernet kjøtt med en høy andel grønnsaker. Vi ser nå en trend hvor forbrukere blir mer bevisst på hva de spiser, og at storhusholdninger og kantiner satser på sunnere alternativer med mer grø...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Rogaland

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Agricultural Carbon Finance, Food Security, and the World Bank's Kenya Agricultural Carbon Project (KACP)

Recognizing the challenges that interrelated fuel, environmental, and financial crises pose to the global food system, a range of actors have begun to explore possibilities for promoting the 'sustainable intensification of agriculture'. Specifically, and in acknowledgement of the risks for smallh...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

PROMAC: Energy efficient PROcessing of MACroalgae in blue-green value chains

PROMAC (Energy efficient PROcessing of MACroalgae in blue-green value chains) er et prosjekt finansiert av HAVBRUK2-programmet i Norges forskningsråd (35 mill. NOK, 2015-2018). Prosjektkonsortiet ledes av Møreforsking AS og består av både norske (SINTEF, NIBIO, NTNU og NMBU) og europeiske (CEVA, ...

Tildelt: kr 35,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Møre og Romsdal

BIONÆR-Bionæringsprogram

HYGENEA - Risk based hygiene control in European Abattoirs

Hygenea, risikobasert hygienekontroll i europeiske slakterier. Det europeiske regelverket pålegger kjøttindustrien å overvåke hygienen og mattryggheten for sine produkter, ved å ta bakterielle prøver. Hvordan prøvene skal tas og hvilke analyser som skal gjennomføres, er (nesten) valgfritt. Det m...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Bacterial flora and dynamics in Norwegian milk and dairy products: Potential for spoilage and disease

Norsk melk og melkeprodukter har jevnt over god mikrobiologisk kvalitet. Det er likevel viktig å ha kontinuerlig fokus på kvalitet i verdikjeden og øke kompetansen på mikrober i melk for å kunne oppnå optimal produktkvalitet. Nedsatt kvalitet gir redusert holdbarhet og kan medføre store økonomisk...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Sustainable path creation for innovative value chains for organic waste products

Verdien på avfall og andre restmaterialer fra industri og husholdninger øker i dagens økonomi. Stoffer som lenge har vært en økonomisk kostnad, er nå en verdifull ressurs som følge av teknologiske endringer som sørger for en bedre utnyttelse av deres potensial. Prosjektet 'Bærekraftige og innovat...

Tildelt: kr 40,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Quinolone resistant Escherichia coli in Norwegian poultry and their impact on humans

Antibiotikaresistens har blitt anerkjent av WHO som en global trussel mot folkehelsen. Fluorokinoloner er regnet som en av de kritisk viktige antimikrobielle midler som skal reserveres for behandling av bakterielle infeksjoner hos mennesker. Mat forurenset med resistente bakterier kan spille en v...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Akershus

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Nofima AS

...

Tildelt: kr 57,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

KINA-Kina-programmet

Evaluation of alternative feed ingredients for farmed fish - kinesisk statsstipend

...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke

BIONÆR-Bionæringsprogram

JPI HDHL: The Food Biomarkers Alliance

Det er viktig at man vet hva mennesker spiser for å kunne gi råd og gjennomføre tiltak som kan bedre kostholdet og folkehelsen. Mat frekvens spørreskjemaer, mat dagbøker, og 24 timer memoreingsmetoder er de mest brukte metodene for å kartlegge kostholdet i studier om ernæring og helse. Fordi biom...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Decision support system on optimized waste collection by vacuum technology with simultaneous production of bioenergy from wastes

Prosjektet har vært koordinert av Fraunhofer Umsicht i Tyskland og har hatt partnere fra Norge (NTNU), Polen (Institute for Ecology of Industrial Areas) samt to industripartnere i Tyskland (Bilfinger Water Technologies ? nå Aqseptence group og Ingenieurbüro für Wasserwirtschaft und Ressourcenmana...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KINA-Kina-programmet

The Norwegian minke whale genetic database/Tracing farmed escapees to cage of origin - kinesisk statsstipend

...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Traders in the food value chain: Firm size and international food distribution

Dette var et tverrfaglig forskningsprosjekt (2014-2019, BIONÆR/HAVBRUK2, 233836) i samarbeid mellom NUPI, SNF/Bergen og Ruralis/Trondheim, med internasjonale partnere i Storbritannia (ODI og NRI, University of Greenwich) og India (ISEC, Bangalore). Prosjektets sluttkonferanse ble arrangert i mai ...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Consumers in a sustainable food supply chain: understanding barriers and facilitators for acceptance of visually suboptimal foods

A lot of food gets wasted that is still fine to eat, but doesn't look perfect: it may have an odd shape, unattractive colour, breaks or dents, or with a best-before date that is close by or even past. These "suboptimal foods" may account for a large share of food waste: around 25% of foods that a...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Nettverksstøtte: Bikuben-En nettverkspådriver for utvikl. og formidling av forskn. som bidrar til et innovativt og bærekraftig jordbruk

Utgangspunktet for nettverket er norsk landbrukspolitikk som har ambisiøse mål for norsk jordbruk, samt at målene må sees i lys av den globale situasjonen for matproduksjon og matvarehandel med økende befolkning og økt etterspørsel etter mat, knapphet på energi og større klimaendringer. Det vil ...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Nettverksstøtte: NTP Food for Life 2014-2015

NTP food for life består at norske matbedrifter og bransjeorganisasjoner. Nettverket er organsiert med en styringsgruppe og arbeidsgrupper. Det gjennomføres årlige prosesser for å identifisere medlemmenes FOU behov for å synliggjøre dette for virkemiddela pparatet og departementer. Det jobbes for...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Friske granplanter til foryngelse av skog (FriskGran)

Hovedmålsettingen i prosjektet «Friske granplanter til foryngelse av skog» (FriskGran) var å redusere avgang av granplanter under produksjon og lagring. For å få en oversikt over årsaker og omfang av svinn, gjennomførte vi en kartlegging gjennom systematisk innsamling av prøver fra fem planteskol...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Nettverksstøtte: Next generation's food production for a healthy life

The network is largely representing a new alliance consisting of partners from the newly established Faculty of Bio- and Veterinarian Sciences (FBVS)at The Norwegian University of Life Science at Ås and the Faculty of Medicine at the The Norwegian Univers ity of Science and Technology, Trondheim....

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Akershus