0 antall prosjekter

DIP-Design Pilot

Internkontrollsystem

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Rogaland

DIP-Design Pilot

En bedre pårørende i en hverdag som allerede er glemt

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Akershus

DIP-Design Pilot

Beboerstyrt grensesnitt mellom effektiv distribusjon og et levende hjem

...

Tildelt: kr 0,48 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

Lipit - multifunksjonell sensor styrt fra munn

...

Tildelt: kr 0,43 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Østfold

DIP-Design Pilot

En stolt støttespiller

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Akershus

DIP-Design Pilot

Fremtidens musikkarena

...

Tildelt: kr 0,52 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

Sound as a service

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Buskerud

DIP-Design Pilot

Disputas: en plattform for analyse og kritisk tenkning

...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

Plattform som effektiviserer miljøsertifisering av bygg

...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Biometric Architecture: Can embodied experience of built environment be measured by its biomarkers to optimize human-centric architecture?

Vurderingsartikkelen vil være ferdig i slutten av desember og sendes til et relevant vitenskapelig tidsskrift for publisering i slutten av januar 2022. Det vil være grunnlaget for flere artikler, som senere vil bli presentert for publikum. Gjennom den første PhD-høringen er den vitenskapelige ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

MP: The PictoTheatre: A Visual Communication Tool

Kvalifiseringsprosjektet har resultert i design og produksjon av 15 solide «kovidsikre» prototyper av verktøyet PictoTheatre, samt en plan for å gjennomføre klinisk utprøving i Kongo blant jenter og kvinner som er overlevende etter seksualisert vold. Det er utviklet et strategisk partnerskap mell...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

NTNU prosjektetablerings- og posisjoneringsstøtte for Horisont 2020 i 2020

NTNU vil i 2020 gjennomføre en rekke prosjektetablerings- og posisjoneringsaktiviteter med mål om å øke NTNUs deltagelse i Horisont 2020 og forberede institusjonen på Horisont Europa. Målet for 2020 er å delta i ca 420 søknader. Så langt har NTNU sendt over 1690 søknader og er tildelt 182 prosje...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIP-Design Pilot

DP221 The Live Tissue Incubator

...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

DP163 Framtidens parkdress - Hvordan designer vi et tekstil for å passe inn i en sirkulær økonomi?

...

Tildelt: kr 0,53 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

DP005 Hyperfersk smaksopplevelse

...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

DIP-Design Pilot

DP064 Nytenkende sykkelvogn med fokus på sikkerhet

...

Tildelt: kr 0,65 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

DP072 Raundalstien

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

DIP-Design Pilot

DP218 LEIRE

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

NTNUs publiseringsfond, søknad STIM-OA 2018

NTNUs publiseringsfond har betalt kr. 4 098 160 i støtte for å dekke artikkelavgifter for åpen publisering i 2018. Det søkes om midler fra STIM-OA for å dekke 50% av dette beløpet. Retningslinjer for støtte til åpen publisering av tidsskriftartikler for NTNUs publiseringsfond: * Fondet gir støtt...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIP-Design Pilot

DP004 GreenStation - The green energy station of the future

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

DIP-Design Pilot

DP223 Fasadeintegrerte solfangere.

...

Tildelt: kr 0,65 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestfold

DIP-Design Pilot

DP171 Cinderella Public

...

Tildelt: kr 0,65 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Møre og Romsdal

DIP-Design Pilot

DP173 Rett Plass Rett Form

...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

DP067 Living LAB Oppdal - Innovasjonsøkosystem for bærekraftig fritid

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIP-Design Pilot

DP207 PRO Customer Interaction R&D

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

DP199 DesignThinking og innovativ transformasjon av 3D for barn & unge

...

Tildelt: kr 0,51 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

DP056 Lifeplanner

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

DIP-Design Pilot

DP167 Nakke og Ryggstøtte

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Østfold

DIP-Design Pilot

DP202 Helsirkulære boliger

...

Tildelt: kr 0,61 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

DP165 Aclima

...

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Buskerud