0 antall prosjekter

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Habbestad, Bjørnar, RWE 2008

...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Ukjent Fylke

KULVER-Kulturell verdsetting

Contemporary Soundspaces: Acoustemology and Musical Agency

The primary objective of the project is to produce knowledge about the significance of sound and sound processes by researching ways of "knowing through sound" and agency related to sonic environments, sound production and listening processes. The project deals with the aesthetic and social sign...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Fortolkningens århundre

...

Tildelt: kr 70 000

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Övinge, Sara Rose A. rwe dea stip 08

...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Johnsen, Thor-Harald rwe dea stip. 2008

...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Mortensen, Christian rwe dea stip. 2008

...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Karnezi, Ivi Anne H. rwe dea stip. 2008

...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Coucheron, Julie, rwe dea musikk 2008

...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Ukjent Fylke

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Nordisk musikkforskerkongress 2008, Oslo 5-8/8

Kongressens tittel er "Voicing - Sounding - Visualizing". Tittelen gjenspeiler et ønske om å studere grunnleggende trekk ved dagens globale, musikalske landskap. Dette kjennetegnes ved sin rikdom på sammensatte uttrykk, som omfatter musikk, tekster, geste r og bilder. Som følge av dette tvinges m...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Hiphop i Skandinavien - antologi om hiphop og hiphopforskning

...

Tildelt: kr 25 000

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk Folkemusikklags skrifter nr. 21-2007

...

Tildelt: kr 15 000

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk Folkemusikklags Skrifter Nr. 20-2006: "Musikk og dans som virkelighet og forestilling"

...

Tildelt: kr 15 000

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Stavseng, Torun Sæter, rwe dea 2007

...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Strelchenko, Natalia, rwedea 07

...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Dingstad, Elisabeth, rwe dea 2007

...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Nilssen, Tina Margareta, rwe dea 2007

...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Semb, Katharina Jakhelln, rwe dea 2007

...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Augestad, Tora, rwe dea 2007

...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Lindberg, Kristian, rwedea 07

...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Ukjent Fylke

KULTUREN-Program for kulturforskning

Delprosjekt om Romanifolkets kultur, språk og opprinnelse: Musikalske uttrykksformer

Prosjektet ser både på tradisjonen med et historisk blikk og på prosesser i samtida. Sangtradisjonen utgjør det primære fokus i samtiden, mens både sang og instrumentalmusikk granskes i den historiske delen. Delprosjektet vil dreie seg om (1) dokumentasj on, (2) musikalsk analyse av repertoar og...

Tildelt: kr 0,98 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

BEYOND GRIEG - Edvard Grieg and his Diverse Influences on Music of the 20th and 21st Centuries

I forbindelse med hundreårsminnet for Edvard Griegs død skal det avholdes en større internasjonal musikkvitenskapelig konferanse under Festspillene i Bergen. Tradisjonelt har mye av Griegforskningen vært fokusert på Grieg og hans samtid samt Griegs forhol d til den norske og den europeiske tradis...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Nasjonal musikkforskerkonferanse 2007

Norske musikkforskere inviteres til å diskutere to emner: Musikkhistorieskriving, samt forholdet mellom improvisasjon og komposisjon. Emnet musikkhistorieskriving er aktuelt fordi det for tiden pågår større prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. I D anmark arbeides det for tiden med en nasj...

Tildelt: kr 34 000

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Musikalsk hukommelse, oppmerksomhet og hitlåter

...

Tildelt: kr 15 000

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

The Rhetoric of a Reform. Gluck and Russeau

...

Tildelt: kr 13 731

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Oslo

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Radzik, Natalia Polen STP 06/07

...

Tildelt: kr 83 500

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Vestland

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Johannsen, Yoko Japan STP 06/07

...

Tildelt: kr 32 500

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Vestland

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Novotny, Marek Tsjekkia STP 0607 forlenget med 7 m

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Rogaland

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Bosi, Carlo Italia STP 06/07

...

Tildelt: kr 76 000

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Lolita Furmane, LV25, Nabo 2006-07

...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Rosvoll, Lars RWE dea 06

...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Ukjent Fylke