0 antall prosjekter

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Norwegian NanoSymposium 2019

For the past fourteen years NTNU Nano has organized a small symposium for NTNU students covering nanotechnology, nanoscience and functional materials. Last year NTNU hosted the International Student Conference on Nanoscience, INASCON, organized by our masterstudents in nanotechnology in cooperati...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

A Norwegian network for ICU glucose control

GlucoSet utvikler en sensor for kontinuerlig monitorering av blodsukker i intensivpasienter. Prosjektet har som mål å avdekke kriteriene for å kunne lansere produktet i det norske markedet først, og vurdere om selskapet kan ta med et norsk sykehus i et EU-prosjekt.

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

BiWAS biological sensor verification project

BiWAS sensorsystem består av to sensorer som kontinuerlig måler antallet celler og kjemisk status i drikkevannet. Teknologien fungerer som et tidlig-varslings system der sensorene gir en alarm dersom vannets kjemiske status endres eller antallet celler i vannet øker over et gitt nivå. Sensorene e...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Akershus

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Integrated photonic chip-based nanoscopy for pathology & the clinic

Målet med Nano2021-prosjektet er å utvikle avansert optisk mikroskopi ved bruk av fotonisk brikke for bruk i biovitenskap og i histopatologi. Den høye kontrasten, overlegne oppløsningen og det ikke-invasive aspektet gjør optisk mikroskopi uunnværlig teknologi. I løpet av 2022 demonstrerte teamet...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

3D-Printed High-Entropy Alloy Micro- and Nanoparticles for Magnetocaloric Energy Conversion

Prosjektet HI-ENTROPY har løpt i perioden fra 1.7.2019 til 31.12.2022. Hovedformålet har vært å utvikle et nytt forskningsområde i Norge - magnetokaloriske materialer. Mer spesifikt har forskningsfokus vært på å utvikle en ny materialklasse- såkalte "høyentropi-legeringer" og på å evaluere potens...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Akershus

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Organization of the first conference on Environmental and Occupational Health Aspects Related to Nano- and Ultrafine Particulate Matter

The conference, Environmental and Occupational Health Aspects Related to Nano- and Ultrafine Particulate Matter (EOHNANO) is organized by the National Institute of Occupational Health (STAMI) in Norway, the Norwegian Institute of Public Health (FHI) and the North-West Russian Public Health Resear...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

NanoName: Improving sodium ion battery perfomance with nanostructured metallate anodes

NANONAME prosjektet har fokus på Na-ione batterier som et alternativ og supplement til Li-ione batterier. Forventelig vil Na-ione batterier finne betydelig kommersiell bruk innen en periode på fem år, trolig innen andre nisjer enn transportsektoren der Li-ione batterier dominerer. Na-baserte batt...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

H2020 SME2 for sensiBel optical MEMS microphone

sensiBel is a startup that was initially spun out of SINTEF in January 2017, seed funded in January 2018 and pre series A funded in February 2019. The company has reinvented the MEMS (Micro-Electro-Mechanical-System) microphone with its breakthrough performance based on optical technology. The pe...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

ISOS - Multi-functional icephobic, robust, lightweight and transparent coatings for windows and lenses

Is på overflater kan vere eit problem i mange samanhengar. Dei fleste av oss i Norge har skrapa is av bilruta ein kald morgon. Eit større problem er is på vindauger og linser. Dette kan skape sikkerheitsproblem mange stader vinterstid, grunna avgrensa sikt. Is på sensorar og kameralinser gjer at...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ECSEL-prosjekt APPLAUSE; Advanced packaging for photonics, optics and electronics for low cost manufacturing in Europe - Norwegian part

Mikrosystemer som en viktig del av elektronikk blir mer og mer komplekse og krever stadig mer avanserte elektronikk byggemetoder og inkluderer ofte optikk og fotonikk. Dette skaper en mulighet til å beholde produksjons- og sammenstillingskjeden her i Europa - eller til og med begynne å ta den til...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Buskerud

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Biokompatible filmer for BeskYtteLse av en In Vivo sensor for måling av trykk i aggressive kroppsvæsker og vev

Millioner av kvinner og menn på verdensbasis lider av manglende kontroll over urinblæren som følge av skade eller sykdom [1]. Konsekvensene kan være svært invalidiserende for medisinsk og psykisk helse og er i tillegg sosialt belastende. Betydelige økonomiske kostnader er forbundet med tilstanden...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Next generation oxide electrolytes for solid-state batteries

Nye generasjoner av litiumbatteri vil ha en avgjørende rolle i fremtidens energisystemer ved å lagre energi fra fornybare energikilder som sol- og vindkraft. De vil også kunne bidra til å redusere utslipp i transportsektoren, og være betydningsfull for all bærbar elektronikk. Brannsikre og miljø...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Injectable biomaterials for dental tissue engineering

InjecTE-prosjektet har hatt som mål å utvikle og teste Injiserbare biomaterialer som kan lede kroppens egne stamceller til å repopulere, differensiere, og erstatte tapt vev rundt og i selve tannroten. De klassiske terapeutiske tilnærminger går ut på å fjerne og inaktivere, for slik å eliminere be...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Vedheftforbedring i herde- og termoplast med nanocellulose

Sammenbinding eller vedheft mellom materialer er en svært sentral del av ingeniørvitenskapen, og relaterte produkter som lim, ulike belegg (coating) og kompositter utgjør en multi-milliardindustri. God vedheft mellom fiber og bindemiddel gjør det mulig å lage stabile komposittmaterialer som vindm...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Østfold

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Additively manufactured magnetic high entropy alloys for renewable electricity

"Myke" magnetiske materialer er standard komponenter i elektromagnetiske generatorer (f.eks vindmøller) og elektriske motorer (f.eks. elbiler) samt i intelligente systemer bestående av sensorer og aktuatorer. Disse har stor betydning for digitalisering av vårt samfunn og industri samt utvikling a...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Towards a reliable assessment of nanomaterial health effects using advanced biological models and assays

Det er et behov for å fremskaffe et godt vitenskapelig grunnlag for å beregne risiko for de som er eksponert til nanomaterialer (NMs), for å informere regulatoriske myndigheter samt å sikre en ansvarlig utvikling av nanoteknologi. Det er derfor et stort behov for å innhente pålitelig, balansert o...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nano­Materials in Asphalt Pavement

For å håndtere utfordringene knyttet til behovet for forbedret holdbarhet, sikkerhet og effektivitet av asfaltdekke med kontinuerlig økning av trafikkmengder og belastninger, har vi i NaMAP-prosjektet arbeidet med å produsere asfalt / grafenoksid (GO), og asfalt / GO / aggregat blandinger både i ...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Akershus

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Coolingboost

Coolboost vil undersøke sammenhengen mellom tradisjonell kjøleteknologi og ny nanoteknologi for å utvikle ny kunnskap og produkter til nytte for både selskapet Arctic cooling-systems og det nasjonale kjøleteknologisamfunnet som helhet. I dette forprosjektet er målet å utføre forberedende arbeid t...

Tildelt: kr 34 949

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Nordland - Nordlánnda

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Functional coatings produced by electrospray with graphene oxide

Hovedmålet med dette prosjektet har vært å utvikle en enkel, grønn og kostnadseffektiv storskala produksjonsmetodikk for ultratynne grafen- og funksjonaliserte grafenderivatbelegg og tynne filmer av høy kvalitet. I dette prosjektet har Abalonyx / LayerOne utviklet en rekke funksjonelle grafen-bel...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Akershus

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

A bioactivated nano-layered hydrogel for dermal regeneration in hard-to-heal ulcers

Målet for prosjektet innen material-styrt vevregenarsjon (s.k. tissue engineering) i sårbehandling er å utvikle et materiale som fremmer fullstendig og arr-fri regenerering av vev for å gjenskape en funksjonell ytre barriere (for eksempel slimhinne eller hud). I mennesker representerer slimhinner...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

International Conference on Advanced Materials for Clean Energy and Health Applications

The growing world population and the environmental challenges demand more focus on clean energy and health technologies. Advanced nanomaterials have paved the way for innovation and new applications in sectors. We, HVL and our research partners UiB, UoA, UiO, UoJ (Sri Lanka), UoP (Sri Lanka), CIT...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES BiWAS H2020 posisjonering

Etablering av teknologi for drikkevannsovervåkning. Kobling til samarbeidspartnere for et fremtidig H2020 SME prosjekt.

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Akershus

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nanowire UV LEDs on graphene

Et grunnleggende behov for alle mennesker er tilgang til ren luft og rent vann. Mange steder oppnår man dette ved å rense lufta og/eller vannet med ultrafiolette (UV) lyskilder som effektivt dreper bakterier. Det finnes i dag et internasjonalt initiativ gjennom Minamata-resolusjonen for å fase ut...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Risk Governance of Nanotechnology Workshop

Engineered nanomaterials (ENMs) provide the opportunity for breakthroughs in health care, chemical and technology industry. However, ENMs' unpredictable impact on human health generates increasing concern from the public, academia, and governments worldwide. ENMs are subject to REACH/CLP regulat...

Tildelt: kr 60 623

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Akershus

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Etablering internasjonalt samarbeid 2019

Vi har som mål å delta på 4 - 5 konferanser / messer utenfor Europa med stand hvor vi vil vise frem våre produkter og kvalifikasjoner. På disse konferansene vil vi også etterstrebe å holde muntlige innlegg samt delta i brookerage arrangementer. Nettverksbygging med henblikk på samarbeid vil være...

Tildelt: kr 87 400

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Conversion of CO2 to light olefins by cascade reactions over bifunctional nanocatalysts

CO2, den viktigste kilden til klimaendringer via drivhuseffekten, er også en potensiell karbonkilde for kjemisk industri. Naturen forbruker 110 gigatonn CO2 per år som karbonkilde for produksjon av karbohydrater via fotosyntesen. Tilsvarende bruk av CO2 som råstoff til karbonholdige forbruksvarer...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Improved efficiency for solid-state Neutron DETectors (INDet)

Utviklingen innen kjernefysikk og økt bevissthet rundt effekten av strålingseksponering på mennesker, har ført til behov for nye metoder og instrumentering innen strålingssensorfeltet. Bruk av avanserte strålingssensorer er svært viktig for samfunnet, og har en rekke bruksområder i medisin, og er...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Functionalization of conducting oxides by ion beam and defect engineering

En av våre mest sentrale fremtidsutfordringer er å sikre global tilgang til ren energi. Det er ventet at energiforbruket vil dobles innen 2050, og at etterspørselen av elektrisitet vil tredobles. Høsting av ren solenergi ved hjelp av solceller er et av de beste alternativene vi har, og de siste å...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Hydrogenkatalysator

For å redusere CO2 utslipp og takle global oppvarming er det viktig med en overgang til å bruke hydrogen som energibærer. Dette prosjektet fokuserer på å utvikle en katalysator for fornybare hydrogensystemer, som er viktig for grunnleggende bruk innen gasstransformasjoner og energilagring. Kataly...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

WssTP Brokerage 2018

Etablering av teknologi for drikkevannsovervåkning.

Tildelt: kr 28 570

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Akershus