1 487 prosjekter

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA2019 - STIM-OA Koordinerings- og støtteaktivitet - Publiseringsstøtte

Prosjekt STIM OA er til for å stimulere open access-publisering. I 2019 har vi betalt publiseringsgebyr (APC) for 34 artikler i åpne (gull) tidsskrift. Det kommer på 509486 kroner. Artikkelliste er vedlagt.

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

RoboCoat - Robotisering av overflatebehandling med null utslipp til ytre miljø

Plast i havet, spesielt mikroplast, er som kjent et stort problem, og er et viktig punkt i FNs bærekraftmål. På norsk sokkel har fjerning av gammel maling foregått med ingen eller svært begrenset oppsamling av malingsavfallet. Dette prosjektet har til hensikt å ferdigstille og demonstrere to robo...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Application of predictive data analytics to wellbore geomechanics on the Norwegian continental shelf

Til tross for betydelig fremgang, er det fortsatt store utfordringer knyttet til ustabilitet i borehull og brønnkontrollhendelser ved brønnboring over hele kloden. En oversikt over brønner på norsk kontinentalsokkel (NCS) de siste 25 årene viser at et gjennomsnitt på 14% av alle letebrønner og 8%...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Knowledge-sharing between the Norwegian Continental Shelf and the Brazilian Offshore on Well Abandonment - BRANOR

Når en brønn ikke lenger er øknomisk fosvarlig å holde i drift så er det et krav at den “lukkes” permanent. Det er dette vi kaller permanent plugging og forlating (P&A) av brønner. Etter å ha gjennomført plugging og forlating skal brønnen stå i sin sluttilstand uten å lekke til ytre omgivelser i ...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Caring Futures: Developing Care Ethics for Technology-mediated Care Practices (QUALITECH)

Verdens befolkning eldes. I tiårene framover vil andelen eldre øke kraftig, og sykdomsbyrden vokser tilsvarende. På bakgrunn av dette er det politisk bekymring for økende press på velferdsstatens ressursgrunnlag i fremtiden. Mer effektivitet og innovasjon i helse- og velferdstjenestene anses som ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

ROMFORSK-Program for romforskning

Gravitational Wave Signals From Early Universe Phase Transitions

Gravitasjonsbølger er rystelser i romtid, skapt av store masser i bevegelse. Ved hjelp av disse observerte LIGO-eksperimentet i 2015 to enorme sorte hull, som smeltet sammen til ett. Flere slike fusjoner er siden blitt observert. I det ganske tidlige universet, et brøkdel av et sekund etter Big ...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Læring som virkemiddel for raskere utvikling av bedre, bærekraftige produkter

CIRCULÆR lover å gjøre det mulig for norsk industri å takle økonomiske og miljømessige utfordringer ved å kombinere lean thinking med prinsipper for sirkulær-økonomi. European Green Deal definerer EUs miljøstrategi og sirkulære økonomiplan for å halvere avfall innen 2030. I følge denne oppfatning...

Tildelt: kr 13,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Utvikling og demonstrasjon av verktøyet T-1000 og nytt pluggdesign

Mer enn 2500 brønner bare på norsk kontinentalsokkel skal plugges i årene som kommer. Dagens metoder innebærer plugging fra rigg og svært høye kostnader. Prosjektet omhandler utvikling og demonstrasjon av en ny metode for permanent plugging av brønner fra rigg eller fartøy ved anvendelse av det k...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!113902 VDR-based support for e-navigation services: fostering ship autonomy, monitoring and remote piloting

NAVTOR og Danelec Marine utvikler system og verktøy for å innhente sensorinformasjon fra både fremtidige autonome fartøy samt eksisterende tradisjonelle fartøy. For å få et mest mulig riktig og oppdatert situasjonsbilde slik at man kan ta gode og riktige beslutninger så må vi ha mulighet til å ...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Handel i Haugesund er ikke hva den en gang var!

-

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Rogaland

EUROSTARS-EUROSTARS

E114415 - FOOD FIGHT

Et innovativt system for storkjøkken som skal redusere matsvinn ved bruk kamerateknologi og data. Produktet vil bli solgt til kantiner og andre store kjøkken i gjestfrihetssektoren. Returnerte tallerkener skannes når de blir levert til kjøkkenet, og gir kjøkkenet regelmessige data om type og meng...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Digital Rig Management

Keystone har inngått i en allianse med Equinor og Odfjell Drilling. Målet er å utvikle og demonstrere i full skale en løsning for Digital Riggstyring (the Backbone Service). Denne løsningen skal sørge for effektiv og automatisk prosess for planlegging og oppfølgning boring- & brønnoperasjoner. ...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

DErisking Exploration for geothermal Plays in magmatic ENvironments

Høy risiko kyttet til geotermiske ressurser og høye letekostnader utgjør vesentlige barrierer i oppskalering av geotermisk energi som en del av det grønne skiftet. DEEPEN prosjektets målsetting er å øke sannsynligheten for boring av vellykkede brønner nær-magmatiske systemer. Muligheten for å he...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

EM-DEV H2020 SME Instrument Application

I prosjektet vil CEO og kommersiell ansvarlig (Lene Kristin Wilhelmsen og Per Reidar Ørke) arbeide med delmålene, slik at vi kan sende inn en høykvalitets søknad innen første cut (7. oktober 2020). Søknaden er en forbedring av tidligere søknad. I mai mottok vi Seal of Excellence på forrige søkna...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Rogaland

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Digital internasjonal konferanse - Beyond a Tunnel Vision

Tunneler er viktige noder i infrastrukturen vår i Norge, og vi må jobbe og lære sammen for å møte utfordringene vi har. Det er store kunnskapshull og behov for mer forskning. Beyond a Tunnel Vision vil synliggjøre behovet og er tenkt som en katalysator for større felles europeiske FoU prosjekter....

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

WAIT (Wenn artificial intelligence technology): Pioneering fully automated claims handling solution

Wenn develops innovations to provide solutions for all actors within the insurance industry. In just 2 year since we identified the pains in the claims handling process, we have developed and tested a proprietary AI-driven engine that uses computer vision and a set of machine learning techniques ...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Drilling Fluid Additives for Wellbore Strengthening and Reservoir Protection

Formålet med studiet er å bedre forstå situasjoner knyttet til tapt sirkulasjon av borevæske ved boring av brønner for produksjon av olje og gass eller geotermiske brønner. Kunnskapen skal benyttes til å optimalisere tilsetningsstoffer for borevæske slik at man kan styrke brønnveggen under boring...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

STORING-CO2

STORING-CO2 will identify and provide a geological characterisation of new prospective storage sites for CO2. The sites are in different areas in Europe based on the availability of the sites and input from CO2-intensive industry for potential economic CO2-storage. New analysis of cores, well-lo...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Mitochondrial glycolysis as a target for disease control of pathogenic stramenopiles

Verdens befolkning er ventet å øke til 10 milliarder mennesker de neste 30 årene. Det betyr at en må kunne ha mat til 3 milliarder flere mennesker enn vi har i dag. Dette vil igjen drastisk øke belastningen på verdens matproduksjon. Selv om matproduksjon fra landbruk og fiskeoppdrett har vokst be...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

DIP-Design Pilot

Internkontrollsystem

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Rogaland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114505 CARBONOR: Ekstrahering og raffinering av polymerer fra norsk stortare til høy-verdi biotek produkter

Laminaria hyperboea (norsk stortare) er en unik plante som inneholder mange interessante komponenter, deriblant polymerene alginat og cellulose. De fungerer som byggesteiner og holder planten oppreist på lik linje som hos landplanter, men med noen strukturforskjeller som har gunstige fordeler. ...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Traumebevisst forståelse (TBF) som modell for miljøterapeutisk arbeid i møte med mennesker med utviklingshemming.

Offentlige tilsyn peker på behov for kunnskap om kvalitet i miljøterapeutiske tilnærmingsmåter i arbeid med personer med utviklingshemming med behov for langvarige tjenester. I prosjektet utforskes traumebevisst forståelse (TBF) som miljøterapeutisk modell i kommunalt botilbud for mennesker med...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

A smart, EMD free UHF ID Tag with multi-read capability & high flexibility supporting food safety

Today many serious companies in the fish farming industry equip fish in their fish cages with a tag for counting & control and also for improved fish health. The method involves injecting a Tag into the fish and monitor the fish population with RFID technology. Each Tag contains an antenna and a ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES for Eurostars: Graphene geopolymer as a green building material

SafeRock was established in 2019 as a spin-off from the University of Stavanger with a mission to develop unique and environmentally sustainable building materials. In addition, the venture is set to enable a circular economy within mining tailings/residues. Ordinary Portland cement (OPC) works ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

POWER4LIFE: Empowering the energy poor for a better life

The project will proactively tackle the issue of Energy Poverty at selected European Countries. The project aims to increase understanding of the causes and effects of energy poverty and to devise effective operational mechanisms to tackle them. Existing metrics and definitions will be reviewed. ...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

BRICK: Building Resilience Innovative Communities Knowledge

The Decarbonisation of the Energy System is a broad EU target that Energy Citizenship can reach if its network achieves a sustainable representation of high share of the respective local society. That means, if the citizenship network has the competencies and capabilities to represent a high so...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Smart Sensor System to Detect Corrosion Under Insulation

Innenfor olje & gass-, kjemisk- og prosessindustri på norsk sokkel og landanlegg finnes det hundrevis av kilometer med isolerte rør, der isolasjonen bla. skal beskytte mot brann, dempe lyd, eller stabilisere prosesstemperaturen. Selv om isolasjonen er innkapslet, er det vanlig at vann trenger inn...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Magnetic Recycling of Oilfield Production Chemicals - A New Green Approach Giving Zero Chemical Discharge

Til tross for et globalt grep mot mer fornybare energikilder, vil også olje- og gassproduksjonen fortsette i mange tiår. I løpet av produksjonsfasen av olje tilsettes mange kjemikalier til brønnstrømmen for å forhindre en rekke problemer som korrosjon og strømningslinjer som for eksempel gasshydr...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Back to Blood: Pursuing a Future from the Norse Past

Vikingar er meir populære enn nokon gong før. "Back to Blood: Pursuing a Future from the Norse Past" (BTB)/ "Tilbake til blod: Å finna ei framtid i norrøn fortid" vil finna ut korfor. Hypotesen vår er at framstillinga av kulturelle og spirituelle produkt relatert til vikingar og norrøn fortid, ha...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Autonom tilstandsmåling i merd

Automatisk måling og kartlegging av tilstanden i fiskemerder har vært en visjon for oppdrettsbransjen i mange år. Denne visjonen blir stadig mer aktuell med det økte behovet for måling og kontroll av vekst, optimalisering av fôring, kartlegging av fiskehelsen samt miljømessige aspekter ved produk...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland