0 antall prosjekter

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Research to write a high-quality standard SME phase II application

We plan to use a substantial amount of working hours to conduct proper research prior to submitting the SME phase II application. The purpose of the project is to be granted the funds we apply for, or gain improved knowledge of the application process to increase chances for later applications in...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Verdikjedeinnovasjon ved, børsing av leverings- og henteoppdrag til sluttkunders smartpostkasser generert ved utsjekk fra netthandel

Vi utvikler boxn, morgendagens postkasse som samkjører matleveringer, andre hjembestillinger/pakker og post. Boxn er et låst og temperaturisolert leveringspunkt for plassering istedenfor dagens postkasse. Dette gjør at privatpersoner ikke lenger trenger å være hjemme for å ta imot når leveringen ...

Tildelt: kr 7 836

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Akershus

DIP-Design Pilot

DP109 Sustainable opening & closing device for liquid food cartons without use of polymers

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Akershus

DIP-Design Pilot

DP139 Demokratisering av boligplanlegging

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Akershus

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Smarte Byer Norge -Nettverket på Nordic Edge. Tema i år er samhandling mellom FoU, næringsliv, kommune, stat og samfunnsliv.

Nordic Edge er tredje trinn i "Rakettprosjektet". Rakettprosjektet har som mål å standardisere smartbydata slik at det utvikles flere norske smartbyløsninger. Se mer om Rakettprosjektet på http://www.smartebyernorge.no/rakettprosjektet Trinn 1 var konsensus om standardisering på Smart city semi...

Tildelt: kr 36 204

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Akershus

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

NanoRens – en ny metode for olje/ vann separasjon

CombiPro AS er et selskap som har fokus på å utvikle og levere vannrenseteknologi som har øket rensekapasitet basert på bruk av nanoteknologi. Hovedinnsats er mot bransjer hvor det stilles høye kvalitetskravkrav til behandling av store mengder olje i vann, vann i olje eller partikler i væske. M...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Akershus

TRANSPORT-Transport 2025

Forprosjekt UAV Traffic Management (UTM)

En himmel full av droner. Når man hører om droneoperasjoner bringes de første tankene til bilder og videoer av en himmel full av droner som bringer pakker, pizzaer eller andre produkter hjem til dem som har gjort et par klikk på internett. Eller det kan være tjenester av nødvendig medisinsk art ...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Hydrogen Catalyst

Through the research and development preformed under the Industrial PhD with collaborating partners at University of Iceland and at Gøteborg University we are increasing activity and teaming up for a larger European research program on the catalyst currently being used to form Rydberg and Ultra D...

Tildelt: kr 21 599

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Antimikrobiell overflateteknologi

Vekst av bakterier på utstyr til bruk i medisinsk behandling (medical devices), slik som sentralt vene-kateter, kan forårsake alvorlige infeksjoner hos pasienter. Ved siden av at slike infeksjoner i verste fall kan være livstruende, har de også en samfunnsmessig konsekvens med økt antall liggedø...

Tildelt: kr 14,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Kompetanseheving og internasjonal nettverksbygging innen helse

1. Konferansens første dag: E-health, Future skills of the health workforce. Den 18.01.2018 klokken 14.00 -18.40. 2. Konferansens andre dag: Policies for a sustainable health workforce, European funding to support the theme "Health workforce", Good practice projects. Den 19.01.2018 klokken 09.30-...

Tildelt: kr 6 299

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Akershus

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Development of a Field Gradient Sensor (FiGS®) for autonomous subsea vehicles

FORCE Technology Norway (FTN) introduserer en revolusjonerende måte å inspisere subsea strukturer og rørledninger ved å kombinere deres innovative feltgradientsensor (FiGS®) med Autonome Undervannsfarkoster (AUVer) gjennom prosjektet «Development of a Field Gradient Sensor for AUVs». For å møte d...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Akershus

NAERINGSPH-Nærings-phd

Preparation of novel antimicrobial peptides for surface immobiolisation

Når bakterier vokser på overflater oppstår ofte det vi kaller en biofilm. Bakterier som lever i biofilmer kan fortsatt smitte omgivelsene er tillegg svært vanskelige å fjerne. Bakterielle bilfilmer kan noen ganger kun være et praktisk problem, men i noen tilfeller kan de faktisk gi livstruende i...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Akershus

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Organisasjons- og kompetanseutvikling i Asker kommune for bærekraftig områdeutvikling, case Grønn mobilitet Vestre Billingstad, Asker.

Prosjektet tar utgangspunkt i at for å møte mange av våre viktigste samfunnsutfordringer er det behov for at kommunen utvikler sin rolle som samfunnsaktør. Prosjektet vil fokusere på hvordan organisasjons- og kompetanseutvikling i Asker kommune kan bidra til dette. Dette kan skje gjennom at det u...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Kompetanseheving og internasjonal nettverksbygging innen helse og miljøteknologi

1. ERRIN Workshop; How to write a successful proposal. Den 20.11.2017. 2. Dinner and networking in Nordic house, den 20.11.2017 3. Autonom Transport og Regional verdiskapning den 21.november 2017 i regi av EU Nettverk Viken 4. ERRIN Workshop SC1-BHC-25-2019 . Nexthealth ? personalised Medicin...

Tildelt: kr 3 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Biologisk Drikkevanns Alarm System (BiWAS) og Human factors i maritim transport.

Se vedlegg til søknad om possjoneringsmidler

Tildelt: kr 18 172

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Horisont 2020, ERRIN2020, DiabetesAllDay

Formålet er å være med på ERRIN2020 Project Development Week ? 21. til 23. november Delta i workshop Horisont 2020 - DiabetesAllDay med målet å kunne være med på utvikling av applikasjonen for dette prosjektet. Call Reference: SC1-DTH-11-2019 Short description of project idea : The design propo...

Tildelt: kr 10 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Akershus

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11581 Image-guided catheter navigation in the outer airways

Lungekreft er den ledende årsak til kreft-relaterte dødsfall i verden, både for kvinner og menn. Forsinket utredning og behandling er en viktig årsak, da pasienter i tidlig og helbredelig stadium har få symptomer. De fleste som utredes for mistenkt lungekreft er eldre, oftest røykere, med komorbi...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Akershus

DIP-Design Pilot

DP155 PSS

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Akershus

DIP-Design Pilot

DP320 Håndtering og lagring av returemballasje i fremtidens metropoler.

...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Akershus

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11309 A disruptive new EDXRF detector system

Ved utgangen av 2018 har ligger dette prosjektet an i henhold til plan. Den største og mest krevende aktivitet har vært å designe kjerneelementet i prosjektet, den integrerte kretsen (ASIC-en) som skal forprosessere signalene fra røntgensensoren. Denne utviklingen er nå i rute på tross av mye eks...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Utvikling av en plasma reaktor som kan fiksere N2 direkte fra luft og deretter tilføres husdyrsmøkk slik at denne kan brukes som gjødsel.

Prosjektet utvikler et helt nytt konsept som gjør det mulig å produsere gjødsel lokalt på bondegårder med husdyr. Vårt produkt består av en plasma reaktor som ved hjelp av lysbue teknologi binder nitrogen fra lufta. Nitrogenet tilføres husdyrmøkk og omdanner husdyrmøkk til et næringsrikt gjødse...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Akershus

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Identification of measures to achive a more optimalized sewer network considering the challenge of I/I of non sewer water

Det er antatt at fremmedvann skaper store utfordringer for mange kommuner. Fremmedvann er vann som finner veien inn i avløpsrør, som er ment bare skulle transportere bort kloakk. Fremmedvann kan være drikkevann fra lekkasjer på vannledningsnettet, grunnvann eller overvann. Fremmedvann fører til ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

EC-Play Music Education System

Almost all school children begin music education through their school?s music program, but this education is often limited to general music education and learning only a handful of instruments (mostly percussion), since learning an instrument cannot be done with 30 children at the time. Moreover,...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Akershus

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool- Bærekraftig Arbeidsmiljø - WElix

Formålet med prosjektet er å knytte kontakter mot akademia og utnytte kontaktene på en mest mulig hensiktsmessig måte til bedriftens beste. WElix prosjektet handler om å lage en ny programvare for styring av helse, arbeidsmiljø og sikkerhet offshore. Programvaren skal gjøre lederne i linjen i st...

Tildelt: kr 68 499

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Akershus

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

WAter BAsed SELective COATings for intelligent facade collectors

Formålet med prosjektet var å utvikle nye strålings-selektive malinger basert på nano-materialer for å øke effektiviteten til bygningsintegrerte solfangere i polymermaterialer. Samtidig vil en frihet i fargevalg øke den arkitektoniske fleksibiliteten og den visuelle kvaliteten til bygg med integr...

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Akershus

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Flexible Pipe Pressure Liner Life Extension Tool

Store mengder fleksible rør er brukt i offshore olje- og gassproduksjon. Fleksible rør er komplekse multi-lags strukturer bestående av metallwirer i kombinasjon med polymerlag, tekstiler, tape og smøremiddel. Der det innerste polymerlaget, ofte laget av Polyamid 11 (PA11), er den mest sårbare kom...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

In-silico clinical trials for cost-effective assessment and development of safe and clinically effective medical devices: aortic stent graft

TRIALIX will develop in-silico trials solutions for product design, development and assessment of stent grafts for endovascular aneurysm repair or endovascular aortic repair (EVAR). Stent grafts are the most commonly devices used for abdominal aortic aneurism repair increasing from 32% in 2001 to...

Tildelt: kr 65 600

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Smart lung catheter with navigation

The project goal is to create a tracked catheter platform for endoluminal navigation in image-guided procedures. This project aims to create the most advanced image-guided flexible catheter platform on the market with immediate application to diagnosis and treatment of intraluminal disease such a...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

A novel X-Ray Diffraction detector - PES - Eurostars

The project related to this application specifically is to establish and prepare an application to Eurostars (PES). Summary with respect to the possible Eurostars project itself: Based on success with the development of a novel X-Ray Fluorescence (XRF) detector in an earlier project, we now wan...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Connected Smart Cities Conference 2017

Som norsk koordinator for Open Agile Smart Cities er vi invitert til å delta på Connected Smart Cities Conference 2017. Se fullt program på https://www.eventbrite.co.uk/e/connected-smart-cities-conference-2017-registration-29274794699 Ved siden av å være norsk koordinator er vi også med i den ...

Tildelt: kr 13 850

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Akershus