0 antall prosjekter

FORNY20-FORNY2020

Juridisk Fokusgruppe og IP

Inven2 vil lede et to-delt prosjekt. Det ene området vil ta sikte på kompetanseheving innen utvalgte juridiske felter av særlig betydning for de prosjekter som tto'ene har nå og forventes å ha i fremtiden. Den andre delen av prosjektet tar sikte på å øke kompetansen med hensyn til håndtering av...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

GoOptique

Målet til GoOptique er å fylle dette gapet gjennom å verifisere et produkt som setter personer med standard IT-kompetanse i stand til sette opp og vedlikeholde avanserte OBDA-løsninger. På denne måten vil GoOptique være en katalysator for industriell bruk av OBDA, og dermed sette industrien i sta...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

DinQ - Antimicrobial peptide

.

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Developing Novel Anti-Leukaemic Drugs from Iodinin Analogues

Akutt myelogen leukemi (AML) er blodkreft der noen blod-stamceller (myeloblaster), deler seg uhemmet i beinmargen. Siden AML ikke kan fjernes kirurgisk, må alle pasientene gjennomgå tung kjemoterapi. Over 50% av pasientene dør - de aller fleste av sykdommen, men fordi behandling med kurativt øyem...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

A Universal Killer T-cell for Adoptive Cell Therapy of Cancer

Immunterapi blir av fler og fler sett på som fremtiden innen kreftbehandling. T-cellebasert immunterapi har de senere årene fått stor oppmerksomhet fra pharma- og biotech-industri, investorer, media og pasienter. Denne interessen er generert gjennom oppsiktsvekkende resultater fra kliniske studie...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Universal immunotherapeutic targeting of solid tumors

Immunterapi, hvor man benytter immunforsvaret til å bekjempe kreft, har fått stor oppmerksomhet de senere årene. Målet med immunterapi er å engasjere T-celler i å drepe kreftceller, og dette kan oppnås på ulike måter. Så langt har flere ulike strategier gitt gode resultater i kliniske studier, me...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

BladMetrix: a novel urine test for early detection and monitoring of bladder cancer

Blærekreft er en av de dyreste kreftformene å behandle, grunnet en høy tilbakefallsrate, som krever hyppig oppfølging etter behandling. Pasienter med symptomer som kan skyldes blærekreft gjennomgår en dyr og ukomfortabel prosedyre (cystoskopi) for å bekrefte eller avkrefte sykdom. En stor andel a...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Inven2 søknad om FORNY2020 lokale prosjektmidler for 2016 og 2017

Inven2 kommersialiserer forskningsresultater og innovasjoner fra Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus og Helse Sør-Øst slik at de skal komme samfunnet til nytte.

Tildelt: kr 18,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Urinary exosome test for improved prostate cancer management

Forskere ved Oslo Universitetssykehus har identifisert en rekke proteinbiomarkører i såkalte ekstracellulære vesikler isolert fra urin som ser ut til å skille effektivt mellom friske individer og de med prostatakreft. Disse proteinene har derfor potensial til å danne grunnlag for en ny test med h...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Next generation GnRH antagonist

En autoimmun sykdom oppstår når immunsystemet angriper og ødelegger friskt vev ved en feiltakelse. Det er rundt 100 typer autoimmune sykdommer. Mens én av 69 kvinner vil bli diagnostisert med brystkreft, er det så mange som én av 9 kvinner i fertil år som vil bli diagnostisert med en autoimmun sy...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

PROSA Securtity Architect

Not relevant

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

A blood test for improved clinical management of prostate cancer

Prostatakreft er den nest vanligste kreftformen hos menn, med 1.1 millioner nye tilfeller hvert år. Eksisterende metoder for diagnostisering og oppfølging av pasienter er mangelfulle, og fører til problemer med både overbehandling og underbehandling. Det er derfor stort fokus i bioteknologiindust...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

PRODUCTION OF METAL ORGANIC FRAMEWORK(MOF)

Not relevant

Tildelt: kr 12,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Cardiac Arrhythmia Biomarker

Metanol fører til et stort antall forgiftninger hvert år i hele verden. Store utbrudd fører til betydelige dødsfall, og påfører enda flere permanent hjerneskade og blindhet. Pasientene blir vanligvis forgiftet ved å drikke etanol utspedd med metanol. De toksikologiske prinsippene for metanol er...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Adoptive T cell Therapy of Cancer - TCR Biopharma

T-celler har nylig vist en ekstraordinær evne til å drepe kreft-celler gjennom studier med såkalte check-point inhibitorer og CAR T-celler. Pasienter med det som tidligere ble ansett som uhelbredelige krefttyper har blitt kurert. Foreløpig er det kun 10-30% av pasientene som responderer på check ...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Utvikling av en ny Transportisolator

Prosjektet går ut på å utvikle et produkt og en produktserie for å kunne transportere og behandle personer med alvorlig smittesykdom, eller personer som er særdeles mottakelige for smitte fra omgivelsene. Prosjektet tar også sikte på å bygge opp en norsk totalleverandør av utstyr for dette.

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Dendritic cell immunotherapy for glioblastoma

Dette FORNY-prosjektet har som mål å demonstrere klinisk nytteverdi for en ny terapi for glioblastom. Glioblastom er den vanligste og dødeligste formen for hjernekreft, med en median overlevelse i underkant av 12 måneder. Forskere ved Oslo Universitetssykehus har utviklet en individualisert vaksi...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

PROSA Securtity Architect

Not relevant

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Novel IVD to detect methanol poisinoing

Metanol fører til et stort antall forgiftninger hvert år i hele verden. Store utbrudd fører til betydelige dødsfall, og påfører enda flere permanent hjerneskade og blindhet. Pasientene blir vanligvis forgiftet ved å drikke etanol utspedd med metanol. De toksikologiske prinsippene for metanol er...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Implementering av Lean Startup i norske TTOer

Gjennomføre implementering av arbeidsmetodikkene Lean Startup, Business Model Canvas og Customer Development i deltagende TToer for å sikre flere og større vellykkede kommersialiseringer av norsk forskning.

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Inven2 midler til strukturforbedring, nettverksbygging og kompetansehevning

Inven2 har utarbeidet en nettbutikk for salg av biologisk materiale, Inven2 Biologics (http://inven2biologics.com). Igjennom denne portalen selger vi cellelinjer, antistoffer, proteiner, enzymer og andre arbeidsverktøy som benyttes i forskning. Det som se lges igjennom Inven2 Biologics er stort s...

Tildelt: kr 0,39 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Verification of Parallel Artificial Liquid Membrane Extraction (PALME)

Fast fase ekstraksjon blir mye benyttet i prøveopparbeidings markedet. Det som gjør fast fase ekstraksjon så populært er: Lav pris, høye ekstraksjonsutbytter, enkel protokoll og høy nøyaktighet. Parallell Kunstig Væskemembran Ekstraksjon er en ny teknikk utviklet ved Farmasøytisk Institutt, Univ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Industrial validation of a prognostic/predictive test for cervix cancer

Kjemoradioterapi er standardbehandling for livmorhalskreft, og reduserer tilbakefall og sykdomsrelatert død med opptil 50%. Responsen på terapi er imidlertid svært variabel, og det er stort behov for biomarkører som i større grad kan predikere prognose og terapirespons. Effektive biomarkører kan...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Inven2 søknad om FORNY2020 lokale prosjektmidler for 2014 og 2015

Inven2s misjon er å få forskning og innovasjon ut til samfunnet gjennom kommersialisering. Vi har etter etableringen i 2010 blitt den største aktøren i Norden innen kommersialisering av forskning takket være fokus på god kundekontakt hos forskere og komme rsialelle aktører, effektive arbeidsprose...

Tildelt: kr 19,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

proteomeMAP - A technology for validation of commercial antibodies

Not relevant

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

A diagnostic test for Alzheimers disease

...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Arctic Navigation Controlling High Operational Risk

...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Cologuide, prognostic tests for colorectal cancer

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Predictive gene signature for response to post-mastectomy radiotherapy

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Method for determining optimal drug dosage during in vitro fertilization (IVF)

...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo