0 antall prosjekter

UTRED-Utredning

Kartlegging av landbruks- og matrelatert FoU 2010

...

Tildelt: kr 0,57 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Kunnskapsstatusprosjekt - Mat og helse

...

Tildelt: kr 0,51 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

UTRED-Utredning

Kartlegging av marin FOU og havbruksforskning 2009

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Demand-driven Research for Innovation Policy

...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Strategic InTelligence for Europe under Multipolarity

...

Tildelt: kr 48 717

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

INFRA-Infrastrukturtiltak

OECD studie om instiuttsektoren i Norge

...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUROCORES: Transformation of European Universities (TRUE). Individual Project 7.

TRUE prosjektet ser på hvordan europeiske universiteter endrer seg organisatorisk. Dette delprosjektet fokuserer på hvordan lærestedene fungerer som strategiske organisasjoner og har også sett på hvordan landskapet for høyere utdanning endrer seg i Europa . Generelt i prosjektet er finner vi at u...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Kartlegging av bilateralt samarbeid med prioriterte samarbeidsland

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Kartlegging av Norges bilaterale samarbeid med prioriterte samarbeidsland

...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

Vurdering av PraksisFoU for barnehagen, grunnopplæringen og lærerutdanningen

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

FoU-statistikk med tilgrensende aktiviteter

Prosjektbeskrivelse for FoU-statistikk med tilgrensende aktiviteter 2021 NIFU er av Kunnskapsdepartementet gitt den nasjonale oppgaven å utarbeide FoU-statistikk for universitets- og høgskolesektoren, instituttsektoren og helseforetakene i Norge. FoU-statistikken utarbeides etter avtale med Norg...

Tildelt: kr 193,8 mill.

Prosjektperiode: 2009-2022

Sted: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Visiting scholar at Center for International Higher Education, Boston College

The topic of my PhD-project is student departure in higher education in Norway. Students leaving university without completing a degree or a diploma is perceived as a fairly common challenge in higher education. This trend has been more extensively resear ched in the US then in other countries. H...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Expansion and Contraction. The Dynamics of Change in the Organisational Field of Higher Education

...

Tildelt: kr 41 290

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

Transnational learning through Local Experimenting - The creation of Dynamic Compementarities between Economy and Society

With globalisation advanced through mergers, acquisitions and outsourcing and work being contantly changed by technology and organisational practices, EU citizens frequently find themselves in unforeseen and unusual situations which call for their experim ental ingenuity and entrepreneurship. Two...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Oslo

GENPLAN-Gen. planlegging/utredn./eval

Foskerrekrutering til MNT-fagene ved Universitetene og faggruppenes behov og muligheter

...

Tildelt: kr 0,43 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Hovedrapport fra evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse

Mål og innhold for den sammenfattende rapporten 1.Rapporten er Forskningsrådets sluttrapport til Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) fra evalueringsoppdraget. Sluttrapporten skal utgis av Forskningsrådet. 2.Rapporten skal bygge på: " Sentrale mål og forutsetninger for Opptrappingsplanen. "...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

EUROSTUDENT IV Social dimension of European higher education

...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Oslo

UTRED-Utredning

Kartlegging av landbruks- og matrelatert FoU 2007

...

Tildelt: kr 0,58 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo

UTRED-Utredning

Oppfølging av kartleggingene av marin FoU og havbruksforskning 2007

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE - PROSJEKT OM FORSKNING

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Engasjement som faglig koordinator - PraksisFoU

...

Tildelt: kr 0,89 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Oslo

VEKSTFORSK-Forskning, innovasjon og økonomisk vekst

Understanding innovation in a globalizing economy: the Norwegian case

WP1 Innovation processes The purpose of this wp is to explore how firms organize and implement innovation activities and what strategies they pursue. The work will be organised with analyses of four sets of data: a survey of internal innovation data, anal ysis of data from CIS 2006 and the nation...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Oslo

EU6RP-EUs 6. rammeprogram

Open Innovation and globalisation: Theory, evidence and implications

...

Tildelt: kr 0,33 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Oslo

EU6RP-EUs 6. rammeprogram

Sectoral modes of open innovation and policy implications

...

Tildelt: kr 0,33 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Plain building - plain sailing? Exploitation of knowledge in the building and construction industry

The project analyzes how knowledge is utilized in the building and construction industry, in order to find out why existing knowledge is underutilized. The project is carried out by NIFU STEP in collaboration with BI, Veidekke, BNL and other firms and org anisations in the building and constructi...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Oslo

INFRA-Infrastrukturtiltak

Internasjonal workshop om teknologiske forskningsinstitutters rolle i innovasjonssystemet 14.-15. juni

...

Tildelt: kr 89 999

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Prosjektetableringsstøtte for prosjekt "Developing a set of Positioning Indicators to inform Management and Policies in Higher Education"

...

Tildelt: kr 43 999

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

Engasjement som faglig koordinator - Praksisrettet FoU i grunnopplæring og lærerutdanning

...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Oslo

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

FoU-statistikk fra Regionale helseforetak

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Oslo

POLRES-Polarforskning POLRES

Indikatorer for 2006 - Norsk polarforskning - forskning på Svalbard

...

Tildelt: kr 0,59 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo