0 antall prosjekter

BIONÆR-Bionæringsprogram

Microalgae contributions to future protein and fatty acid rich feed for production of Norwegian chicken at industrial scale

Hovedmålet med prosjektet er å skape en kunnskaps- og teknologiplattform for produksjon og bruk av kyllingfôr med proteiner og flerumettede fettsyrer (PUFA) fra norskprodusert mikroalgebiomasse. Prosjektkonsortiet inkluderer hele produksjons-/verdikjeden. NIBIO har høy kompetanse på forsknin...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

ALGAE TO FUTURE From Fundamental Algae Research to Applied Industrial Practice

Hovedmålet med ALGAE TO FUTURE (A2F) prosjektet har vært å bidra til å legge grunnlaget for industriell mikroalgeproduksjon i Norge med bruk av norske naturressurser. Prosjektet har undersøkt algenes potensial til å produsere høykvalitets proteiner, fettsyrer og karbohydrater til bruk i mat og fô...

Tildelt: kr 40,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammebevilgning for H2020 posisjoneringsaktiviteter og prosjektetableringsstøtte for Bioforsk i 2015

Bioforsks ambisjon og strategi for 2015 når det gjelder deltakelse i europeiske FoU-prosjekter har vært, siden etableringen i 2006,at Bioforsk gjennom implementeringen av sin fagstrategiske plan skal bli en markant aktør internasjonalt på prioriterte fagområder. Bioforsks visjon for internasjonal...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammebevilgning for prosjektetableringsstøtte for Bioforsk i 2014

Bioforsks ambisjon og strategi for 2014 når det gjelder deltakelse i europeiske FoU-prosjekter har vært, siden etableringen i 2006,at Bioforsk gjennom implementeringen av sin fagstrategiske plan skal bli en markant aktør internasjonalt på prioriterte fago mråder. Bioforsks visjon for internasjon...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Use of solar energy for CO2 capture, algae cultivation and hydrogen production

BioH2 prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Bioforsk og NMBU. Prosjektkonseptet kombinerer omdannelse av solenergi til algebiomasse gjennom å utnytte algenes fotosyntese, bruk og fangst av karbondioksid fra forbrenningsreaksjoner/røykgasser fra industri og produksjon av H2 fra algekultur...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Viken

NATURNAER-Natur og næring

BioCO2-a multidisciplinary,biological approach using solar energy and algae to capture CO2 while producing...

BioCO2 is a KMB project proposal prepared by Bioforsk, the Norwegian University of Life Sciences and One Earth Technology AS, aiming at providing the scientific and commercial basis for production of hydrogen gas (H2) from green microalgae. It aims at est ablishing a scientific and technological ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Viken

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Rammebevilgning for prosjektetableringsstøtte for Bioforsk

...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Viken

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Sluttseminar - EURHARP

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

STREP - Strategy and methodology for improved IWRM, An integrated interdisciplinary assessment in four twinning river basins

...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Agriculture development, urbanisation and ecological impacts: sustainable management in the Krishna river basin, India.

...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Oslo

OST-Øst-Europa-programmene

Approaches to Quantification of Nutrient Pollution Load in the Drim/Drini river catchment (DRIMPOL)

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

OST-Øst-Europa-programmene

Approaches to Quantification of Pollution Load and Ecological Respons in the Kapos catchment in Hungary (AQUAPOL)

...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo