0 antall prosjekter

EUNETTVERK-EU-nettverk

Nettverk for bedriftsintegrerte H2020-prosjekter

ENIT skal være en tankesmie, kompetanseformidler og støttetjeneste for bedrifter som søker nye markedsmuligheter gjennom forskning og innovasjon innenfor transportområdet. Nettverkets utgangspunkt er H2020s utfordringer innenfor området "Smarte, grønne og integrerte transportløsninger". Nettverke...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

NCEI Safe Software

Development, certification and maintenance of safety-critical software systems are complex and costly. In particular, having a high safety integrity system certified according to mandatory standards such as IEC61508 is fundamental to keep a competitive advantage but also one of the most severe co...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

SCANCOR - Medlemskap 2016-2018

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

EUNETTVERK-EU-nettverk

PROSIN Europe

PROSIN Europe er et EU-nettverk som fremmer deltakelse fra norsk prosessindustri i EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer. Nettverket samler bedrifter og FoU-miljøer i workshops, seminarer og på den årlige PROSIN-konferansen. Nettverket har jobbet aktivt med bedrifter som allerede er aktive inn...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Agder

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Luxembourg Income Study (LIS) (videreført fra prosjektnr 105055)

...

Tildelt: kr 0,64 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Ukjent Fylke

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

The Research Council of Norway's contribution to World Social Science Report 2016

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Ukjent Fylke

EUNETTVERK-EU-nettverk

Horisont Vest

Målet med Horisont Vest er å styrke deltagelsen i Horisont 2020 innenfor prioriterte næringsklynger i vestlandsfylkene Hordaland og Rogaland. Prosjektet arbeider opp mot aktører innen seks temaområder: energi, mat, maritim, velferdsteknologi, media og tunnelsikkerhet og samarbeider med klyngelede...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Rogaland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Future Earth Science Committee

Denne søknaden søker støtte for Karen O´Brien´s deltagelse i Future Earth. Fra 2011-2013 var hun medlem av Transiton Team som etablerte Future Earth og siden 2013 har hun vært medlem av den vitenskaplige styringsgruppen til Future Earth.

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

World Social Science Forum Travel Grant Fund for young and early career social scientists from low and middle income countries

The ISSC's World Social Science Fora (WSSF) are events providing a platform for showcasing and debating the world's best, most creative social science contributions with a wide set of stakeholders and in areas of major scientific and societal interest. The Fora aim to shape global research agenda...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Participation in European Association for Development Research and Training Institutes Executive Committee and other EADI activities.

The Norwegian Association for Development Research (NFU) has been a member of European Association for Development Research and Training Institutes (EADI)for several years. EADI has been existing for about 35 years and has members in almost al European countries. EADI organizes various conference...

Tildelt: kr 74 336

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Akershus

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Global Subsea University Alliance project

Mangelen på ensartede standarder innen ingeniørutdanning i undervannsteknologi og høy etterspørsel etter kvalifiserte ingeniører undervannsteknologi, førte til etablering av Global Subsea Universities Alliance (GSUA) i mai 2013. Allianseuniversitetene som stiftet GSUA er University of Houston, Un...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Offshore Data Community

This RCN call for clusters falls at a strategic point for the phase that NODE BigData now is entering. A collaboration platform needs to be established to in order for the initiative to reach the next phase of cross-network activities and promotion of Open Innovation. The long-term goal of creat...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Agder

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Water-related ecosystem services (ESS) -increasing the relevance of the concept for operational management on various scales

NIVA are planning to host a joint EurAqua (European Network of Freshwater Research Organisations) and WssTP Working Group for Ecosystem Services (European Technology Platform for Water initiated by the European Commission) workshop in Oslo, 18th-19th November this year. The topic of the workshop...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Opphold i Sør-Afrika gjennom YSSP under forskningstemaet "Demographic differential vulnerability to environmental change"

Female-headed households, land ownership, and vulnerability to climate change in South Africa Four in every ten households in South Africa are female headed, a high and rising share which is due to the HIV/AIDS epidemic, labour migration, lack of union formation, and separations. The poverty in...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Human-centered development of systems engineering in Norwegian Engineering Industries

As the solo institution member of NCE SE, NISE is seeking opportunities to promote innovation capability development in Norwegian engineering industries by collaborating with international research pioneers. Stanford University, a top ranking university in the US, is the initiator of the engineer...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Vestfold

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Støtte fra Norges Forskningsråd i anledning besøk av leder for FNs Klimapanel, Dr. R.K.Pachauri, i Oslo mandag 17. november 2014.

OVRK planlegger en lunch for sponsorene og Dr. Pachauri. Denne holdes i lokalene til Skandivaviske Enskilda Banken (SEB),sannsynligvis fra kl.13 til 15. Hovedarrangementet med Dr. Pachauri som foredragsholder med Sluttrapporten som tema vil foregå i Gamle Logen fra kl.18 til 20. Dette møtet vil ...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

NABIC Reserach school 2014: Coastal and ocean processes in the Bay of Bengal in a changing climate and their impacts on society

Nansen-Bangladesh International Centre for Coastal, Ocean and Climate Studies, Dhaka, Bangladesh will in cooperation with Nansen Environmental and Remote Sensing Center, Bergen, Norway, Nansen Scientific Society, Bergen, Norway and Bangladesh Centre for Advanced Studies, Dhaka, plan and host the ...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Vestland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Formidling og koordinering av modellstudier av gasser i atmosfæren

Vi vil formidle resultatet av studier vi har gjort av klima-kjemi koblinger(s innvirkning pa? gasser og partikler i atmosfæren. Resultatene fra prosjektet er ventet a? gi informasjon om hvordan klima-kjemi koblinger i atmosfæren virker inn pa? endringer i forurensningsgasser som ozon, metan, kar...

Tildelt: kr 0,48 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Nordic Environmental Social Sciences 2015

Nordic Environmental Social Sciences Conference- NESS2016 Tema for konferansen: Contested Natures: New strategies, ideas and dialogues Formålet med konferansen, Nordic Environmental Social Sciences Conference - NESS 2015, var å skape et møtested for samfunnsvitenskapelig orienterte forskere som...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Norsk medlemskap i Alter-Net og LTER

LTER-Norge: LTER: Se vedlegg til sluttrapport for en fullstendig beskrivelse av arbeidet med LTER. Det har vært arbeidet med å etablere et norsk LTER-konsortium siden oppstarten i 2014, og følgende institusjoner er med: NINA, NIVA, Nibio, UiO NHM og NTNU VM. Interessen og oppfølgingen fra de ul...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Guide to Global Weirding - popularizing the IPCC

Guide to Global Weirding is a project by CICERO's communications unit in close collaboration with CICERO's researchers and our IPCC authors and the media and technology agency Bengler. The IPCC AR5 reports represent an unprecedented opportunity to create momentum leading up to the negotiation o...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Maputo Emergente. Visualising an African Divided City

Rapid urbanisation is one of the most dramatic developments on the African continent. While urban areas account for an increasing part of the continents positive macro-economic development and represent opportunities for employment, education, health, lei sure and well-being, urban growth is also...

Tildelt: kr 0,67 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Female Researchers from the Global South at the 14th EADI General Conference - Responsible Development in a Polycentric World

The project aims to facilitate the participation at the 14th EADI General Conference ´Responsible Development in a Polycentric World: Inequality, Citizenship and the Middle Classes´ of seventeen female scientists from the South working in the development field. The EADI General Conference is a...

Tildelt: kr 92 772

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

10th International Symposium on Ecohydraulics

The International Symposium on Ecohydraulics (ISE) is an important venue for discussions of research and management on aquatic water resources and particularly cross-disciplinary applications of hydraulics, hydrology and ecology. The 10th ISE will be held in Trondheim from the 21st to the 27th o...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

CIENS Bykonferanse 2014: Kompakt by = Attraktiv by?

CIENS skal arrangere sin årlige bykonferanse 28. august 2014, i Forskningsparken på Blindern. Årets tema er Kompakt by = Attraktiv by? Vi tar utgangspunkt i at kompakt byutvikling er klimavennlig byutvikling og spør - er kompakte byer også attraktive o g gode å bo i? Hva kan bli bedre? Vi vil...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Søknad om støtte til IIASA Young Scientists Summer Program

The vulnerability of food and water shortage increases as the Earth is warming. Today, the two main pressures on water availability is climate change towards a more variable and in some regions drier climate and increased water consumption due to populati on growth. In order to mitigate water sho...

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

ISSC 2014-2018 (IRDR) Integrated Research on Disaster Risk Programme

Det søkes om midler til dekning av møteutgifter (2 møter) for Gudmund Hernes deltakelse som International Social Science Council's (ISSC) representant i styret for forskningsprogrammet Integrated Research on Desaster Risk (IRDR). Videre søkes det om midl er til dekning av 2 møter for Gudmund Her...

Tildelt: kr 0,62 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Arctic scenario workshop

Adaptation Actions for a Changing Artic-part C (AACA-C)er et prosjekt vedtatt av ministermøtet i Arktisk Råd mai 2013. Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) er ansvarlig for implementering av prosjektets del C. AACA-C inneholder flere work-pac kages, blant annet klimanedskaleringer ti...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Emerging Leaders 2015 og 2016

Future activities and operations in the Arctic call for a broad understanding of the opportunities and challenges to ensure sustainable development. Emerging Leaders calls for young professionals and Ph.D. students/post docs to meet with representatives from academia, business and the public sect...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

ON WHOSE TERMS? Communication, Collaboration and Power in Development Research

A common issue related to collaboration with both the South and the North is the assumptions connoted to the knowledge production of the global West, through an implicit understanding of a global Western academic superiority over the global Rest. This ye ar's NFU conference asks questions as; Ho...

Tildelt: kr 0,31 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Troms - Romsa - Tromssa