0 antall prosjekter

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Seminar on academic writing in Sami

-

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Public Workshop on Indigenous Internationalism in Context

The “Public Workshop on Indigenous Internationalism in Context” will gather international scholars who focus on Indigenous internationalism and its history. This may include research on global Indigenous organizations (like the World Council of Indigenous Peoples - WCIP), transnational Indigenous...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Indigenous Citizenship and Education

Hvordan urfolksutdanning går fra politikk til praksis er et hovedtema. Vi har framheva de prosessuelle sidene ved både utdanning og medborgerskap. Vi har undersøkt hvordan det at stater har både urfolk og ikke-urfolk som medborgere blir uttrykt i politikk, pedagogikk og praksis. En del av dette e...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

P-SAMISK-Program for samisk forskning

The Arctic governance triangle: government, indigenous peoples and industry in change

TriArc prosjektet har bidratt til å belyse hvordan urfolk verden over har styrket sine rettigheter i løpet av de siste tiårene som innebærer nye forpliktelser for myndighetene. I tillegg vektlegger forskningen bedrifters ansvar overfor urfolksgrupper ved store utbygginger, med krav om involvering...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Norwegian and Sami support for the the World Council of Indigenous Peoples

My research in Norway would allow me to complete two essential chapters of my dissertation on the World Council of Indigenous Peoples (WCIP), as well as improve the entire work generally. The first chapter would compare the support of two international development agencies - the Canadian Inter...

Tildelt: kr 83 000

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Experiences of place and movement among reindeer herders in Norway and Siberia Mobile researcher: Evelyn Landerer, UK

I study the cultural implications of changes in movement in relation to reindeer herding contrasting indigenous reindeer herding people in Norway (Sami) with those (Evenki) in a remote region in Eastern Siberia who primarily walk on foot. I follow the mov ement of both groups of indigenous people...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Many voices - one dialogue

Summit attendees will reflect a wide range of perspectives on the future of the Arctic. Participants will evaluate options for Arctic governance in terms of four criteria: (i) the feasibility of implementing them under prevailing Arctic conditions, (ii) t he extent to which they are flexible and ...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Tradisjonell kunnskap og forvaltning av fjorder som økosystemer og kulturlandskap

Fiskeressursene i samiske kyst- og fjordområder inngår i det materielle naturgrunnlaget for samisk kultur, men en rekke problemer knytter seg til forvaltningen av ressursene. Dessuten har det i løpet av de siste tiårene vært rapportert om omfattende økolo giske endringer i mange nordlige fjorder,...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HAVKYST-Havet og kysten

Fjord ecosystems - Sami communities: Local ecological knowledge and socio-ecological history

The project will bring forth management-relevant knowledge about a largely neglected part of Norway's marine/coastal environment; the northern fjords. This will be achieved through cross-disciplinary partnership, including marine scientists from Institute for Marine Research, international co-op...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Home, Hearth, and Household in the Circumpolar North

The project aims to generate a longitudinal statistic picture of Sámi and Kvæn households for all of Sápmi (including the Kola peninsula). It will also explore the historical dynamics of Sámi dwellings and the use of space among the Evenki reindeer herder s in the recent past and present. The pro...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2012

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Samisk forskningsdatabase, Fase 2

Utgangpunktet for den gjennomførte kartleggingen har vært å skaffe en oversikt over samisk forskning. I midlertid lot dette seg i første fase og vi kunne ønsket en større grad av registrering fra forskere. Også i fase 2 har forskningsdatabasen (http://www .sami.uit.no) mål å vise ulike forhold ve...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Samisk oversettelse av "Samenes historie fram til 1750"

Basert på et omfattende forskningsmateriale først og fremst hentet fra arkeologi og historie, men også fra religionsvitenskap, etnografi og lingvistikk, presenteres en ny og helhetlig syntese av eldre samisk historie. Boka diskuterer og problematiserer se ntrale spørsmål som tilkomst av samisk et...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

The 1926 Siberian Polar Census and Contemporary Indigenous Land Rights in Western Siberia

This proposal is for funds to support an ethnohistorian who will spend three years to organise and analyse the collection of what were then known as the Murmansk and Ural census expeditions. The records for these three areas are spread between several ins titutions located in Moscow, St. Petersbu...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Jakten på det samiske språk. Forskningsdagene 2003.

...

Tildelt: kr 14 999

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Presentasjon av samisk forskning. Forskningsdagene 2003.

...

Tildelt: kr 9 999

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Kartlegging av forskningsstatus for samisk forskning

...

Tildelt: kr 0,36 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Rekruttering til samisk og urfolksrelatert forskning.

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

GLOBAL-Globalisering og internasjonal

The challenge og indigenousness: Politics of rights, resources and knowledge

...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Troms - Romsa - Tromssa