0 antall prosjekter

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Barents writers' workshop AACA - April 2015

Adaptation Actions for a Changing Artic-part C (AACA-C)er et prosjekt vedtatt av ministermøtet i Arktisk Råd mai 2013. Det er et Arktis råd prosjekt som ledes av AMAP. Prosjektet skal gjennomføre en vitenskapelig vurdering sammen med stakeholders og urbefolkning om hvordan klimaet i Arktis endrer...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Naturkatastrofer og samfunnssikkerhet, fellesymposium DNVA-NTVA-NFR, 28.4.2015, Akademiets hus, Oslo

Vi inviterer ledere, forskere og andre fra sektoren med ansvar for samfunnssikkerhet og ulykker ved naturkatastrofer, samt andre ekspertmilj\o er, og regner med en deltakelse på ca. 150 personer. Vi arbeider med en mediestrategi mot avisredaksjoner o.a. i tillegg til bokutgivelsen (opplag 1500) ...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Global Carbon Project Scientific Steering Committee Meeting 2015

This project is to host the 2015 Scientific Steering Committee of the Global Carbon Project in Oslo. The Global Carbon Project was established in 2001 in recognition of the large scientific challenges and critical nature of the carbon cycle for Earth?s sustainability. The scientific goal of the ...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Establishment and the Operation of the Future Earth Norway Secretariate

Future Earth Norge sekretariatet er det nasjonale knutepunktet for det globale forskningsinitiativet Future Earth (www.futureearth.org). Future Earth er et 10-årig internasjonalt forskningsinitiativ for å frembringe kunnskap som kan gjøre samfunnet i bedre stand til å respondere på globale miljøu...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

EUNETTVERK-EU-nettverk

FINN-EU: Forsknings- og innovasjonsnettverk for EU

FINN-EU Det er en nasjonal politisk målsetting at offentlig sektor bruker mulighetene som ligger i Horisont 2020 og Horisont Europa for forskningsbasert utvikling og innovasjon og for internasjonalt samarbeid. Interessen for- og forståelsen av mulighetene som ligger i Horisont 2020/Horisont Eu...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Oslo

EUNETTVERK-EU-nettverk

EU Nettverk Nordland

Dette prosjektet bygger videre på et prosjekt som ble avsluttet i 2018. Prosjektet skal mobilisere for økt deltagelse i H 2020. Det har hatt fokus på økt deltagelse fra bedrifter og offentlig tjenesteyting. Arbeidsformen har vært å knytte regionale aktører sammen med forskningsmiljøer som univ...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Future narratives cross-national perspecives on adaptation to climate change among local and regional actors

In the northern parts of Europe, rapid climate change, price fluctuations in global resource markets and geopolitical changes add uncertainty to local and regional planning, especially when the time horizon spans beyond the next few years. At the same time, the costs of making the wrong choices c...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Nordland - Nordlánnda

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Horisont 2020 - Trøndelag

EU-nettverket Horisont 2020 Trøndelag er opprettet med det formål å mobilisere til og øke trøndersk deltakelse i EUs hittil største rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020 (H2020). Nettverket er delvis finansiert av Norges forskningsråd, som også bistår med faglig ekspertise gjen...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Ukjent Fylke

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Ny-Ålesund forskningsuke i Tromsø i september 2015

Arrangementet Ny-Ålesund uken i Tromsø i september 2015 vil framme samarbeid og koordinering av forskningsaktiviteten i Ny-Ålesund på Svalbard. Forskningsuken består av følgende tre hovedaktiviteter: NySMAC (Ny-Ålesund Science Managers Committee) møte, Ny-Ålesund seminar og Ny-Ålesund Atmosfære S...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Visit to University of California, Irvine

Det søkes om dekking av utgifter til for et besøk ved Earth System Sciences, University of California., Irvine. Besøket inngår som en del av det forsknisamarbeide Universitetet i Oslo har med University of California og ser på modelering av fordeling og endringer av kjemiske komponenter i s...

Tildelt: kr 73 999

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Sharing best practices on how to operate in the climate science-policy nexus

Hvordan designe, sammenstille og kommunisere kunnskap for klimapolitikk er et brennende spørsmål vi vil ta opp på et semi-vitenskapelig seminar i Oslo i april 2015. Temaet er for tiden meget sentralt i samfunnsdebatten: FNs klimapanel har nylig lansert siste del av sin femte hovedrapport, og det ...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

EUNETTVERK-EU-nettverk

Support Innovation in Norwegian healthcare sector by establishing collaboration and project financing using European funding tools

The NorEUNet network have supported innovation and collaboration between the Norwegian Medtech industry, research and academic organisations, hospitals, and municipalities all actors in the health and welfare technologies areas. During the three years project duration, we have organised more than...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Oslo

EUNETTVERK-EU-nettverk

EU nettverk Sørøst-Norge

For å lykkes i Horisont 2020 har strategisk og langsiktig arbeid med å etablere regionale arenaer, kommunikasjons-plattform, samarbeidsstrukturer og allianser på tvers av sektorer vært viktig. EU-nettverk Sørøst-Norge har satt inn tiltak og aktiviteter der potensialet er størst for å engasjere, ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Vestfold

EUNETTVERK-EU-nettverk

Nettverk for bedriftsintegrerte H2020-prosjekter

ENIT skal være en tankesmie, kompetanseformidler og støttetjeneste for bedrifter som søker nye markedsmuligheter gjennom forskning og innovasjon innenfor transportområdet. Nettverkets utgangspunkt er H2020s utfordringer innenfor området "Smarte, grønne og integrerte transportløsninger". Nettverke...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

SCANCOR - Medlemskap 2016-2018

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

NCEI Safe Software

Development, certification and maintenance of safety-critical software systems are complex and costly. In particular, having a high safety integrity system certified according to mandatory standards such as IEC61508 is fundamental to keep a competitive advantage but also one of the most severe co...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Luxembourg Income Study (LIS) (videreført fra prosjektnr 105055)

...

Tildelt: kr 0,64 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Ukjent Fylke

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

The Research Council of Norway's contribution to World Social Science Report 2016

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Ukjent Fylke

EUNETTVERK-EU-nettverk

Horisont Vest

Målet med Horisont Vest er å styrke deltagelsen i Horisont 2020 innenfor prioriterte næringsklynger i vestlandsfylkene Hordaland og Rogaland. Prosjektet arbeider opp mot aktører innen seks temaområder: energi, mat, maritim, velferdsteknologi, media og tunnelsikkerhet og samarbeider med klyngelede...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Rogaland

EUNETTVERK-EU-nettverk

PROSIN Europe

PROSIN Europe er et EU-nettverk som fremmer deltakelse fra norsk prosessindustri i EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer. Nettverket samler bedrifter og FoU-miljøer i workshops, seminarer og på den årlige PROSIN-konferansen. Nettverket har jobbet aktivt med bedrifter som allerede er aktive inn...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Agder

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Future Earth Science Committee

Denne søknaden søker støtte for Karen O´Brien´s deltagelse i Future Earth. Fra 2011-2013 var hun medlem av Transiton Team som etablerte Future Earth og siden 2013 har hun vært medlem av den vitenskaplige styringsgruppen til Future Earth.

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

World Social Science Forum Travel Grant Fund for young and early career social scientists from low and middle income countries

The ISSC's World Social Science Fora (WSSF) are events providing a platform for showcasing and debating the world's best, most creative social science contributions with a wide set of stakeholders and in areas of major scientific and societal interest. The Fora aim to shape global research agenda...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Participation in European Association for Development Research and Training Institutes Executive Committee and other EADI activities.

The Norwegian Association for Development Research (NFU) has been a member of European Association for Development Research and Training Institutes (EADI)for several years. EADI has been existing for about 35 years and has members in almost al European countries. EADI organizes various conference...

Tildelt: kr 74 336

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Akershus

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Offshore Data Community

This RCN call for clusters falls at a strategic point for the phase that NODE BigData now is entering. A collaboration platform needs to be established to in order for the initiative to reach the next phase of cross-network activities and promotion of Open Innovation. The long-term goal of creat...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Agder

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Global Subsea University Alliance project

Mangelen på ensartede standarder innen ingeniørutdanning i undervannsteknologi og høy etterspørsel etter kvalifiserte ingeniører undervannsteknologi, førte til etablering av Global Subsea Universities Alliance (GSUA) i mai 2013. Allianseuniversitetene som stiftet GSUA er University of Houston, Un...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Water-related ecosystem services (ESS) -increasing the relevance of the concept for operational management on various scales

NIVA are planning to host a joint EurAqua (European Network of Freshwater Research Organisations) and WssTP Working Group for Ecosystem Services (European Technology Platform for Water initiated by the European Commission) workshop in Oslo, 18th-19th November this year. The topic of the workshop...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Støtte fra Norges Forskningsråd i anledning besøk av leder for FNs Klimapanel, Dr. R.K.Pachauri, i Oslo mandag 17. november 2014.

OVRK planlegger en lunch for sponsorene og Dr. Pachauri. Denne holdes i lokalene til Skandivaviske Enskilda Banken (SEB),sannsynligvis fra kl.13 til 15. Hovedarrangementet med Dr. Pachauri som foredragsholder med Sluttrapporten som tema vil foregå i Gamle Logen fra kl.18 til 20. Dette møtet vil ...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Human-centered development of systems engineering in Norwegian Engineering Industries

As the solo institution member of NCE SE, NISE is seeking opportunities to promote innovation capability development in Norwegian engineering industries by collaborating with international research pioneers. Stanford University, a top ranking university in the US, is the initiator of the engineer...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Vestfold

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Opphold i Sør-Afrika gjennom YSSP under forskningstemaet "Demographic differential vulnerability to environmental change"

Female-headed households, land ownership, and vulnerability to climate change in South Africa Four in every ten households in South Africa are female headed, a high and rising share which is due to the HIV/AIDS epidemic, labour migration, lack of union formation, and separations. The poverty in...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

SINCIERE/CHINOR erfaringskonferanse 2015: Sino-Norwegian interdisciplinary environmental and climate research

Miljøforskning har stått sentralt i forskningssamarbeidet med Kina 25 år. I samarbeid med et sentralt forskningsinstitutt i Kina, Research Centre for Eco-Environmental Sciences (RCEES)/Chinese Academy of Sciences (CAS), har flere norske forskere fra bl annet Universitet i Oslo, CICERO, NIVA, NILU...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Oslo