0 antall prosjekter

F-KJEM-Naturvitenskap, kjemi

Water quality monitoring - novel miniaturised screening methods for organic compounds in water

There is an increasing demand for new analytical high-speed techniques, which can measure components at low concentrations of environmental samples. Miniaturisation is a key word when it comes to development of such new techniques. The environment is cons tantly receiving new pollutants from huma...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

F-KJEM-Naturvitenskap, kjemi

Fotoelektronspektroskopi og kjemisk reaktivitet for umettede organiske forbindelser

Moderne synkrotronstråling kombinert med avanserte elektronspektrometre har åpnet nye muligheter til å studere bindingsenergien til molekylenes indre elektroner. Den høye oppløsningen som kan oppnås ved slike synkrotronlaboratorier har dermed gjort det mu lig å oppnå ny informasjon om molekylets ...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Vestland

F-KJEM-Naturvitenskap, kjemi

Operation of chemical plants in unstable operating regions

I prosjektet skal vi se på muligeten til å bruke tilbakekoblingsprinsippet til å operere kjemiske prosesser i nye og bedre driftspunkter. Vi tror prosjektet har meget stort potensiale. <.zeta.>rsaken til dette er at man tradisjonelt i kjemisk (og annen) i ndustriikke har forståelse for at man med...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage