0 antall prosjekter

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Studietur Houston 2018: Den digitale transformasjonen - samarbeid og samhandling for økt konkurransekraft og verdiskapning

GCE NODE har to strategiske mål: 1. Etablere forsknings- og utviklingsprosjekter som sikrer og styrker de regionale bedriftenes markedsposisjon og konkurranseevne innen de markedene hvor de er ledende. 2. Etablere forsknings- og utviklingsprosjekter for teknologioverføring til nye markeder for å ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Agder

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Reisestøtte for hjelp til eskalering og vekst av norsk helseindustri på det globale markedet.

Reisestøtte til bruk for skalering og vekst for norsk helseindustri. Fokuslandene er USA, Canada og Japan, og det søkes om reisestøtte for fem personer og to messer/konferanser.

Tildelt: kr 42 701

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Field test AquaField

Hammertech AS har opprettet samarbeid med et amerikansk operatørselskap innen olje og gass for felttest av AquaField produktet som bygger på Hammertech AS sin patenterte teknologi. AquaField produktet settes inn i brønnstrømmen på en plattform i USA. Produktet skal måle vannfraksjonen i gjennoms...

Tildelt: kr 19 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

GROW: Cognitive and Cerebral Changes in Patients with Anorexia, Joseph Wonderlich

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Etablering av nettverk for potensielt kommersielt sammarbeid i Kina

Targovax utvikler kreftvaksiner som er i klinisk utviklingsfase i Europa. Targovax ønsker å undersøke og å evaluere mulighetene for å opprette sammarbeid med et kinesisk selskap om kommersiell utvikling og utlisensiering av kinesiske rettigheter. Et lokalt konsulentbyrå, ChinaBio, som fokuserer ...

Tildelt: kr 19 999

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Akershus

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Samarbeid mellom U.C. Berkeley og Møreforsking Molde

se prosjektets hovedmål/delmål.

Tildelt: kr 29 790

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Møre og Romsdal

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Sounds Good: Reisestipend for prosjektetablering internasjonalt

Sounds Good AS er et spin-off selskap fra NTNU Technology Transfer AS som ble stiftet 11. Mai 2017. Prosjektet har tidligere mottatt FORNY2020 støtte (prosjektnummer 248942/O30) og prosjektet ble nylig avsluttet og rapportert til NFR den 15. September 2017. I forlengelsen av FORNY2020 søker Sou...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Subsea Valley vil etablere nye, strategiske samarbeid med relevante miljø i Houston innen teknologi, innovasjon, tech transfer og utdanning.

Formålet med reisen er deltakelse på Offshore Technology Conference (OTC) i Houston, USA, en av de største og viktigste møteplassene for den globale energisektoren. I tillegg til deltakelse på konferansen er det planlagt møter med ledende FoU- og innovasjonsmiljø i Houston. Reisen er forankret ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Akershus

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Reisestøtte i forbindelse med etablering av næringsrettet forskingssamarbeid mellom NMBU og NUS innen membranprosesser

Membranes can be used to separate particles or/and ions from solutions, such as production of drinking water from seawater. Recent technological developments have improved the technological and economic feasibility of the application of this concept in many other areas in water and wastewater tre...

Tildelt: kr 19 931

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Akershus

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Subsea Valley vil etablere nye, strategiske samarbeid med relevante miljø innen bluetech for teknologi- og kompetanseoverføring.

Formålet med prosjektet er å utforske muligheter for teknologi- og kompetanseoverføring mellom subsea og bluetech. Prosjektet vil etablere nye, strategiske samarbeidsrelasjoner mellom Subsea Valley og Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) i Massachusets, USA, et av verdens fremste FoU-miljø...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Akershus

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Wood technology research - bilateral cooperation between South Africa and Norway

Norge og dermed NIBIO har som ambisjoner om å være en ledende FoU-aktører i realiseringen av det grønne skiftet, hvor blant annet ny og riktig anvendelse av tre i bygg er sentralt både med tanke på klima/miljø og verdiskaping. Etablering av internasjonalt forskningssamarbeid også på tvers av verd...

Tildelt: kr 92 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Akershus

INT-BILAT-BILAT-ordningen

GROW: Megan Mohadjer Beromi, 15.8. - 15.11.2017.

...

Tildelt: kr 52 799

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Sino-Norwegian partnership on industry-applied micro and nanotechnology for water safety monitoring and welfare applications

This INT-BILAT project is to support multiple travels to China for the realization of meetings with key Chinese R&D institutions envisaging preparation of proposals and subsequent cooperation in large-scale projects. The applicant Sensovann AS, a spin-off from the University College of Southeast ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Vestfold

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Research Excellence of Transforming Systems Engineering Design for Accelerated Industrial Innovation: HSN-Stanford-Tsinghua/Norway-USA-China

University College of Southeast Norway (HSN) has the vision and strategy to be highly competitive internationally within systems engineering (SE) for enterprises education and research. The initial joint-efforts between NCE SE and HSN has established the foundation of SE research-based education ...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Buskerud

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Reisestøtte til planlegging av samarbeid mellom Uni. Ottawa og HSN

EU sitt drivstoffdirektiv påpeker at 10% av markedsandelen til drivstoff skal være fornybar, og nasjonale strategier og internasjonale forpliktelser legger opp til økt bruk av nye typer drivstoff innen transportsektoren. Dette innebærer en stor omstilling av næringslivet, men også nye investering...

Tildelt: kr 16 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Vestfold

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Arctic Simulation

Gitt at møter og diskusjoner som omtalt over fører fram, vil det etableres et prosjekt med målsetning å etablere en simulatorplattform som er kvalitetsmessig overlegen det som finnes i markedet per dato. Det stilles betydelig større krav til naturtro simulering; I tillegg til tradisjonell tren...

Tildelt: kr 77 802

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Akershus

INT-BILAT-BILAT-ordningen

JSPS Kengo Tane: Elucidation of the decision-making process using the eye tracking method

...

Tildelt: kr 0,58 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

FoU som vil akselerere den digital transformasjon av små- og mellomstore bedrifter. Reisestøtte til medlemsbedriftene i CGE NODE.

GCE Node og våre samarbeidspartnere tilstreber en industri som fortsetter å ta ansvar. For å maksimere verdiskapingen og konkurranseevnen til den norske offshoreklyngen, samtidig som vi møter ambisiøse klimamål, kreves ny og forsterket innsats fra selskapene i hele verdikjeden. Med økt modenhet p...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Agder

INT-BILAT-BILAT-ordningen

GROW: Illuminating Psychiatric Etiology Through Evolution and Variation in Non-Visual Photoreceptors

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Ukjent Fylke

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Søknad om reisestøtte Sør Afrika i forbindelse med DesignArena's tur til Cape Town og innovasjonskonferansen Design InDaba i feb/mars 2017

DesignArena arrangerer en meget aktuell tur til Sør Afrika som holder et høyt faglig nivå og som inkludere besøk til flere spennende bedrifter og institusjoner som er aktuelle for flere av Protomore og iKubens deltakerbedrifter. Det er et sterkt ønske fra deltakerbedriftene at vi orienterer oss i...

Tildelt: kr 17 999

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Møre og Romsdal

INT-BILAT-BILAT-ordningen

PlayPulse - US market analysis

PlayPulse has a well established network in the US, based on Kahoot! co-founder Alf Inge Wang and other connections. We see major investments within the PlayPulse primary market - exergame and digitalization of exercise. Therefore we wish to perform a thorough market analysis based on interviews ...

Tildelt: kr 34 643

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Forundersøkelser før deltagelse på TapAds Propeller Program i New York

Contextual er tatt opp på Are Traasdahl- og TapAds Propeller Program i New York, fra august 2017 med varighet et år. I den forbindelse skal Contextual gjennomføre en rekke reiser til New York første halvdel av 2017 for å gjøre forundersøkelser for å få mest mulig ut av årsoppholdet på Propeller ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

GROW stipend Sean Salazar

...

Tildelt: kr 0,31 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

GROW stipend - Ellen Aikens

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

GROW stipend Hannah Correia

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

GROW: Assessing the stoichiometry of induced morphological defenses

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Ukjent Fylke

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Reisestøtte til internasjonalt samarbeid på PEM brenselceller og Li-ion og NiMH-batterier relatert til FME MoZEES

Hovedformålet med dette prosjektet (4 reiser) er å etablere bilaterale relasjoner med potensielle partnere innen hydrogen brenselceller og batterier i forbindelse med etableringen av FME Mobility Zero Emission Energy Systems (MoZEES). Prosjektet vil også styrke arbeidet med å etablere ny nasjona...

Tildelt: kr 75 723

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Akershus

INT-BILAT-BILAT-ordningen

GROW: Examining Illicit Weapons Flows Prosjektperiode: 15/9-16 - 31/1-17 + 1/7-17 - 15/10-17.

...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

GROW: Metadynamics and hybrid multiscale modeling studies of Acetaminophen

...

Tildelt: kr 55 999

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Ukjent Fylke

INT-BILAT-BILAT-ordningen

GROW: Synthesis of New Gold(III) Pincer Complexes and Their Use in Catalytic Ethylene Functionalization

...

Tildelt: kr 95 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Ukjent Fylke