0 prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Narrative Hierarchies: Minor Characters in Byzantine and Medieval History Writing

In medieval histories of the Eastern Roman Empire—also known as the Byzantine Empire or Byzantium—emperors and other elite men invariably occupy more prominent roles than labourers, women, eunuchs, slaves, soldiers, and foreigners. The unevenness with which attention, space, and importance are di...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

New Signs of Antiquity: The Uses of Latin in the Public Culture of Italian Fascism, 1922-1943

Dette prosjektet utforsker det latinske språkets rolle og funksjon i den offentlige sfære under den italienske fascismen (1922-1943). «Roma er vårt utgangspunkt og vårt referansepunkt,» erklærte Benito Mussolini i 1922: «det er vårt symbol eller, om du vil, vår myte». Tegn og symboler assosiert ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tragic workings in Euripides' drama

It is the aim of this study to offer an advanced methodology for grasping the complex "workings" of the tragic genre in ancient Greek society based upon anthropological theory that offers insights into the way social action, art included, may operate. It keeps closely to the ancient theorists as ...

Tildelt: kr 94 000

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Fame of Sappho. Studies in the Sapphic Reception of Catullus, Horace and Ovid

To nye forhold gir hittil uprøvde muligheter for å utforske Sapfos resepsjon i Roma, nemlig 1) funnet av en ny papyrus som inneholder et hittil ukjent Sapfo-fragment etterfulgt av en nærmest komplett versjon av en Sapfo-tekst som tidligere var kjent som l yrikerens fragment 58, samt 2) styrkede m...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HUM-Fagkomiteen for humaniora

A Study of Heracles in Pindar

Av den greske dikteren Pindar (?518-438) er bevart større og mindre fragmenter av dikt i ulike genre, men også fullstendige dikt, de såkalte epinikier, seiershymner skrevet for vinnere i de fire panhellenske kampleker. Pindar gjør hyppig bruk av heroen H erakles når han regelmessig alluderer til...

Tildelt: kr 0,98 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Ukjent Fylke