0 antall prosjekter

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Advances in heterogeneous catalysis through integrated theoretical and experimental efforts

CATHEX er et prosjekt som bringer sammen verdensledende og anerkjente forskningsgrupper i et nettverk som skal fremme utdanning og innovasjon innen kjemisk teknologi, rettet mot å løse globale utfordringer. Synergien og målene i CATHEX skal oppnås gjennom: - Samarbeid mellom de norske partnerne...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Complex of online and onsite lectures on materials for hydrogen generation by solar water splitting

Grønt hydrogen er et av de strategiske temaene for forskning i Europa. Fremtidig ledelse på dette feltet krever en ny generasjon forskere og eksperter som ikke bare er eksperter på ett emne, men forstår de komplekse interaksjonene mellom forskjellige aspekter knyttet til det. Dette krever tett sa...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Japan-Norway Partnership on Hydrogen-Materials Interaction

Hydrogen som energibærer vil være en viktig del av fornybarsamfunnet. I Norge har vi allerede kommet et godt stykke på veg i arbeidet med hydrogen. Vi har industriaktører som leverer utstyr for produksjon av grønt hydrogen til det internasjonale markedet. Vi har energiselskap og eiere av infrast...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Sustainable logistics of the future

De siste årene har Industri 4.0 har fått mye oppmerksomhet fra det vitenskapelige samfunnet, drevet av industriens krav til implementering av nye digitale teknologier for smarte produksjons- og logistikksystemer. Mindre oppmerksomhet har derimot blitt gitt til utdanningsnivå, spesielt om hvordan ...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Advancing EleCtrochemical processes for water safety and circularity (AECo)

Mer effektiv bruk og styring av vannressurser er viktig for å møte den voksende etterspørselen etter vann, adressere truslene mot vannsikkerhet, og håndtere den økende forekomsten og intensiteten av tørke og flom som følge av klimaendringer. Nåværende teknologier viser utilstrekkelighet når de v...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Akershus

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Educational Program for Sustainable Heating and Cooling Solutions for India

India er det nest mest befolkede landet i verden og har den tredje raskest voksende økonomien. Den sosiale endringen fører også med seg en økende etterspørsel etter for eksempel, varmtvann og klimaanlegg. Utslipp av skadelige klimagasser fra India er i dag veldig høy på grunn av bruken av de skad...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Changes at the Top of the World through Volcanism and Plate Tectonics: Arctic Norwegian-Russian-North American collaboration (NOR-R-AM2)

NOR-R-AM-prosjekt samler forskere fra Norge, Russland, USA og Canada som vil bygge en kunnskapsplattform for å vurdere vår forståelse om Arktisk geologi. Siden vitenskap om Solid Earth blir oversett i polarvitenskapene, planer vi å bygge broen over dette gapet og å fortsette å etablere, opprettho...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Triple Partnership for Socially Responsible AI

Prosjektets mål Økende bruk av kunstig intelligens (KI) påvirker oss på mange måter. KI velger ut innholdet vi ser på Facebook, og hvordan søkeresultatene til Google ser ut. Det blir også stadig mer utbredt at KI brukes i spørsmål om liv og død, for eksempel i politistyrker, i automatvåpen og ti...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Nuclear shapes and resonances in research and education

INTPART-prosjektet har fortsatt å styrke samarbeidet om forskning og utdanning mellom Universitetet i Oslo (UiO), University of California Berkeley og Michigan State University i USA, TU Darmstadt i Tyskland, IPN Orsay og Paris-Saclay Universitet i Frankrike, og iThemba Labs og University of Stel...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Thermodynamic from nanoscale to operational scale

Asia produserer mer enn 80% av verdens metal produksjon, der Kina er den viktigste produsenten. Japan er også en viktig metallprodusent og er også kjent for å ha meget høy kvalitet i sine produksjonsmetoder. Det kan nevnes at Kashima Work er den eneste produsenten av Mn-ferrolegeringer i verden s...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

International Materials Science and Engineering education and research network

I 2022 var vi vertskap for 3 utvekslende Ph.D-studenter fra en av forskningspartnerne, Chongqing University, Kina. Hver av studentene ble ved NTNU i ett år, og samarbeidet med 3 forskjellige professorer i Fysisk Metallurgi gruppe. Det er laget flere fellespublikasjoner de siste to årene. I 2023, ...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Industry 4.0 and Management of Variations In a Sustainable manufactured product life cycle

MAVIS-prosjektet har som mål å styrke forsknings- og utdanningssamarbeidet mellom Norge, Frankrike og Tyskland innen følgende temaer: a) Industri 4.0, b) Tingenes internett (IoT), c) kyberfysiske systemer for styring av produksjonsavvik, og d) produktets livssyklus, gjenbruk og remanufacturing ve...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Alloys and Coatings for Space and other Extreme Applications

Etterspørselen etter materialer og belegg som tåler ekstremt etsende, termiske og slitende miljøer er raskt voksende. Material-utfordringer knyttet til denne type ekstreme miljøer er felles for bruksområder som rom- og romfarts-applikasjoner, medisinske implantater og metallurgiske prosesser. EX...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Membrane processes for the next decades challenges in the water sector

Membraner kan brukes til å separere partikler eller / og ioner fra løsninger, typifisert i produksjon av drikkevann fra sjøvann. Nylige teknologiske utviklinger har forbedret de teknologiske og økonomiske faktorene som tilrettelegger for anvendelsen av dette konseptet i mange andre anvendelsesomr...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Reversing antimicrobial resistance (AMR)

Antimikrobiell resistens (AMR) er en global helsetrussel, både hos mennesker og dyr. Denne situasjonen har eskalert globalt og nasjonalt de siste årene, og har blitt en av verdens store pandemier. Vi har derfor utviklet en INTPART strategi med forskningsbasert undervisning og avansert forskningsb...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Reinforcing competence in cybersecurity of critical infrastructures: a Norway-US partnership (RECYCIN)

Digital sikkerhet er av nasjonal betydning, noe som tydeliggjøres gjennom Nasjonal strategi for cybersikkerhet. Norge har foreslått følgende strategiske mål for å styrke cybersikkerheten i samfunnet: (i) forbedre samfunnets kompetanse innen cybersikkerhet, (ii) forbedre samfunnets evne til å oppd...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Akershus

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

The Oslo-Toronto Alliance in Lifespan Changes in Brain and Cognition - Next Years

Prosjektet er en videreføring av det vellykkede samarbeidet for fremragende utdanning og forskning mellom LCBC ved Universitetet i Oslo og våre Canadiske samarbeidspartnere, støttet av INTPART 2016. Prosjektet vil inkludere en rekke seniorforskere, postdoktorer, stipendiatstudenter og masterstude...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Bio-inspired Neural Networks for Artificial Intelligence systems: A US-Norway collaboration converging Neuroscience and AI

Kunstig intelligens (KI) systemer får stadig flere anvendelser og er i ferd med å endre samfunnet vårt. Det er imidlertid fortsatt utfordringer som hindrer utvikling av mer fleksible, sikrere, forklarbare og ikke minst energiøkonomiske KI systemer, områder hvor biologiske systemer er suverene. Øk...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Interdisciplinary Education and Research Platform in Cold-Chain of Fish: From Norway to Japan

Både Norge og Japan er fiskerinasjoner med veldig god kunnskap om fiskeforedling og kuldeteknologi for prosesserering av sjømat. Japan har en høy andel fiske-import, mens Norge mest driver fiske-eksport. I 2017 var direkte eksport av sjømat til Japan på over 114.000 tonn, med en verdi på 4 mrd NO...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Magnetic pulsations and transients: the Sun-Earth connection and impact on the high latitude ionosphere

Solen har stor innvirkning på det nære verdensrom. Mekanismene som overfører energi fra sola til jorda er svært komplekse. Jordens magnetfelt danner en magnetosfære som skjermer jorda fra høyenergetiske partikler fra solvinden. I polområdene kan jordas magnetfelt kobles til det interplanetare mag...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Svalbard

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Norwegian-American Alliance for Research and Education in Data Driven Mathematical Models of Cancer

Presisjonsonkologi betyr for en kreftpasient at han eller hun blir behandlet med best mulig behandling, som er slik akkurat for ham eller henne. Det er ikke en standardbehandling, men et terapi for akkurat den pasienten som trenger å bli behandlet. Et viktig instrument for å bestemme denne person...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Indo-Norwegian collaboration in Autonomous Cyber-Physical Systems

Dette vellykket fullførte prosjektet indo-norsk samarbeid i autonome cyber-fysiske systemer (INCAPS) tok for seg brede områder innen forskning på autonome og cyber-fysiske systemer, inkludert smart sensing for autonome systemer, mmWave-sensorbasert systemdesign, desentralisert trådløs kommunikasj...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Agder

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Advancing Knowledge on Methane in the Arctic (AKMA): Norway-USA Collaboration

Prosjektet AKMA (Avansert Kunnskap om Metan i Arktis) har som hovedformål å utvikle og etablere tverrfaglig utdanning og forskning med fokus på Arktiske metankilder. AKMA skal utdanne framtidige eksperter i Arktisk marin forskning spesielt knyttet til klimagass problematikk. Utdanning og forsknin...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Norwegian-Japanese Aluminium alloy Research and Education Collaboration - Phase-2

Dette prosjektet er en fortsettelse av et tidligere INTPART-prosjekt fra 2015 til 2018, kalt "Norsk-japansk Aluminiumslegeringsforsknings- og utdanningssamarbeid" (NJALC), med partnerne NTNU, Toyama University, Tokyo Institute of Technology, SINTEF Industry og Hydro Aluminium. Innholdet og målene...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Technology for New Ocean Industries and Infrastructures - Offshore Wind, Aquaculture and Floating Bridges

TECHNOII er et partnerskapsprosjekt for forsknings- og utdanningssamarbeid mellom NTNU Institutt for Marin Teknikk og School of Naval Architecture, Ocean and Civil Engineering, Shanghai Jiao Tong University (SJTU) i Kina. NTNU og SJTU er verdens to høyest rangerte universiteter innen marin teknik...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

NJ_BREGED Norway-Japan: Bridging Research and Education in Gender Equality and Diversity

For å kunne forstå aktuelle kjønn- og mangfoldssrelaterte samfunnsutfordringer er det nødvendig at forskningen har et globalt perspektiv og anvender tverrkulturelle tilnærminger. Dette prosjektet har bidratt til dette gjennom et langvarig og godt samarbeid mellom Senter for kjønnsforskning, NTNU,...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Partnership on Central Nervous System Malignancies

Primære maligne hjernesvulster og hjernemetastaser fra hud, lunge og brystkreft representerer en stor klinisk utfordring i behandlings- øyemed. Vårt INTPART program har som formål å etablere et fremragende forsknings og utdannelses tilbud til studenter og forskere innenfor feltet hjernekreft. Pr...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Research and education on celiac disease

Dette prosjektet vil forene forskning og utdanning som skjer ved Universitetet i Oslo, Stanford University og University of Chicago rundt sykdommen cøliaki. I de siste årene er det skjedd store fremskritt i forståelsen av hva som går galt når sykdommen utvikles, og mange av oppdagelsene er gjort ...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Transnational Partnership on Functional Metagenomics for Biopharmaceutical Innovation (NORUSCASA)

INTPART-prosjektet NORUSCASA la opp til å utvide og styrke det systematiske samarbeidet mellom SINTEF og NTNU med sine internasjonale forskningspartnerne Auburn University og Varigen Biosciences Corp. (USA), samt University of Waterloo, Canada, og University of the Western Cape i Sør-Afrika. Hove...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Nuclear shapes and resonances, Japan-Norway collaboration on research and education

INTPART-prosjektet har styrket samarbeidet innen forskning og utdanning mellom Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Tokyo, RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science, Konan University, og Osaka University. Målet var først og fremst å produsere forskning av høy kvalitet og involvere...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo